Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 25
 • Документ
  Розвиток добровільного медичного страхування в Україні
  (2022) Звіришина Анна Олександрівна; Ерастов Василь Ігорович
  В роботі розглянуто теоретичні основи і види добровільного медичного страхування в Україні. Досліджено сучасний стан розвитку даного виду страхування в Україні. Сьогоднішні реалії змушують кожного з нас задуматись про захист власного здоров'я і передбачити негативні наслідки будь-яких захворювань, особливо в умовах загострення короновірусної інфекції, яка спіткала нас навесні 2020 року і ще раз підтвердила, що медичне страхування – це необхідність. Саме ця причина стала основним рушійним фактором детально дослідити та проаналізувати продукти на ринку добровільного страхування, що пов'язані із захистом від короновірусної інфекції.
 • Документ
  Регулювання банківської діяльності в умовах фінансових криз в країнах східної та центральної Європи
  (2022) Прилепа Антоніна Володимирівна; Версаль Наталія Іванівна
  В роботі було проаналізовано категорію «регулювання банківської діяльності» як з наукової точки зору за різними підходами авторів, так і з сторони законодавства України. Було сконструйоване власне визначення поняття «регулювання банківської діяльності». Класифіковано регулювання банківської діяльності за формами банківського регулювання та за галузями. Зазначено визначення понять «макропруденційне регулювання» та «макропруденційна політика». Досліджено роль, мету та цілі макропруденційної політики. Виокремлено взаємодію макропруденційної політики та інших видів економічної політики. Охарактеризовано етапи акропруденційної політики. Здійснена класифікація інструментів макропруденційної політики в залежності від оперативних цілей макропруденційної політики. Інструменти класифіковано в залежності від інструментів управління капіталом, інструментів управління ліквідності та інструментів, що попереджають кредитні буми.
 • Документ
  Управління капіталом банку в Україні
  (2022) Трубніков Данило Олександрович; Третяк Діана Дмитрівна
  У роботі дослідженню особливості управління капіталом банку як основи його фінансової стабільності. Досліджено динаміку основних показників діяльності банків в Україні з метою розробки програми моделювання достатності капіталу банку, оцінено ефективність запровадження реалізації запропонованих заходів щодо удосконалення управління капіталом банку як основи його фінансової стабільності.
 • Документ
  Діяльність недержавних пенсійних фондів України в умовах невизначеності
  (2022) Сичук Олександр Володимирович; Тригуб Олена Володимирівна
  У магістерській роботі обґрунтована необхідність та сутність НПФ. Виділені та досліджені основні завдання НПФ. Визначено переваги та недоліки недержавного пенсійного забезпечення. Здійснена класифікація НПФ та охарактеризовано особливості їх діяльності. Узагальнено ризики в діяльності НПФ. Наведено приклади можливих факторів, які спричиняють неефективну діяльність НПФ. Виявлено та охарактеризовано чотири основних етапи становлення та розвитку НПФ в Україні. Проаналізовано законодавчу базу щодо функціонування НПФ в Україні. Здійснено фінансовий аналіз ринку НПФ в Україні та визначено їх конкурентні переваги на вітчизняному ринку фінансових послуг. Проаналізовано кількість учасників НПФ за статевою ознакою у розрізі вікових груп. Досліджено структуру активів НПФ в рамках інвестиційної діяльності. Прораховано індекс Герфіндаля-Гіршмана, який свідчить про концентрацію на ринку. Виявлено ефективно-діючі НПФ в Україні. Проведено дослідження пенсійних програм декількох найбільших недержавних пенсійних фондів.
 • Документ
  Розвиток діяльності системно важливих банків України
  (2022) Стужук Тетяна Володимирівна; Приказюк Наталія Валентинівна
  У роботі з'ясовано сутності поняття системно важливого банку крізь призму понять «системний банк» та «системоутворюючий банк». Встановлено, що системно важливий банк може бути визначено як фінансову установу, банкрутство або можливі проблеми в діяльності якої можуть призвести до значних збитків всієї фінансової системи та для економіки в цілому з урахуванням їх розміру, складності та системної заємопов’язаності. Розглянуто інституційно-правове забезпечення ідентифікації системно важливих банків з урахуванням міжнародних стандартів та світового досвіду.