Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 34
 • Документ
  Застосування математичних методів та моделей при виборі оптимальної ERP системи для підприємства
  (2023) Тарасенко Олександра Владленівна; Махно Михайло Федорович
  У даній дипломній роботі розглянуто поняття ERP-системи та розкрито головні переваги та недоліки системи для управління ресурсами підприємства.
 • Документ
  Розв’язання задач економічного прогнозування з використанням нейромережевих методів
  (2023) Степченко Павло; Капустян Олена Анатоліївна
  Метою кваліфікаційної роботи є розв’язання задач економічного прогнозування за допомогою нейромережевих методів. Об’єктом роботи є процес розв’язування задач економічного прогнозування за допомогою нейромережевих методів. Предметом роботи є створення власного прототипу нейромережі, яка б могла отримувати вхідні дані та тренуватись на них, з метою аналізу різних фінансових ринків, такі як криптовалютні, фондові, валютні та ринок цінних металів. Методи розроблення: комп’ютерне моделювання, методи штучного інтелекту, глибинні нейронні мережі. Середовище розробки: Linux Ubuntu, інструмент для створення: JetBrains PyCharm 2023.1 x64. Мови програмування: Python 3.10.4. Бібліотеки: TensorFlow, Keras, Pandas, NumPy. Результати роботи: під час виконання кваліфікаційної роботи було розглянуто нейромережевий метод розв’язання задач економічного прогнозування. Також було створено власний прототип нейромережі для отримання на основі пошукових запитів, новин та минулих курсів, майбутнього передбачуваного курсу на фінансовому ринку. Ключові слова: НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ФІНАНСОВИЙ РИНОК, ПРОГНОЗУВАННЯ, TENSORFLOW.
 • Документ
  Прогнозування ціни на метали за допомогою регресії
  (2023) Широконос Софія В’ячеславівна; Махно Михайло Федорович
  Метою роботи є створення моделей для прогнозування цін на такі дорогоцінні метали, як срібло, золото, платина, паладій. Для цього використано авторегресійні моделі, моделі лінійної регресії та моделі випадкового лісу. Проаналізовано результати передбачення за допомогою вищеописаних моделей строком на один місяць, для визначення кращих моделей для цієї мети. Також, важливим є визначення зв’язку між цінами на популярні енергоресурси та цінами на дорогоцінні метали.
 • Документ
  Побудова та аналіз математичних моделей ураження малошвидкісних динамічних об’єктів
  (2023) Нижник Борис Михайлович; Зінько Петро Миколайович
  В ході дослідження були розроблені моделі руху БПЛА, які враховують різні фізичні явища. Були встановлені залежності між швидкістю польоту, затримкою ураження та областю досяжності БПЛА. Також було зроблено висновок щодо використання різних систем протиповітряної оборони для ураження проаналізованих об’єктів. Була розроблена програмна реалізація, яка дозволяє аналізувати реальні дані польоту об’єкта та моделювати їх рух. Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій ураження БПЛА, покращення ефективності систем протиповітряної оборони та розробки нових методів захисту від БПЛА. Сфера застосування: Результати роботи можуть знайти застосування у військовій сфері, захисті об’єктів критичної інфраструктури, безпілотних системах доставки та моніторингу, а також в галузі безпеки та протипожежному контролі. Значимість роботи: Дослідження в сфері руху БПЛА має велику значимість у зв’язку зі зростанням використання БПЛА в цивільних та військових сферах. Розроблені моделі дозволяють краще розуміти можливості та обмеження БПЛА, а також розробляти ефективні стратегії впровадження. Ключові слова: УРАЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛАСТЬ ДОСЯЖНОСТІ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, ФІЗИКА РУХУ, БПЛА, ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА.
 • Документ
  Моделі та методи розв’язання задачі пошуку оптимального маршруту та задачі комівояжера за умов зміни стану ситуації
  (2023) Нагорна Владлена Вадимівна; Івохін Євген Вікторович
  У роботі виконано детальний огляд адаптацій деяких алгоритмів для вирішення проблеми динамічної задачі комівояжера, розроблено програму, що візуалізує пошук оптимального маршруту методом симуляції відпалу в режимі реального часу. Також розроблена модель простого клітинного автомату, що імітує розповсюдження пожежі, тобто надзвичайної ситуації. Ключові слова: ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА, ДИНАМІЧНА АДАПТАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ, МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ. АЛГОРИТМИ ПОШУКУ В ДИНАМІЧНОМУ ГРАФІ.