Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 64
 • Документ
  Формування корпоративної системи управління проєктами промислового підприємства
  (2022) Скляренко Сергій Олександрович; Приймак Василь Михайлович
  У роботі розглянуто теоретичне та практичне обґрунтування для формування корпоративної системи управління проєктами компанії. Проаналізовано, що ПП «КИЇВ-РЕСУРС» має низьку ймовірність несприятливих фінансових наслідків та високий рівень фінансової стійкості. ПП «КИЇВ-РЕСУРС» функціонує на основі багатьох масштабних проєктів, що зумовлюють ефективну реалізацію основних продуктів виробництва та підтримують масовість збуту продукції. Основним видом діяльності даного підприємства є торгівля виробами із бетону для будівництва. За 2019-2021 рр. відбулося скорочення поазників рентабельності ПП «КИЇВ-РЕСУРС» – це пов’язано із одночасним зростанням чистого прибутку, власного капіталу та активів підприємства. Виявлено, що для удосконалення корпоративного стандарту управління проєктами компанії ПП «КИЇВ-РЕСУРС» в умовах цифрової економіки необхідно використовувати такі методи, як динамічний аналіз, кількісну модель оцінки ризику та теорію нечітких множин. Завдяки використанню в ПП «КИЇВ-РЕСУРС» цифровізації інформаційних технологій зможемо сформувати ефективне інформаційне забезпечення потреб у компанії. Обгрунтовано, що для ПП «КИЇВ-РЕСУРС» важливим є покращення механізму збуту техніки, що напряму впливає на покращення фінансових результатів діяльності та відповідно позитивно впливає на розвиток підприємства. В зв’язку з цим пропонується відкриття інтернет-магазину, через який буде проводиться продаж виробів із бетону для будівництва. Так, результаті реалізації проєкту по відкриттю інтернет-магазину, термін окупності дорівнює майже 5 місяців – це є позитивною ситуацією для досліджуваного підприємства.
 • Документ
  Організаційно-методичне забезпечення розробки стратегії розвитку підприємства сфери ритейлу
  (2022) Харкевич Андрій Ігорович; Оліх Л.А.
  У роботі охарактеризовані основні моделі формування стратегічного розвитку підприємства, їх недоліки та переваги, а також можливості їх застосування в українських реаліях.
 • Документ
  Методичне забезпечення оцінювання ефективності інвестиційних проєктів підприємства
  (2022) Євдокимов Валерій Олександрович; Кальний Сергій Володимирович
  Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення методичного забезпечення оцінювання ефективності інвестиційних проєктів підприємства.
 • Документ
  Управління інвестиційною діяльністю підприємства сфери послуг
  (2022) Соломіна Юлія Юріївна; Степанова Алла Адамівна
  Метою кваліфікаційної роботи є визначення теоретико-методичних положень, визначення наукових підходів і розробка практичних рекомендацій щодо управління інвестиційною діяльністю підприємств сфери послуг.
 • Документ
  Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіону
  (2022) Профателюк Євген Юрійович; Степанова Алла Адамівна
  Метою роботи є узагальнення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону.