Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 2 з 2
 • Документ
  Інтеграція іммігрантів вихідців з країн Північної Африки у французьке суспільство (друга. пол. XX ст.)
  (2021) Бірюк Наталія Сергіївна; Шевченко Н. І.
  У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз особливостей інтеграції іммігрантів, вихідців з держав Північної Африки — Марокко, Алжиру та Тунісу у другій половині XX ст. Історіографічну базу дослідження склали праці з вивчення проблем асиміляції, мультикультуралізму, громадянства, націоналізму, погляди авторів яких відрізняються щодо оцінки моделі інтеграції. У роботі розглянуто основні підходи щодо оцінки імперіалізму та деколонізації, також було проведено вивчення значення соціальної пам’яті стосовно інтеграції іммігрантів. Висвітленно погляди інтелектуалів, на прикладі праць декількох авторів, щодо республіканської моделі та мультикультуралізму у 1980–х рр. – 1990–х рр. Важливо відмітити, що інтелектуали Франції мали беззаперечний вплив на політичне життя Франції. Членами Комісії щодо національних питань, до якої входили зокрема соціологи та історики, було запропоновано зміцнити французьку ідентичність, впровадивши процедуру виявлення бажання отримання громадянство іммігрантами другого покоління, що втілилося законодавчо у 1993 р. Комплексно розглянуто республіканську модель інтеграції іммігрантів, опираючись на звіт Комісії та праці французьких інтелектуалів 1980–х – 1990–х рр. Було дано визначення таким дефініціям як «інтеграція» та «асиміляція» та висвітлено проблему їх використання у історіографії XX ст..
 • Документ
  Японсько-американські відносини за уряду ШінзоАбе (2012-2020 рр.)
  (2021) Арнаут Наталя Олександрівна; Городня Наталія Данилівна
  Метою цього дослідження є висвітлення стану, тенденцій і динаміки розвитку японсько-американських відносин за уряду Ш. Абе та адміністрацій Б. Обами і Д. Трампа. У роботі з’ясовано стан наукової розробки проблеми дослідження і систематизовано її джерельну базу; охарактеризовано стан відносин між Японією і США за уряду Ш. Абе, з одного боку, і адміністрацій Б. Обами і Д.Трампа, з іншого, у політичній, торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах; здійснено порівняння розвитку японсько-американських відносин під час адміністрацій Б. Обами та Д. Трампа. Виявлено, що політика Ш. Абе (ЛДПЯ) значно відрізнялася від політики попередніх урядів Демократичної партії Японії (ДПЯ). Під час урядування Ш. Абе двосторонні відносини з США покращились, відбулось зміцнення двостороннього альянсу і посиленню у ньому ролі Японії. У 2013 р. Японія приєдналась до ініційованих адміністрацією Б. Обами переговорів про досягнення багатосторонньої торговельної угоди Транстихоокеанське партнерство, які успішно завершились у лютому 2016 р. За адміністрації Д. Трампа Японія підтримала концепцію «вільного і відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону», у рамках якої продовжилось зміцнення американсько-японського співробітництва у сфері безпеки. Ш. Абе погодився на двосторонні торговельні переговори у розширеному форматі, у результаті яких продовжилося відкриття сільськогосподарських ринків Японії для американської продукції. Пріоритети співробітництва в енергетичній сфері змінювались в залежності від політики адміністрацій США.