Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 58
 • Документ
  Legal tech стартап
  (2022) Петрів Ольга Олексіївна; Зеров Костянтин Олександрович
  Досліджено права осіб на здійснення інноваційної діяльності, шляхом аналізу суб’єктів інноваційної діяльності, принципів інноваційної діяльності, наукової літератури та нормативно-правових актів, що стосуються здійснення діяльності у сфері інноваційної діяльності.
 • Документ
  Виключення з прав інтелектуальної власності в умовах пандемії
  (2022) Шилін Єгор Олегович; Кашинцева Оксана Юріївна
  У даній магістерській роботі автором розглянуто правове регулювання виключення з прав інтелектуальної власності в умовах пандемії, визначено шляхи реформації міжнародного законодавства та міжнародної політики в сфері регулювання об’єктів інтелектуальної власності. Здійснено аналіз нових норм в системі законодавства, що регулює об’єкти інтелектуальної власності в медичній та фармацевтичній сфері. Окрім того, досліджено питання застосування нових правових механізмів, спрямованих на найбільш швидке та ефективне знаходження методів виявлення та лікування Covid-19.
 • Документ
  Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЄС
  (2022) Глушко Ольга Олександрівна; Кодинець Анатолій Олександрович
  Випускна кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теми охорони торговельних марок в законодавстві ЄС. Особлива увага приділена таким питанням як: основні види торговельних марок в Україні та країнах ЄС; умови охороноздатності торговельних марок за законодавством України та ЄС; особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС; практика розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки у країнах ЄС. Також в роботі наведені напрями, проблеми та перспективи гармонізації та адаптації законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки із законодавством ЄС.
 • Документ
  Охорона авторських прав на твори, розміщені у мережі Iнтернет
  (2022) Горбенко Ніна Анатоліївна; Кулініч Ольга Олексіївна
  Магістерське дослідження присвячено питанням щодо охорони особистих немайнових прав автора. Автором досліджено правове регулювання особистих немайнових права автора в Україні та світі, а саме: зміст поняття «особисті немайнові права автора» в законодавстві України, зарубіжних держав, у міжнародних угодах і доктрині цивільного права; генезис особистих немайнових прав в Україні і зарубіжних країнах; основні види особистих немайнових прав як юридичної категорії; особливості особистих немайнових прав як можливого предмета спадкових відносин, їх правове підґрунтя, а також у зарубіжних країнах; порушення та захист та способи захистутаких прав; наведення прикладів судової практики в частині охорони особистих немайнових прав автора.
 • Документ
  Охорона авторських прав на твори, розміщені у мережі Iнтернет
  (2022) Пашинська Вікторія Вікторівна; Остапенко Ганна Зіновіївна
  Робота присвячена питанням охорони авторських прав на твори, розміщені у мережі Iнтернет. Значна частина суспільних відносин у Інтернеті пов’язана з авторських прав на твори, розміщені у мережі у формі електронної (цифрової) інформації. Підкреслено, що серед найбільш поширених порушень авторських прав у мережі Інтернет, які виступають підставою до захисту таких прав можна виділити порушення майнових та немайнових прав обумовлених протиправним привласненням результатів творчої діяльності (видання їх за власні, або «плагіат») та протиправне (без відповідного ліцензійного договору) використання (як правило з комерційною метою) об’єктів авторського права («інтелектуальне піратство») та його форми камкординг та кардшейрінг. Зазначено, що юрисдикційна форма захисту авторських прав на твори, розміщені у мережі Iнтернет полягає в зверненні правовласника із заявою, скаргою чи в іншій формі до компетентного національного державного органу.