Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 44
 • Документ
  Формування в молодших школярів комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в позакласній роботі
  (2022) Васильченко Яна Михайлівна; Чернуха Надія Миколаївна
  Проведене дослідження питань формування в молодших школярів комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в позакласній діяльності дозволило зробити висновки щодо створення необхідних і достатніх умов психологічного комфорту й якісного освітнього процесу в початковій школі. Відповідно до завдань дослідження з’ясовано стан дослідження питання формування комунікативної компетентності молодших школярів, а також використання для цього засобів художнього конструювання в позакласній діяльності. Визначено особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній діяльності. Розроблено модель формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній діяльності, визначено та обґрунтувано організаційно-педагогічні умови її реалізації : цілеспрямоване спостереження дітьми предметного середовища і розуміння утилітарної і естетичної сутності предметів, що їх оточують, вміння висловлювати свою думку щодо оточуючого світу речей та власної художньо-творчої діяльності; залучення дітей до художньо-конструкторської діяльності з урахуванням її провідних принципів : єдності утилітарного й естетичного, пошук та конструювання нетрадиційних форм, гармонійної єдності, активної співтворчості; використання на заняттях з конструювання методів і прийомів творчого пошуку та комунікації.
 • Документ
  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в профорієнтаційній діяльності соціального педагога
  (2023) Музика Олена Олександрівна; Токарук Людмила Степанівна
  У магістерській роботі представлено дослідження застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в профорієнтаційній діяльності соціального педагога. Сформульовано теоретичні та методологічні основи застосування ІКТ в профорієнтаційній діяльності соціального педагога. Для визначення ефективності засобів ІКТ у профорієнтаційній діяльності соціального педагога було проведено дослідження серед учнів старших класів за авторською анкетою. Було виявлено, що соціальні мережі, як один із засобів ІКТ, можна ефективно використовувати у профорієнтаційній діяльності. На основі результатів дослідження було створено та апробовано профорієнтаційний telegram канал CGA та розроблено програму занять з профорієнтаційної діяльності із використанням засобів ІКТ. Результати оцінки ефективності профорієнтаційного telegram каналу CGA та програми занять з профорієнтаційної діяльності із використанням засобів ІКТ, продемонстрували високі показники. Дійшли висновку, що telegram канал CGA в поєднані із програмою занять є ефективним інструментом для підвищення рівня професійного самовизначення старшокласників. Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, проферієнтація, профорієнтаційна діяльність, засоби ІКТ, соціальні мережі, професійне самовизначення, telegram канал.
 • Документ
  Реалізація соціальних послуг для дітей з інвалідністю в умовах децентралізації (на прикладі Кременчуцької ОТГ)
  (2022) Нейкова Софія Олександрівна; Чуйко Олена Василівна
  У роботі вивчено класифікації соціальних послуг за наступними критеріями: комплексністю надання, кінцевою метою та місцем надання, а також з`ясовано, хто може бути надавачем соціальних послуг. Також відмічено, що для дітей з інвалідністю комплексне надання послуг в більшості випадків є ефективнішим. Одним із нововведень закону, яке є дуже актуальним для дітей з інвалідністю та їхніх сімей є запровадження Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, який має підвищити доступність соціальних послуг для отримувачів. Проаналізовано зміст базових соціальних послуг ЗУ «Про соціальні послуги», після чого було виділено наступні 9, потенційною цільовою аудиторією яких є діти з інвалідністю та їх сім’ї: денний догляд, соціальна адаптація, фізичний супровід людей з інвалідністю, супровід під час інклюзивного навчання, консультування, соціальний супровід, представництво інтересів, переклад жестовою мовою, натуральна допомога. Визначено права та обов’язки, які мають отримувачі соціальних послуг, а також підстави для їх надання за рахунок бюджетних коштів у закладах державного і недержавного сектору. Окреслено особливості роботи соціальних служб із сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю.
 • Документ
  Залучення батьків дітей з аутизмом у корекційно-абілітаційні програми
  (2022) Серпак Катерина Володимирівна; Байдарова Ольга Олегівна
  Мета дипломної роботи : визначення особливостей взаємодії спеціалістів центру для дітей з аутизмом, самих дітей і їхніх батьків у процесі реалізації корекційно-абілітаційної програми. В ході виконання дослідження було розкрито підходи до розуміння аутизму та розповсюдженності аутистичних розладів, з’ясовано зміст корекційно-абілітаційних програм для сімей, які виховують дітей з порушеннями аутистичного спектру, визначено форми та методи залучення батьків у реалізацію корекційно-абілітаційної програми, визначено ролі та завдання спеціалістів і батьків у реалізації корекційно-абілітаційних програм для дітей з розладами аутистичного спектру, розроблено рекомендації щодо покращення взаємодії батьків зі спеціалістами, залученими до корекційно-абілітаційних програм, та дітьми з аутизмом. Відповідно до дослідження виявлено, що важливою складовою для результативної роботи є однакова залученість батьки-дитина-спеціаліст. Фактор того що багато батьків не мають фізичної та матеріальної змоги значно ускладнює процес абілітаці дітей з аутизмом. У багатьох батьків було виявлено розуміння, що вони зацікавленні в тому, щоб тісніше взаємодіяти з спеціалістами. Ключові слова : корекційно-абілітаційні програми, розлади аутистичного спектру, аутизм.
 • Документ
  Соціально-педагогічні умови інклюзії іноземних здобувачів вищої освіти в Україні
  (2023) Гузій Христина Олегівна; Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
  Адаптація іноземних здобувачів освіти закладу вищої освіти є складним, динамічним і багатокомпонентним процесом перебудови мотиваційної сфери, сукупність наявних умінь і навичок відповідно до нових умов життя та навчання. Тому завдання навчання – створити оптимальні умови для адаптації іноземних здобувачів вищої освіти, що сприятиме міжособистісному успіху, міжкультурне та професійне спілкування. Система соціально-педагогічної підтримки іноземних здобувачів вищої освіти є структурованим явищем. Окрім того факту, що іноземні здобувачі освіти належать до національних меншин і тому можуть бути піддані більшому ризику соціальної ізоляції та дискримінації, на жаль, іноді українська система вищої освіти працює таким чином, що іноземні здобувачі вищої освіти можуть стикатися ще з низкою додаткових викликів, які роблять їх ще більш вразливими. Важливою соціально- педагогічною умовою адаптації іноземних здобувачів вищої освіти до освітнього середовища університетів України є спеціально розроблена програма адаптації, яка ґрунтується на концептуальних положеннях адаптації іноземних здобувачів вищої освіти до середовища закладів вищої освіти України; заходи, що спрямовані на забезпечення соціокультурної, соціально- психологічної, дидактичної адаптації іноземних здобувачів вищої освіти. Залучення іноземних здобувачів освіти до вищої освіти вимагає узгоджених зусиль для створення соціально-педагогічних умов, які б підтримували їхні унікальні потреби та вирішували виклики, що постають перед ними. Надаючи низку допоміжних послуг і програм, розробляючи інклюзивні навчальні плани та практику викладання, а також постійно оцінюючи та вдосконалюючи ініціативи інклюзії, університети можуть створити сприятливе середовище, яке сприятиме успіху для здобувачів вищої освіти. Ключові слова: соціально-педагогічні умови, інклюзія, заклад вищої освіти, іноземний здобувач освіти.