Кафедра супрамолекулярної хімії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 81
 • Документ
  Синтез та функціоналізація 2-заміщених оксетанів
  (2023) Кіндра Максим Олексійович; Рябухін Сергій Вікторович
  В даній роботі на основі класичних методів та реакції Корі-Чайковського-Джонсона була розроблена нова методика синтезу й за нею були синтезовані 2-заміщені оксетани.. Спочатку були синтезовані спирти й вже з них синтезувалися оксетани з іншими функціональними групами. Окрім цього була досліджена стереоселективність методики. Створена методика є покращеним методом синтезу оксетанів. Ключові слова : оксетани, органічний синтез.
 • Документ
  Синтез 1,2-дизаміщених циклобутанів
  (2023) Кудрик Олександр Володимирович; Волочнюк Дмитро Михайлович
  У роботі проведено аналіз актуальності синтезу 1,2-дифункціоналізованих циклобутанів як будівельних блоків у контексті медичної хімії. Наведено приклади біологічно активних сполук, що містять фрагменти ідентичні або схожі до синтезованих у роботі сполук. Проаналізовано синтетичні шляхи до цільових та схожих сполук, якщо наявні. Висвітлено їх переваги та недоліки та обґрунтовано необхідність розробки нових синтетичних підходів. Синтезовано і описано нові сполуки: трет-бутил цис-(2-аміноциклобутил)карбамат, трет-бутил транс-(2-(флуоросульфоніл)циклобутил)карбамат; транс-2-меркаптоциклобутан-1-амін і транс-2-сульфамоїлциклобутан-1-амін у вигляді гідрохлоридів. Синтезовано за альтернативними до описаних шляхами наступні сполуки: цис-2-аміноциклобутан-1-ол та транс-2-аміноциклобутан-1-ол у вигляді гідрохлоридів, трет-бутил транс-(2-аміноциклобутил)карбамат; наведено переваги обраних стратегій синтезу. Ключові слова: циклобутани, медична хімія, аміноспирти, монозахищені діаміни, білдинг-блоки.
 • Документ
  Вивчення хімічного простору комерційно доступних дейтерованих сполук на відповідність сучасним потребам медичної хімії
  (2023) Рябенко Назар Русланович; Волочнюк Дмитро Михайлович
  У даній роботі проведено аналіз хімічного простору дейтерованих будівельних блоків наявних на ринку. Було розбито схвалені FDA лікарські засоби на реагенти потрібні для їх синтезу та знайдено співпадіння між існуючим каталогом дейтерованих будівельних блоків і списком цих реагентів. Для отриманого списку дейтерованих аналогів сполук також проведено аналіз хімічного простору. Враховуючи дані отримані в ході аналізу, запропоновано дейтеровані будівельні блоки для покращення різноманітності існуючих каталогів. Всі розрахунки були проведені використовуючи мову програмування Python та інструменти для неї Synth-On і rdkit. Ключові слова: ізотопний ефект дейтерію, дейтеровані реагенти, хімічний простір, фрагментація, лікарські засоби.
 • Документ
  Графіт як каталізатор гідрування нітроароматичних сполук
  (2023) Мічуда Артем Ярославович; Гринь Світлана Валеріївна
  У роботі описана каталітична активність оброблених графітів в реакції гідрування 4-нітротолуену. Наведено синтез досліджуваних каталізаторів та їх характеризація методами ІЧ- та Раман-спектроскопії, виміряна каталітична активність на модельному субстраті. Проведено порівняння отриманих результатів з даними із різних джерел. Ключові слова : графіт; безметалеві каталізатори; каталітичне гідрування нітроароматичних сполук.
 • Документ
  Синтез, характеризація та каталітичні властивості цеоліту mor в реакції дегідратації гліцерину
  (2023) Кириченко Леонід Олександрович; Гринь Світлана Валеріївна
  У роботі досліджується синтез, характеризація та використання ієрархічних цеолітів структурного типу MOR для реакції дегідратації гліцерину з метою отримання корисних продуктів. Показано, що були отримані оцтовий альдегід та аліловий спирт у різних співвідношеннях. Інші продукти не спостерігалися. Створити мезопори та макропори методом постсинтетичної обробки не вдалося, хоча й вдалося збільшити загальну концентрацію кислотних центрів. Ключові слова: цеоліти, ієрархічні цеоліти, цеоліт структурного типу MOR, характеризація цеоліту, дослідження каталітичних даних цеоліту структурного типу MOR, мікропори, кислотний каталіз.