Кафедра експериментальної та прикладної психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 5
 • Документ
  Терапевтичне значення аналізу ґендерних стереотипів у змісті сновидінь в контексті сучасної української культури
  (2022) Яценко Назар Вячеславович; Малишева Каріне Олегівна
  Представлена робота є першою спробою перенести досвід досліджень сновидінь Спільноти аналітичної психології Німеччини — зокрема, застосувати інноваційний Метод структурованого аналізу сновиднь. Разом з тим, дана робота дає можливість отримати відомості щодо сучасної системи архетипів українського народу. Варто зауважити, що дане дослідницьке поле наразі перебуває під впливом культурологічної спільноти: здебільшого архетипи розглядаються як мистецькі шаблони чи етнокультурні стереотипи; спеціалісти досліджують оніричні мотиви художних творів, сон і сновидіння у тропоніміці. Напротивагу, фахівці психологічного спрямування, що публікують доробки з даної теми, спрямовані, передусім, на вирішення терапевтичних та консультаційних задач. Тож, теоретичне констатуюче дослідження є потрібною ланкою сучасного наукового процесу.
 • Документ
  Переконання стосовно свободи волі та адаптивні можливості атрибутивного стилю як предиктори розвитку депресивного розладу
  (2023) Волинець Володимир Олегович; Литвин Сергій Віталійович
  Проблема свободи волі існує у філософському та науковому дискурсі вже дуже давно. Питання про її наявність чи важливість залишається відкритою й досі. Стрімкий розвиток нейронаукового знання дозволяє вивчати наш мозок без інвазійного втручання, але і досі не було знайдено чітких корелятів цього феномену. Дана дипломна робота також не проливає світло на факт існування чи відсутності волі як такої, але розкриває важливість уявлення про свободу волі, як предиктора зменшення вірогідності розвитку депресивних станів. Дослідження предикторів розвитку депресивних станів відбувалось за допомогою онлайн анкетування, яке включало методики на дослідження уявлення про свободу волі «FWI», дослідження адаптивного потенціалу атрибутивного стилю за Клібайс Т.В. та методики на дослідження розвитку депресивного розладу за допомогою української адаптації BDI-I за редакції Нікітчук У.І. У дослідженні загалом взяло участь 151 досліджуваних, більшість з яких була відібрана серед студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За допомогою моделювання регресійними рівняннями було знайдено, що уявлення про наявність свободи волі може бути предиктором зменшення депресивного стану, а дезадаптивність атрибутивного стилю може виступати предиктором розвитку депресивного стану. Ключові слова: лібертаріанство, детермінізм, компатібілізм, дуалізм, навчена безпорадність, регресійний аналіз.
 • Документ
  Гендерно-вікові аспекти тривожності та якості сну
  (2023) Таран Алла Олександрівна; Курапов Антон Олександрович
  Тривожність може мати значний вплив на якість сну. Коли людина відчуває тривогу, її розум захоплюють тривожні та часто нав'язливі думки, а тіло перебуває в стані підвищеного збудження, що ускладнює розслаблення і засинання. Це може призвести до частого пробудження посеред ночі, раннього пробудження або пробудження з відчуттям втоми. Тривога також може призвести до фізичних симптомів, які порушують сон, таких як м'язове напруження, головний біль, тахікардія тощо. Крім того, вживання ПАР, щоб впоратися з тривожністю, може ще більше порушити сон. Погана якість сну може, своєю чергою, посилювати симптоми тривожності, що призводить до замкнутого кола високого рівня тривожності та поганого сну. Для людей з підвищеною тривожністю важливо виробити здорові звички сну, наприклад, встановити регулярний графік сну, створити атмосферу, що розслаблює, і практикувати техніки релаксації, які сприяють спокійному сну. Високий рівень тривожності може суттєво впливати на якість сну, тому усунення або зменшення симптомів тривоги має важливе значення для покращення якості сну.
 • Документ
  Нейропсихологічні передумови потенційної схильності до корупційної діяльності
  (2023) Гайдуков Володимир Ігорович; Курапов Антон Олександрович
  У роботі досліджено зв'язок між нейропсихологічними характеристиками та потенційною схильністю до корупційної діяльності. Визначено, які конкретні нейропсихологічні характеристики пов'язані з підвищеною потенційною схильністю до цієї діяльності. Оцінено рівень потенційної схильності до корупційної діяльності серед досліджуваних осіб. Розроблено рекомендації щодо запобігання корупційної діяльності на основі отриманих результатів дослідження.
 • Документ
  Навчально-методичний посібник із написання курсових та дипломних робіт за вимогами АРА
  (2021) Курапов А. О.; Ягіяєв І. І.
  Мета посібника — допомогти студентам факультету психології у написанні основних кваліфікаційних робіт: курсових, випускних робіт бакалаврів та магістрів. Методичний посібник містить загальні вимоги до змісту та оформлення робіт, а також пропонує шаблони відгуків наукового керівника та рецензента, надає описи критеріїв оцінки якості виконання робіт та правила їх публічного захисту. Методичні рекомендації розроблені на основі вимог Американської Психологічної Асоціації (АРА), які є міжнародно-визнаними та активно використовуються в усіх наукових напрямах.