Кафедра теорії та історії соціології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 72
 • Документ
  Концептуалізація феномену моди в сучасній соціології
  (2021) Шпетна Вікторія Андріївна; Судаков Володимир Іванович
  Пропоноване дослідження присвячене актуальній проблемі – концептуалізації феномену моди в сучасній соціології і обумовлено неоднозначністю такого явища як мода, безліччю його явних і латентних функцій. Особливу увагу приділено виявленню специфіки функціонування феномена моди в умовах нелінійної соціокультурної динаміки сучасності. У процесі дослідження виявлені особливості моди, найбільш характерні для постмодерністського впливу. Серед них одночасне співіснування полістилізму і, єдиної масової моди; одночасне позиціонування моди як засобу саморозвивитку і як соціального інституту із розвиненою інфраструктурою; зміна самосвідомості особистостей, причетних до створення модних творінь, коли творчий процес стає самоціллю мистецтва, об'єкт - його твором; намічена відмова від «героїзації», за якою маси повторювали свій зовнішній вигляд і речове оточення; неможливість появи в стильовому плюралізмі культури постмодерну антимоди. Основним підсумком дослідження стає висновок про необхідність переходу від поверхневого захоплення модою у вигляді володіння завжди модною зовнішністю до поглиблення свого культурного рівня, збагаченню духовного світу кожної людини. Тільки в цьому випадку вдасться створити цілісний образ, зовні і внутрішньо несуперечливий. Ключові слова : мода, феномен моди, стильовий плюралізм, суб'єкти моди, смисложиттєві цінності.
 • Документ
  Українські вимушені мігранти до Німеччини : чинники (не)повернення в Україну (на прикладі міста Констанц)
  (2023) Бацак Назарій Костянтинович; Цимбал Тарас Володимирович
  Ця дипломна робота присвячена дослідженню чинників, які впливають на рішення вимушених мігрантів повернутися до України. Російська агресія проти України призвела до масової міграції українців, і Німеччина стала основною країною проживання вимушених мігрантів. Проблемою є загроза масового неповернення емігрантів, що може призвести до подальшого поглиблення демографічної кризи. У дипломній роботі будуть розглянуті такі чинники, як економічні умови, сімейні обставини, культурний фон та мовні бар'єри, соціальне середовище та інші. У роботі проводиться огляд наукових публікацій та систематизація емпіричних досліджень з цієї теми. На основі проведеного емпіричного дослідження в м. Констанц з’ясувано основні чинники, що визначають намір вимушених мігрантів повертатися або не повертатися до України. Також, на основі емпіричного дослідження, проведеного в місті Констанц (Німеччина), пропонується універсальний інструментарій для визначення основних чинників, які впливають на наміри вимушених мігрантів повернутися або не повертатися до України. Ключові слова : вимушені мігранти, демографічної кризи, місто Констанц (Німеччина).
 • Документ
  Особливості ціннісних орієнтацій та ціннісних детермінант соціальної адаптації студентської молоді України до навчання в кризових умовах
  (2023) Савченко Анастасія Володимирівна; Судаков Володимир Іванович
  Магістерське дослідження присвячено дослідженню особливостей соціальних суперечностей зміни ціннісних орієнтацій як адаптивного ресурсу ставлення студентської молоді України до навчання в умовах теперішнього етапу пандемії, війни з російською федерацією воєнного стану та гуманітарних криз. У роботі дана характеристика пізнавальних тенденцій розвитку ціннісного підходу в теоретичній соціології ХХ та ХХІ століття. Дано обґрунтування наукової значущості вивчення ціннісних орієнтацій студентської молоді як важливої соціальної групи сучасного суспільного життя. Здійснена ідентифікація сутнісних ознак понять « цінність», «ціннісні орієнтації», «соціальна адаптація» та проведено аналіз їх смислового взаємозв’язку. Дана аргументація дослідницької позиції, що ціннісні орієнтації як релятивні детермінанти діяльності індивідуальних та колективних суб’єктів завжди спрямовані на пристосування до певного соціального середовища, яке ці суб’єкти сприймають як важливу цінність. Авторкою здійснено дослідження організаційних та функціональних принципів інституту вищої освіти в Україні та охарактеризовані особливості її суспільної значущості для студентської молоді та інших соціальних груп українського суспільства . Здійснено емпіричне дослідження впливу пандемії Ковід-19 та війні з російською федерацією на зміну ціннісних орієнтацій студентів, які обумовлюють ставлення студентів до навчання в кризових умовах. Ключові слова: студентська молодь, цінності, ціннісні орієнтації, соціальна адаптація, вища освіта.
 • Документ
  Темпоральність депортації: досвід насильницького переміщення з маріуполя на територію російської федерації
  (2023) Гетманова Дар’я Геннадіївна; Соболевська Марина Олександрівна
  Дипломна работа спрямована на вивчення особливостей темпорального виміру суб’єктивного досвіду примусового переміщення з окупованих українських територій. Для цього в дослідженні проаналізовано досвід депортації з Маріуполя на територію рф за допомогою автоетнографічного методу крізь призму темпорального виміру та аналізу механізмів реалізації влади. Дана робота робить теоретичний внесок в існуючі теоретичні дискусії щодо міграції, війни та вимушеного переміщення. Європейська Рада прийняла Директиву про тимчасовий захист, щоб допомогти людям, які були змушені покинути Україну через російське вторгнення. Статус тимчасового захисту надає певні права, такі як дозвіл на проживання, доступ до працевлаштування, соціального забезпечення, охорони здоров'я та освіти для неповнолітніх. Однак тимчасовий характер цього захисту викликає занепокоєння щодо довгострокових потреб і викликів, з якими стикаються українські біженці. Тимчасовий захист може створити невизначеність щодо майбутнього та потенційного примусового повернення. Минулий досвід застосування схем тимчасового захисту показав, що вони в першу чергу слугують інтересам приймаючих держав і можуть призвести до системної нерівності та дискримінаційних практик. Ключові слова: депортація, російсько-українська війна, фільтрація, темпоральності, Маріуполь.
 • Документ
  Стратегії професійної адаптації українських біженок в Німеччині
  (2023) Драннік Анастасія Андріївна; Червінська Тетяна Григорівна
  У результаті проведеного емпіричного дослідження серед українських біженок було виявлено ряд особливостей та проблем щодо їхнього працевлаштування, що можуть слугувати чинниками формування потенційної ситуації маргіналізації. Зокрема, певна невигідність працювати через специфічність і складність місцевого ринку, обмеження для тих біженок, що мають маленьких дітей та не знають мову, а також нестача місць проживання зменшують можливості для професійної адаптації в Німеччині. Також в проведеному дослідженні було виявлено важливість волонтерської діяльності, відкритості допомагати, активної позиції та відкритості до допомоги, які стали одними з найголовніших чинників знаходження роботи українськими біженками. Всі працевлаштовані респондентки знайшли роботу самостійно та за кваліфікацією, без залучення місцевого центру зайнятості, а ті, хто не є працевлаштованими, відвідують мовні курси. Важливо виокремити загальну мотивацію залишатись в Німеччині та зростати в кар’єрному плані серед працевлаштованих біженок, що в подальшому матиме наслідки для України, адже стрімке зростання інтелектуальної міграції призводить до втрати країною трудового та інтелектуального ресурсу й уповільнення наукового розвитку. Ключові слова : українські біженки, Німеччина, маргіналізація, працевлаштування, волонтерська діяльність.