Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 68
 • Документ
  Конфлікт: ЛГБТ та ультрарадикальні неформальні об‘єднання (УНО)
  (2021) Курмишова Маргарита Олександрівна; Жуков Віктор Іванович
  У роботі розглянуто теоретичні основи конфлікту та досліджено стратегії поведінки сторін у міжгрупових конфліктах. Проаналізувано діяльність екстремістських груп в Україні, а також досліджено причини та фактори проявів агресивної поведінки з боку радикально налаштованих громадян до членів ЛГБТ-спільноти.
 • Документ
  Соціально-структурні відмінності ставлення до культурної пам’яті
  (2021) Калашньова Дарина Володимирівна; Тащенко Анна Юріївна
  Метою роботи є виявлення соціально-структурних відмінностей у ставленні до культурної пам’яті у представників поколінь Y та Z для визначення основних тенденцій у змінах механізмів її організації в межах одного покоління.
 • Документ
  Соціальні мережі як молодіжне комунікативне явище
  (2021) Чикиринда Яна Вікторівна; Черних Геннадій Андрійович
  Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження впливу соціальних мереж на комунікацію молоді. Розглянуто сутність інтернет-комунікації та їх комунікативний соціокультурний простір, а також досліджено соціальні мережі як об’єкт соціологічного аналізу.
 • Документ
  Волонтерські практики подолання соціальної ізоляції (на прикладі некомерційних організацій єврейських спільнот в Україні
  (2021) Красій Ірина Віталіївна; Фостер Лариса Федорівна
  В роботі була проаналізована діяльність некомерційних організацій єврейських меншин України та динаміка змін волонтерських практик під час пандемії Covid-19. Огляд інтернет-ресурсів та сторінок єврейських організацій у соц.мережах дав можливість краще визначити особливості волонтерських практик у некомерційних організаціях єврейських меншин в Україні : до та під час карантину. В ході роботи було досліджено як змінюються старі волонтерські практики та формуються нові під час пандемії на прикладі некомерційних єврейських організацій. Під час інтерв’ю було виявлено основні мотиви роботи респондентів у благодійних некомерційних організаціях єврейських меншин. Було виявлено закономірності прояву симптомів емоційного вигорання у респондентів під час соціальної ізоляції, які пов’язані із: різким переходом в дистанційну роботу, збільшенням робочих годин у зв’язку з надмірною завантаженістю, нестачею підтримки від колег та керівництва. Ключові слова : волонтерські практики, пандемія Covid-19, єврейські організації, емоційне вигорання.
 • Документ
  Ціннісні орієнтації молоді щодо шлюбно-сімейних відносин в сучасному українському суспільстві
  (2020) Ромодіна Марія Євгенівна; Кузьменко Тетяна Миколаївна
  Об’єктом розгляду є шлюбно-сімейні відносини сучасної молоді України. Предметом розгляду є ціннісні орієнтації щодо шлюбно-сімейних відносин сучасної молоді України Метою роботи є охарактеризувати ціннісні орієнтації щодо шлюбно- сімейних відносин сучасної молоді України та показати відмінності у ціннісних орієнтаціях чоловіків та жінок на прикладі вже існуючих попередніх досліджень та проведеного мною емпіричного дослідження в рамках написання кваліфікаційної роботи. У першому розділі представлені теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій молоді. У другому - теоретичні засади вивчення сім’ї. У третьому розділі – результати власного емпіричного дослідження, які висуваються як припущення про наявність можливих проблем у суспільстві. Ключові слова: ціннісні орієнтації, молодь, сім’я, шлюбно-сімейні відносини.