Кафедра математичної інформатики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 102
 • Документ
  Аналіз та реалізація методів оптимізації роботи мікросервісів
  (2023) Ярмоленко Софія; Федорус Олексій Мстиславович
  Об’єктом роботи є процес полегшення розробки, рефакторингу та планування мікросервісів. Предметом роботи є програмний засіб для полегшення інтеграції архітектурного рішення CQRS та результати аналізу методів оптимізації роботи мікросервісів, що допомагає при плануванні архітектури. Метою роботи є створення фреймворку для веб сервісів, що полегшить розробку та інтеграцію архітектури CQRS. Додаткова мета - кількісний аналіз методів покращення часу виконання різноманітних запитів у існуючих сервісах зі своєю архітектурою. Інструменти розробки: мова програмування Java, фреймворк Spring, фреймворк Hibernate, хмарне середовище Confluent Cloud, кластер Kafka, бібліотека JavaPoet, кластер ksqlDb, інструмент Jmeter, оркестратор контейнерів Kubernetes, платформа для контейнеризації Docker та кластер Minikube. Результати роботи: виконано огляд основних архітектурних підходів типу CRUD, які використовуються для створення веб сервісів, проаналізовано недоліки кожного з них та альтернативний принцип CQRS. Запропоновано власне рішення для полегшення інтеграції цього архітектурного патерну. Також проаналізовано час виконання запитів та недоліки при використанні різних методів оптимізації. Програмний продукт може бути корисним у всіх сферах, де використовуються веб сервіси, написані на java. Особливо це актуально в програмах, де потрібно робити багато аналітики даних.
 • Документ
  Розробка системи інтеграції security-камер та застосунку для відеоспостереження
  (2023) Семенов Ілля; Федорус Олексій Мстиславович
  Об’єктом розробки є веб-доданок, а також декілька серверів, що забезпечують його роботу. Метою дипломної роботи є проведення дослідження проблем, які можуть трапитись у стані розробці веб-додатку або під час роботи з відео; реалізація розпізнавання відео та зображень; розробка та імплементація архітектури проекту; та реалізація проекту. Методи розроблення: проектування веб-застосунка з використанням фреймворку Angular, проектування архітектури сервера, веб-дизайн, конвертація веб-застосунку у desktop-версію за допомогою Electron. Інструменти розроблення: Для розробки даної програмної реалізації було обрано мови програмування C# .NET 7, Angular 14, Typescript, HTML, CSS та фреймворк Electron. Під час розробки у якості середовищ було обрано вільно поширювані VS Code для веб-частини та Visual Studio Community Edition для серверної частини. Мною було використано таку додаткову бібліотеку, як RxJs, яка облегшую розробку асинхронних проектів. Для полегшення створення нейронних мереж було обрано бібліотеку TensorFlow. Ключові слова: ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, КІБЕРБЕЗПЕКА, ВЕБ, ВЕБ-ДОДАТОК, ВІДЕО, РОЗПІЗНАВАННЯ КАРТИНОК, ASP.NET CORE, ANGULAR, TYPESCRIPT, PYTHON.
 • Документ
  Застосунок для підбору музики до ритму кроків
  (2023) Зотов Данило; Федорус Олексій
  У роботі була проведена практично-дослідна робота з розробки застосунку для підбору музики до ритму кроків. У процесі аналізу було визначено взаємозв’язок між музикою та її впливом на ефективність у проведені помірних фізичних навантажень. На основі оглянутих досліджень, було зроблено висновок, що музика під час тренувань здатна підвищити ефективність тренувань, знизити відчуття втоми, покращити психологічний стан та збільшити мотивацію до фізичних навантажень. Було визначено сферу використання застосунку, як помічника у тренуваннях. В процесі аналізу джерел було визначено які музичні характеристики є важливими для ефективної роботи алгоритму з підбору музики до ритму кроків. Було визначено, що окрім власне ритму музики, обираючи композиції варто звернути увагу на валентність композиції, її динаміку, та метр. У процесі розробки алгоритму, було визначено референтні значення для попередньо визначених музичних характеристик. Також було визначено логіку алгоритму та обрано Spotify WEB API, як допоміжний API у процесі роботи алгоритму, який може надати усю необхідну інформацію для персоналізованого вибору треків для користувача. Було також визначено технічне завдання для застосунку, встановлені вимоги до функціональності, інтерфейсу, засобів розробки та був написаний плагін для отримання доступу до внутрішнього сенсору операційної системи Android, реалізовані поміжні класи для створення запитів до Spotify WEB API. Створено користувацький інтерфейс за допомогою інструментів Unity UI Toolkit. Ключові слова : API, UNITY, ANDROID, SPOTIFY WEB API, інтерфейс програмного продукту, технічне завдання до продукту, C#, ANDROID STUDIO, AUTH 2.0, музика.
