Кафедра теоретичних основ високих технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 3 з 3
 • Документ
  Інкапсуляція двошарових нанотрубок парамагнітними молекулами
  (2022) Ткаленко Владислав Геннадійович; Михайленко Олексій Володимирович
  Описано роботу чисельних методів розрахунків, таких як ММ+ та РМ3. Були змодельовані комплекси нанотрубка-ліганд з головною трубкою (5,4)@(10,4) з молекулами кисню, змінюючи їх кількість з двух до чотирьох. Отримані моделі були оптимізовані методом ММ+.
 • Документ
  Вплив водневої обробки на поверхневий шар золотої плівки
  (2022) Кривицький Віктор Віталійович; Васильєв Анатолій Георгійович
  У роботі експериментально досліджено імпульсну дію водню на поверхневий шар золотої плівки на склі. Надано результати дії п’яти, десяти, п’ятнадцяти та двадцяти імпульсів електролізного струму тривалістю 2 с. з інтервалами часу між імпульсами у півгодини. Зміни у фізичних властивостей поверхневого шару золотої плівки на склі регістрували завдяки змінам у спектрі поверхневого плазмонного резонансу. Зміни у фізичних властивостях поверхневого шару золотої плівки на склі поступово зростають зі збільшенням кількості імпульсів струму електролізу. Отже водневу обробку можливо застосувати як керовану технологію зміни фізичних властивостей поверхневого шару золотої плівки на склі.
 • Документ
  Керована струмом квантова динаміка хіральності у закріпленій доменній стінці в феромагнітному нанодроті
  (2022) Тесля Роман Русланович; Колежук Олексій Костянтинович
  У роботі досліджені квантовомеханічні особливості власних функцій та енергетичного спектра мезоскопічної доменної стінки з двома центрами пінінгу у квазіодновимірному феромагнетику. Показано, що за допомогою пропускання через стінку спін-поляризованого струму з різною залежністю від часу можна ефективно керувати переходами між чотирма найнижчими квантовими станами системи, тим самим переводячи її у стан суперпозиції.