Кафедра фізичної географії та геоекології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 28
 • Документ
  Охорона біорізноманіття в Україні
  (2023) Ємельянова Катерина Сергіївна; Білоус Людмила Федорівна
  У дипломній роботі охарактеризовано екологічні засади біорізноманіття. Представлено біорізноманіття України за біогеографічними регіонами. Виконано екологічний аналіз Понтичної провінції Степового біогеографічного регіону для організації системи охорони біорізноманіття на прикладі журавля сірого.
 • Документ
  Ландшафтно-екологічний аналіз для організації естетично привабливої екологічної зеленої зони учбового закладу на прикладі географічного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка
  (2023) Гуцова Поліна Ігорівна; Білоус Людмила Федорівна
  Проведено ландшафтно-екологічне зонування території та виділено такі екологічні ніші ландшафтного дизайну: примагістральні буферні ландшафти, зони суцільного дорожнього покриття, паркові ландшафти, алейні насадження та ландшафти відкритих просторів. Композиція природних і декоративних рослин для антропогенного сталого ландшафту досліджуваної території була сформована відповідно до екологічних умов ділянки і включає ряд дерев, чагарників, вересових і трав'янистих рослин. Розроблено проект ландшафтного дизайну для озелененого відкритого простору поблизу будівлі географічного факультету. Проект включає передпроєктні дослідження, розробку технічного завдання, функціональне зонування, ескізи в формальному та ландшафтному стилях, опис концепції ландшафтного проєтку та джерел надхнення, генеральний та дендрологічний плани, розбивочне креслення та візуалізацію фрагментів запроєктованої ділянки. Найважливішою умовою підбору рослин для дендрологічного плану було урахування екологічних умов ділянки.
 • Документ
  Регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови»: природні умови, особливості функціонування та екологічна ситуація
  (2023) Давидова Катерина Григорівна; Діброва Іван Олександрович
  На сьогодні вельми важливо зберігати природні осередки в межах урба-нізованих територій для комфортного проживання й відпочинку населення, покращання екологічної ситуації, яка складається в результаті надмірного антропогенного навантаження. Особливе значення у цьому відношенні має природоохоронна та освітньо-виховна функції на територіях міських об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема РЛП "Дніпровські острови". У першому розділі роботи подані ключові вихідні положення та загальні відомості стосовно досліджуваної території. У другому розділі проаналізована природна основа РЛП "Дніпровські острови", зокрема відмічені геолого-геоморфологічні умови, вказана кліма-тична характеристика, гідрологічні особливості, наданий опис грунтово-рослинного покриву й тваринного світу, ландшафтних комплексів. У третьому розділі зазначені особливості функціонування РЛП "Дніпровські острови", зокрема природоохоронний, науковий, рекреаційний, оздоровчий та історико-культурний види діяльності. У четвертому, заключному, розділі відмічена антропогенна трансформація природної основи РЛП "Дніпровські острови" та проаналізована екологічна ситуація, яка склалася.
 • Документ
  Оселищна концепція збереження біорізноманіття: реалізація в Україні та Німеччині (на прикладі Київської області та землі Нижня Саксонія)
  (2023) Концедайло Олександра Русланівна; Гавриленко Олена Петрівна
  В сучасних умовах суспільство почало усвідомлювати небезпеку втрати біорізноманіття й необхідність впроваджувати дієвих заходів збереження. Таким чином, у 1979 році була підписана Конвенція про охорону дикої флори і фауни і природних оселищ в Європі, яка стала одним з найголовніших документів щодо оселищного збереження біорізноманіття. Оселищна концепція збереження біорізноманіття є важливим інструментом для збереження та управління біологічно різноманітних місцевостей. Вона враховує взаємозв’язки між екологічними, соціальними та економічними факторами, забезпечуючи збалансований підхід до розвитку, що сприяє збереженню природних екосистем та їхньому використанню людиною. В Німеччині діє мережа Natura 2000, в Україні та інших країнах, які не є членами ЄС, діє Смарагдова мережа, вона є аналогічною до мережі Natura 2000, яка функціонує у країнах ЄС. Крім цих мереж також діє ряд документів, списків, законів та директив, які були підписані та ратифіковані країнами. Важливим аспектом дослідження є оцінка стану біорізноманіття. Сучасний стан біорізноманіття є побіжним – більше 28% видів перебувають під загрозою зникнення (за даними МСОП). Фактори, які впливають на втрату та зменшення біорізноманіття та самих оселищ існування видів: - вирубка лісів; - щільна забудова; - надмірне використання природних ресурсів; - високе антропогенне навантаження; - зміна клімату; - забруднення навколишнього середовища; - поширення інвазивних видів тощо.
 • Документ
  Геоекологічний аналіз впливу військових дій на ландшафти України (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Зуївський» та біосферного заповідника «Асканія-Нова»)
  (2023) Яровенко Ольга Володимирівна; Білоус Людмила Федорівна
  В рамках дипломної роботи на тему "Геоекологічний аналіз впливу військових дій на ландшафти України (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Зуївський» та біосферного заповідника «Асканія-Нова»)" проведено дослідження, спрямоване на аналіз впливу військових дій на природні комплекси та ландшафти України. Завдяки ретельному аналізу і вивченню основних понять геоекологічного аналізу, ландшафтів та впливу військових дій, була отримана цінна інформація щодо стану природного середовища під впливом конфлікту. У роботі досліджено основні природні умови та компоненти ландшафтного планування в степових зонах південного та східного регіонів України. Це дозволило з'ясувати особливості екосистем, виявити їх вразливість та потенційну загрозу військових дій. Також проведено аналіз норм міжнародного екологічного права та конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої природної спадщини, а також виявлено порушення цих норм та конвенцій під час воєнного конфлікту в Україні.