Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 74
 • Документ
  Структура ціннісних орієнтацій студентів КНУ імені Тараса Шевченка
  (2021) Іртюга Анастасія Андріївна; Сидоров Микола Володимир-Станіславович
  У кваліфікаційній роботі визначено ціннісні орієнтації студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020-2021) за допомогою застосування двох методик (Ш. Шварц, С. Дембіцький).
 • Документ
  Евристичний потенціал контент-аналізу при вивченні образу США в українських та російських ЗМІ
  (2021) Друкаренко Марта Олександрівна; Ковтуненко Елліанна Станіславівна
  В ході написання роботи визначено передумови виникнення контент-аналізу, пояснено його сутність та виокремлено особливості застосування даного методу, було дано методологічну та загальну характеристику контент-аналізу та практично апробовано метод на прикладі дослідження образу США в українських та російських ЗМІ протягом березня 2021 року. Також визначено характерні риси образу США в українських та російських ЗМІ, встановлено співвідношення негативних, нейтральних і позитивних висловлювань про США, здійснено порівняльний аналіз образу США в українських та російських інтернет-виданнях та визначено теми, які найчастіше пов'язують з образом США в українських та російських ЗМІ. Для аналізу було обрано найбільш тиражовані українські та російські ЗМІ, а саме серед українських: «Українська правда», «5 канал», «1+1»; серед російських: «Ведомости», «Комсомольская правда» та «Комерсанть».
 • Документ
  Дослідження структури якості надання освітніх послуг
  (2021) Бурдін Ярослав Євгенійович; Сидоров Микола Володимирович
  У роботі розглянуто основні етапи проведення факторного аналізу та методологічні підходи дослідження “якості надання освітніх послуг.
 • Документ
  Цінності ЛГБТ спільноти
  (2020) Троцька Катерина Юріївна; Сидоров Микола Володимир-Станіславович
  Цінності-це основний фундамент мотивації, і люди приймають їх за замовчуванням. Ми навіть не усвідомлюємо їх потужного впливу, приймаючи як щось само собою зрозуміле, а вони формують нашу стратегію життя, поведінку і світогляд. Цінності створюють норми роботи, заробітку, витрат, дотримання правил і визначають поведінку людини. Вчені досліджують їх тому, що вони постійно зазнають великих змін. У роботі в 3 розділах докладно описано історію, розвиток та методологію дослідження цінностей.
 • Документ
  Оцінка регресійних моделей при порівнянні чинників волонтерської діяльності у різних вибірках
  (2023) Баськов Владислав Сергійович; Савельєв Юрій Борисович
  Метою даної роботи є порівняння чинників волонтерської діяльності серед різних країн Європи, з використанням регресійних моделей із бінарною залежною змінною. У роботі розглянуто основні теоретичні підходи до волонтерства у контексті участі у суспільстві, розглянуто методологічні особливості використання регресійних моделей та інтерпретації різниці у ефектах між вибірками та проведено порівняльний аналіз залученості до волонтерської діяльності на актуальних даних та продемонстровано специфіку порівняння коефіцієнтів регресійних моделей та лінійних ймовірнісних моделей. Ключові слова : волонтерство, порівняльне дослідження, регресійні моделі, волонтерська діяльність.