Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 6
 • Документ
  Природа авантюринового ефекту у мінералах та гірських породах
  (2023) Царильник Микита Ігорович; Квасниця Ірина Вікторівна
  При результаті проведених досліджень були встановлені природа та характер ефекту авантюрисценції, мінеральні індивиди, які спроможні викликати ефект авантюрисценції та встановлені чіткі назви досліджуваних зразків. Також при використанні літературних джерел, а саме, у більшості випадків, наукових статей та досліджень, встановлено теоретично можливі мінерали, гірські породи та штучні матеріали, із ефектом авантюрисценції. Ключові слова: Авантюрисценція, сонячний камінь, кварц, мінерали-включення, фуксит, мусковіт, ільменіт, андезин, авантюриновий.
 • Документ
  Петрографія вулканітів Полицького родовища
  (2023) Таперік Олексій Андрійович; Павлова Олена Олексіївна
  Під час досліджень було встановлено структуру, текстуру, мінеральний склад зразків, були встановлені та надані чіткі назви досліджуваних зразків. Ключові слова Полицьке родовище, вулканіти, базальт мигдалекам’яний, базальт афанітовий, вулканічний туф, ратнівська світа, лучичівські верстви, палагоніт, плагіоклаз, смектит, клинопіроксен, вітрокласти, літокласти.
 • Документ
  Cучасна класифікація гранатів Українського щита
  (2023) Рагімова Людмила Василівна; Шнюков Сергій Євгенович
  Використовуючи різні джерела було сформовано велику базу даних хімічних аналізів гранатів з різних ділянок Українського щита. Автором було розраховано стехіометричні коефіцієнти, визначено мінальний склад для кожного зразка, виділено основні типи порід, які вміщують гранати та систематизовано види гранатів відповідно до нової класифікації у межах кожної групи порід. Ключові слова: Гранати, Український щит, сучасна класифікація гранатів, стехіометричні коефіцієнти, мінали.
 • Документ
  Червоні Яшмоїди Аргентинських островів (архіпелаг Вільгельма Західної Антарктики)
  (2023) Крижановська Анастасія Романівна; Митрохин Олександр Валерійович
  Метою магістерської роботи є визначення мінералого-петрографічних особливостей яшмоїдів Аргентинських островів для з’ясування їх походження.
 • Документ
  Петрологія орбікулярних габроїдів острова Ховгаард
  (2023) Івко Антон Валерійович; Лазарєва Ірина Іванівна
  Об’єкт дослідження: зразки нового прояву орбікулярних габроїдів острова Ховгаард, знайденого і описаного дослідниками у складі сезонного загону 25-ї Української антарктичної експедиції (в березні 2020 року) Митрохиним О.В. та Бахмутовим В.Г. Мета роботи: з’ясуванні особливостей походження орбікулярних порід, на прикладі орбікулярних порід острова Ховгаард (ховгаардитів). Методи досліджень: петрографічні дослідження; рентгено-флуоресцентний аналіз на петрогенні та деякі мікроелементи; електронно-зондові дослідження хімічного складу окремих мінералів. Узагальнено існуючі відомості щодо проявів орбікулярних габроїдів світу та підтверджено характерні особливості ховгаардитів. Здійснено спробу з’ясувати походження ховгаардитів. Ключові слова: ЗАХІДНА АНТАРКТИКА, АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ОРБІКУЛЯРНІ ПОРОДИ, ОРБІКУЛЯРНІ ГАБРОЇДИ, ХОВГААРДИТИ, ПЕТРОГЕНЕЗИС ОРБІКУЛЯРНИХ ПОРІД, АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ, ШПІНЕЛЬ, КОРУНД.