Кафедра економіки підприємства

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 32
 • Документ
  Розвиток персоналу підприємства в системі чинників його конкурентоспроможності
  (2022) Авдасєва Юлія Валеріївна; Онисенко Тетяна Сергіївна
  У роботі узагальнено теоретико-методичних положення щодо а розвитку персоналу та охарактеризовано світові та вітчизняні концепції управління людськими ресурсами та відображено їх вплив на конкурентоспроможність підприємства, визначено перспективи та пріоритети її розвитку на вітчизняних підприємствах на прикладі ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Розроблені практичні рекомендації щодо ефективного управління людськими ресурсами на ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» сприятимуть подальшому розвитку підприємства, підтримці його репутації, покращенню конкурентоспроможності та позитивному внеску в суспільство.
 • Документ
  Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів
  (2022) Магомедов Магомед Курбанович; Микитюк Оксана Петрівна
  Робота присвячена темі розвитку інноваційної діяльності підприємства в галузі сільського господарства. Тема є актуальною через велике значення сільського господарства для економіки України та з огляду на те, що інтенсивний розвиток сільського господарства неможливий без активної інноваційної діяльності у даній сфері. На основі вивчення особливостей бізнесу в галузі сільського господарства, показана важливість інновацій у сфері виведення нових сортів культурних рослин та створення нових засобів живлення та захисту рослин, що дозволяє нарощувати обсяг сільськогосподарського виробництва при обмеженій площі сільськогосподарських угідь. У роботі досліджуються особливості інноваційної діяльності в сільському господарстві на прикладі ТОВ «Агрофірма Колос». Дослідження інноваційної діяльності ТОВ «Агрофірма Колос» показало, що від 20% до 25% доходів підприємства формуються за рахунок реалізації інноваційної продукції. Інноваційна діяльність проводиться за декількома напрямками, які включають виведення нових сортів озимої пшениці та кукурудзи, вирощування насіння даних культур, розробку та виробництво мікробіологічних препаратів, методів підвищення родючості ґрунтів. На основі вивчення інноваційної діяльності ТОВ «Агрофірма Колос», було виявлено проблемні місця в інноваційній діяльності підприємства та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства.
 • Документ
  Економічна і соціальна ефективність корпоративної соціальної відповідальності підприємства
  (2022) Коротенко Анна Констянтинівна; Баюра Дмитро Олександрович
  У роботі узагальнено теоретико-методичних положення щодо ефективного впровадження та розвитку корпоративної соціальної відповідальності та охарактеризовано світові та вітчизняні тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності, визначено перспективи та пріоритети її розвитку на вітчизняних підприємствах на прикладі ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Використання наведених методів діагностики корпоративної соціальної відповідальності може стати прикладним інструментарієм в процесах формування та управління корпоративною соціальною відповідальністю на вітчизняних підприємствах. Розроблені практичні рекомендації щодо ефективного впровадження та розвитку корпоративної соціальної відповідальності ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» сприятимуть подальшому розвитку підприємства, підтримці його репутації та позитивному внеску в суспільство.
 • Документ
  Організація маркетингової діяльності на підприємстві
  (2022) Корнієвський Назар Миколайович; Филюк Галина Михайлівна
  У магістерській роботі узагальнено теоретичні засади та напрацьовано практичні рекомендації щодо механізму маркетингового аудиту діяльності підприємства. Метою дипломної роботи є маркетинговий аудит на промисловому підприємстві на прикладі ТОВ «ПРОДІНВЕСТ-УКРАЇНА».
 • Документ
  Ефективність інвестицій в людський капітал підприємства
  (2022) Батріна Марія Юріївна; Мірошниченко Ольга Юріївна
  Робота присвячена актуальній темі аналізу та оцінювання ефективності інвестицій в людський капітал на сучасних українських підприємствах. На основі узагальнення теоретико-методологічних підходів показана роль інвестицій в людський капітал, важливість оцінювання їх ефективності та надана характеристика видів інвестицій в людський капітал та різноманітних методик оцінювання їх ефективності. Дослідження людського капіталу ТОВ «ІОС» та його інвестицій в людський капітал дозволило встановити падіння ефективності від здійснених вкладень в 2021 році та необхідність впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій в людський капітал. На основі аналізу здійснених вкладень в людський капітал ТОВ «ІОС» за період з 2019 по 2021 роки розроблені рекомендації з покращення їх ефективності для підприємства із застосуванням актуальних інструментів HR-аналітики, врахуванням сучасних трендів на ринку праці та нагальних потреб компанії. Показано, що ефективні інвестиції в людський капітал сприяють підвищенню продуктивності праці та зростанню доходів підприємства.