Кафедра загальної психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 52
 • Документ
  Реалізація нтересів у виборі професійної діяльності як чинник запобігання екзистенційної кризи особистості
  (2023) Радіонцев Остап Андрійович; Абрамов Володимир Володимирович
  Мета дослідження: дослідити реалізацію інтересів у виборі професійної діяльності як чинник запобігання екзистенційної кризи особистості. Об'єкт дослідження : екзистенційна криза особистості. Предмет дослідження: реалізація інтересів у виборі професійної діяльності як чинник запобігання екзистенційної кризи особистості. У ході дослідження було проаналізовано теоретико-методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи та інтересів особистості. Визначено домінуючі інтереси досліджуваних, що звернулися по допомогу з ознаками екзистенційної кризи.
 • Документ
  Особливості часової перспективи внутрішньо переміщених осіб
  (2023) Підлісна Наталія Василівна; Абрамов Володимир Володимирович
  Мета дослідження: визначити особливості часової перспективи внутрішньо переміщених осіб. Об’єкт дослідження: часова перспектива особистості Предмет дослідження: особливості часової перспективи внутрішньо переміщених осіб. У ході виконання роботи вперше визначено взаємозв’язок між часовою перспективою та адаптаційними стратегіями внутрішньо переміщених осіб, аналізуючи як короткострокові, так і довгострокові аспекти їх життєвого планування; розкрито як зміни у часовій перспективі впливають на психологічний благополуччя та соціальну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, пропонуючи нові шляхи для розробки цільових інтервенцій; проведено вивчення часової перспективи внутрішньо переміщених осіб, яка враховує їхні унікальні соціальні, психологічні та культурні контексти.
 • Документ
  Особливості переживання сорому в життєдіяльності дорослої особи
  (2023) Сердобольський Андрій Вікторович; Зеленько Олександр Анатолійович
  Основна мета дослідження полягає у визначенні специфіки переживання сорому особами дорослого віку. Об’єктом дослідження переживання почуття сорому. Предметом дослідження є особливості переживання сорому дорослими людьми. У ході дослідження визначено стан наукової розробки проблеми; проаналізовано наявну джерельну базу дослідження; проаналізовано вплив сорому на людське життя; висвітлено основні напрями психотерапевтичної роботи з соромом. У ході дослідження комплексно висвітлено та проаналізовано зарубіжну та вітчизняну літературу з теми особливості переживання почуття сорому у осіб дорослого віку; уточнено та поглиблено: сутність поняття «сором». набуло подальшого розвитку знання про сором як особистісну рису.
 • Документ
  Взаємозв’язок індивідуально-психологічних властивостей та мотивації особистості працівників інформаційних технологій
  (2022) Потьомін Ігор Олексійович; Юрчинська Ганна Кирилівна
  У роботі був виконаний теоретичний аналіз питання особистісних та мотиваційних характеристик працівників сфери інформаційних технологій. У зв’язку з постійними змінами у буденності, різкими підйомами і спадами тенденцій запиту на фахівців ІТ сфери від внутрішнього та зовнішнього ринку праці зростає потреба у дослідженнях моделей індивідуально-психологічних характеристик та кар’єрної мотивації особистості. Виявлено наступну статево-вікову відмінність особистісних та мотиваційних характеристик: особистісні відмінності за статтю показали, що чоловіки у порівнянні з жінками більш впевнені в собі, менше піддаються подразникам та стійкіші до емоційних перешкод. Встановлено характер взаємозв’язку особистісних та мотиваційних характеристик спеціалістів: кар’єрно-мотиваційні шкали не корелюються між собою; сприймання корпоративних задач як своїх пов’язане з прив’язаністю та відповідальністю фахівця; прив’язаність, самоконтроль та експресивність мають сильні взаємозв'язки; рівень зацікавленості та навчаємості пов’язаний з відповідальністю.
 • Документ
  Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру
  (2023) Альжарадат Суад Мохаммедівна; Терлецька Лариса Гаріївна
  Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що рівень розвитку комунікаційних навиків у дітей з проявами аутизму є нижчим, ніж у дітей, котрі не мали даного діагнозу. Найбільшу складність для дітей з розладами аутистичного спектру, як свідчать результати емпіричного дослідження, становили завдання, котрі вимагали формування різних смислових конструкцій у іграх «Розповідь» та «Діалог». АВА можна застосувати для корегування поведінки дітей з РАС з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини. АВА-терапія допомагає дітям з розладом аутистичного спектру: краще взаємодіяти з іншими; підвищення здатності до навчання; коригувати поведінкові відхилення; досягти нормального рівня інтелектуального розвитку дітей певного віку; засвоїти необхідні навички для наступного самостійного життя. За результатами проведеного контрольного емпіричного дослідження було встановлено позитивні зрушення у комунікаційних навиках дітей з РАС за умови використання методу АВА-терапії. Ключові слова : розлади аутистичного спектру, аутизм, АВА-терапія, діти з РАС, комунікаційні навики.