Кафедра новітньої історії України

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 3 з 3
 • Документ
  Виборчі системи України: становлення та розвиток (1990-2020 роки)
  (2020) Дорофеєв Артем Андрійович; Вербовий Олексій Вікторович
  Магістерська робота є спробою комплексного аналізу еволюції становлення виборчої системи в Україні шляхом вивчення нормотворчих процесів, що регулюють проведення виборів. Розглянуті основні етапи становлення та еволюції виборчого процесу парламентських, президентських та місцевих виборів за нормативно- правовими актами. На підставі проведеного аналізу виявлені основні зміни у виборчому процесі та надані відповідні висновки і рекомендації щодо його вдосконалення.
 • Документ
  Антирелігійна діяльність радянської влади в Українській СРР (1919-1929 рр.)
  (2020) Гуз Юрій Іванович; Пижик Андрій Миколайович
  Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці актуальної проблеми, яка ще не отримала всебічного висвітлення в історичній науці. На основі джерел та літератури здійснена спроба прослідкувати вплив комуністичної ідеології на формування та здійснення антирелігійної політики більшовиками. Показані основні тенденції у відносинах між церквою та державою, висвітлено головні економічні аспекти радянської антирелігійної політики, досліджено засоби проведення антицерковної пропаганди та агітації. Вперше було акцентовано на форми та методи конструювання в масовій свідомості населення негативного образу релігії та церковнослужителів за допомогою художньому кінематографу.
 • Документ
  Діяльність Української Центральної Ради по забезпеченню повсякденного життя військовиків-українців (березень 1917 – квітень 1918 рр.)
  (2020) Дядькович Анатолій Олександрович; Савченко Григорій Петрович
  Наукова новизна магістерської роботи полягає в дослідженні впливу Української Центральної Ради на визначальні аспекти повсякденного життя українців-військовослужбовців, а також в постановці та розробці актуальної теми, яка не знайшла належного висвітлення в історіографії.