Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 90
 • Документ
  Організаційно-методичне забезпечення адаптації персоналу підприємства
  (2023) Гоцалюк Галина Ігорівна; Балан Валерій Григорович
  Метою роботи є дослідження структури та принципів організації процесу адаптації персоналу в системі кадрового менеджменту підприємства, а також оцінювання ефективності цього процесу. Крім того, метою роботи є розробка рекомендацій для підприємств щодо покращення процесу адаптації персоналу та забезпечення ефективної роботи персоналу на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес адаптації персоналу в системі кадрового менеджменту підприємства «ТОВ Перфоменс Маркетинг Україна». Предметом – теоретико-методичне забезпечення процесу адаптації персоналу ТОВ «Перфоменс Маркетинг Україна». В ході роботи досліджено поняття адаптації персоналу як складової кадрового менеджменту. Проаналізовано методи та техніки адаптації персоналу на підприємстві. Досліджено структуру та принципи організації процесу адаптації персоналу у ТОВ «Перфоменс Маркетинг Україна». Оцінено процес адаптації персоналу в ТОВ «Перфоменс Маркетинг Україна». Запропоновано організаційні заходи для удосконалення інструментів адаптації персоналу на підприємстві. Впроваджено моделі адаптації персоналу ТОВ «Перфоменс Маркетинг Україна» на основі алгоритмічного підходу.
 • Документ
  Організаційне забезпечення формування і розвитку бренду роботодавця на ринку ІТ-послуг
  (2023) Бажан Євгенія Андріївна; Фірсова Світлана Германівна
  Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційного забезпечення формування і розвитку бренду роботодавця на ринку ІТ-послугу в контексті формування стійких конкурентних переваг на прикладі ТОВ «АУТСОРСИНГ2АЙТІ». Предмет дослідження: теоретичні основи організаційного забезпечення формування і розвитку бренду роботодавця на ринку ІТ-послуг та практичні аспекти його реалізації на прикладі ТОВ «АУТСОРСИНГ2АЙТІ». Обʼєкт дослідження: процеси формування і розвитку бренду роботодавця на ринку ІТ-послуг. В ході роботи описано сутність та підходи до класифікації концепцій бренду роботодавця. Досліджено особливості формування бренду роботодавця на вітчизняному ринку інформаційних технологій. Також проаналізовано процес формування бренду роботодавця. Описано інструменти формування бренду роботодавця компанії. Запропоновано організаційні заходи реформування бренду роботодавця та стратегію розвитку бренду роботодавця.
 • Документ
  Формування корпоративної системи управління проектами компанії
  (2023) Сіваш Марія Юріївна; Балан Валерій Григорович
  Метою дослідження є поглиблення теоретичних аспектів та розробка практичних рекомендацій формування корпоративної системи управління проектами компанії. Об’єктом дослідження є процес формування корпоративної системи управління проектами девелоперської компанії ТОВ «ТЕКТА ДОМУС». Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади формування корпоративної системи управління проектами компанії. В ході роботи досліджено методологію, інструменти КСУП і розроблено модель КСУП для девелоперської компанії. Здійснено діагностику системи менеджменту ТОВ «ТЕКТА ДОМУС». Проведено оцінку рівня формування корпоративної системи управління проектами на ТОВ «ТЕКТА ДОМУС». Розроблено модель корпоративного стандарту управління проектами девелоперської компанії та охарактеризувати її елементи. Визначено практичні пропозиції щодо впровадження корпоративної системи управління проектами на ТОВ «ТЕКТА ДОМУС».
 • Документ
  Організаційне забезпечене розробки нової послуги у сфері інтернет-маркетингу
  (2023) Рижкова Ганна Олександрівна; Горбась Ірина Миколаївна
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження й узагальнення теоеретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження нової маркетингової послуги в діяльність компанії. Обʼєктом дослідження виступає діяльність з маркетингу послуг ТОВ “МАРКЕТ СТРЕТЕДЖИ” в мережі Інтернет. Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти розробки послуг управління брендом з використанням інструментів диджитал-маркетингу. В ході роботи досліджено характристики послуги як специфічного виду товару. Визначено та описано процес розробки нової послуги. Продіагностовано систему маркетингу ТОВ «Маркет Стретеджи». Проведено конкурентний аналіз вітчизняного ринку маркетингових послуг з брендингу. Розроблено програму «Брендування та створення контенту для брендів» ТОВ «Маркет Стретеджи». Оцінено ефективність запропонованих заходів.
 • Документ
  Управління кадровими ризиками медійної компанії
  (2023) Незгода Ольга Сергіївна; Білорус Тетяна Валеріївна
  Мета - дослідження теоретичних та практичних аспектів управління кадровими ризиками медійної компанії щодо пошуку методів їх мінімізації. Предмет дослідження: теоретико-методичні та практичні аспекти управління кадровими ризиками товариства з обмеженою відповідальністю «Студія 1+1». Об’єкт дослідження: процес управління кадровими ризиками медійної компанії, вдосконалення її методів, підходів та шляхів мінімізації. Виконано такі завдання: 1. Виокремлено основні моменти поняття «кадрові ризики» та визначені фактори появи даного явища. 2. Досліджено різноманітні класифікації кадрових ризиків. 3. Визначено процес оцінювання кадрових ризиків недійної компанії. 4. Охарактеризовано діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». 5. Проаналізовано кадрове забезпечення ТОВ «ТРК «Студія 1+1». 6. Оцінено кадрові ризики в ТОВ «ТРК «Студія 1+1». 7. Проаналізовано кадрові ризики в контексті поколінного аспекту спираючись на отримані результати запропоновано шляхи скорочення кадрових ризиків в ТОВ «ТРК «Студія 1+1».