 • Документ
  Доповнена реальність для БПЛА
  (2023) Затилюк Андрій Олександрович; Терещенко Василь Миколайович
  Метою кваліфікаційної роботи є створення програми для покращення та полегшення роботи оператора під час польоту БПЛА «Довбуш». У дипломній роботі було розглянуто застосування технології доповненої реальності для БПЛА. Це включає в себе розробку виводу відео, можливість запису в файл та стріму в RTMP, накладання на відео OSD пілота, моделювання та накладання ландшафту на відео, а також накладання на ландшафт точки Home та прицілу для снаряду. Було встановлено, що застосування доповненої реальності до безпілотних літальних апаратів значно покращує якість виконання задач та безпеку польотів. Зокрема, інтеграція технології доповненої реальності з виводом відео дозволяє операторам отримувати більше інформації про стан БПЛА і оточуюче середовище. Реалізована можливість запису в файл і стріму в RTMP дозволяє виконувати онлайн-трансляції польотів безпілотників, що може бути використано для тренування пілотів, моніторингу стану апарата, а також для оцінки якості виконання задач. Застосування технології накладання OSD пілота та моделювання ландшафту на відео забезпечує точніше і зручніше виконання завдань, що вимагають просторового орієнтування. Також полегшується процес корегування артилерії, реактивних систем та іншого, завдяки використанню кроку сітки як одиниці виміру в метрах. Приціл для снаряду, а також точка Home, що накладається на ландшафт, дозволяє пілоту швидко оцінити положення безпілотника відносно стартової точки та мети, що покращує точність навігації та ефективність виконання завдань. Доповнена реальність може значно покращити ефективність і безпеку використання безпілотних літальних апаратів. Ключові слова: БПЛА, відео, доповнена реальність, зміни в реальному часі, мавлінк, балістичний калькулятор.
 • Документ
  Типи NoSQL баз даних і їх порівняння з реляційними БД
  (2023) Яковенко Ілля; Федорус Олексій Мстиславович
  Об’єктами роботи є класи систем управління базами даних, моделі транзакцій цих класів. Предметом роботи є виконання тестування навантаженням для отримання показників швидкодії СУБД. Метою роботи є встановлення класів СУБД і визначення різниць між ними, отримання даних про швидкодію СУБД під навантаженням. Методи дослідження: класифікація та тестування. Мова програмування - Java, інструмент – Yahoo! Cloud Benchmark Service, середа розробки – IntelliJ IDEA. Результати роботи: виконано детальний огляд видів СУБД і проведено їх класифікацію, розглянуто моделі транзакцій та поняття вимірювання, підхід до нього; отримано ключові показники швидкодії СУБД під час навантаження, виконано їх порівняльний аналіз. За допомогою отриманих результатів проведено актуалізацію стану досліджень, оновлено дані що до порівняльних характеристик. Результати роботи будуть корисні архітекторам інформаційних систем під час прийняття рішень що до побудови серверної частини та бази даних. Задачі по класифікації баз даних та оцінці ефективності їх роботи виникають в усіх сферах інформаційних технологій де використовуються бази даних. Кожен раз при проектуванні системи спеціалісти повинні приймати рішення опираючись на вимоги до системи та функції доступних баз даних. Ключові слова: БАЗИ ДАНИХ, ВИМІРЮВАННЯ, КЛАСИ, НАВАНТАЖЕННЯ, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ, ТЕСТУВАННЯ, ШВИДКОДІЯ.