Кафедра інтелектуальних технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 118
 • Документ
  Система оцінки ефективності наукових та науково-технічних проектів
  (2023) Пивовар Володимир Вікторович; Самохвалов Юрій Якович
  У ході виконання кваліфікаційної роботи досліджені процеси, методи та засоби пов’язані з оцінкою та відбором науково-технічних проектів для подальшої підтримки. На основі проведеного аналізу сформульована постановка задачі з метою створення системи оцінки та вибору науково-технічних проектів. Описана відповідна математична модель. Представлені формули які будуть використані для розрахунків та сформовані критерії оцінювання. Спроектуван та безпосередньо розроблено систему оцінки та вибору науково-технічних проектів. Проведене тестування та представлений тестовий приклад. Ключові слова: науково-технічні проекти, критерій, оцінка.
 • Документ
  Програмний модуль підбору відео ігор
  (2023) Пхайко Софія Дмитрівна; Мінаєва Юлія Іванівна
  У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз існуючих рішень та методів для реалізації рекомендаційних систем, розглянуто бізнес процеси та сформовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмного модулю, розроблено програмне забезпечення, що може надавати користувачеві рекомендації щодо підбору відео ігор. Були розроблені проектні рішення для реалізації модулю підбору відео ігор, проведено структурно-функціональний аналіз, розроблена концептуальна модель предметної області та фізична модель БД. Для забезпечення зручного користування програмним забезпеченням був описаний інтерфейс, який включає структуру, розміщення елементів, функціональність та взаємодію з користувачем. Була розроблена програмна реалізація модулю підбору відео ігор ,також проведено тестування програмного продукту для виявлення помилок у роботі програми та тестування роботи рекомендаційної системи з різною кількістю вхідних даних. Ключові слова: рекомендації, система, користувач.
 • Документ
  Масштабований високонавантажений торговий інформаційний портал
  (2023) Садовнік Антон Михайлович; Андрійчук Олег Валентинович
  Метою дипломної роботи є розробка сучасного високонавантаженого торгового інформаційного порталу та проведення його тестування на відповідність сучасним вимогам.Об’єктом дослідження даної роботи є процес розробки сучасного високонавантаженого торгового інформаційного порталу. Предметом дослідження роботи є технології розробки та тестування програмних продуктів, які застосовуються для високонавантажених торгових інформаційних порталів. У першому розділі проведено аналіз предметної області торгових порталів, проаналізовано існуючі рішення на ринку та розкрито питання впливу швидкодії на досвід користування порталом. У другому розділі спроектовано функціональну структуру системи, структуру бази даних та загальну архітектуру системи. У третьому розділі були розглянуті основні модульні категорії системи, побудований користувацький інтерфейс, проведене тестування для виявлення недоліків та подальшому удосконаленню системи. Ключові слова: портал, високонавантажений торговий інформаційний портал, товар, тест.
 • Документ
  Інтелектуальна система аналізу зображень квітів рослин
  (2023) Українець Андрій Олександрович; Білан Степан Миколайович
  У випускній роботі проведено аналіз сучасних методів розпізнавання образів, розглянуто різні види штучних нейронних мереж, розроблено згорткова штучну нейронну мережу, яка класифікує зображення квітів та інтерфейс, який транслює отримані результати класифікації. У ході виконання дипломної роботи було розроблено конволюційну штучну нейронну мережу, яка найбільше підходила до поставленої задачі, а саме класифікація зображень квітів. Дана штучна нейронна мережа працює таким чином, що задається ядро згортки при якому вхідне зображення поступово зменшується для знаходження оптимальних коефіцієнтів. Також використовується шар для відрізання зображення, щоб мережа могла знайти інші залежності на зображенні. У роботі розглянуто та детально описано й інші методи класифікації та різновиди нейронних мереж, серед, яких і було обрано мережу, яка була використана для дипломної роботи. Ключові слова: рослина, класифікація, конволюційна штучна нейронна мережа, застосунок.
 • Документ
  Програмний модуль сентиментального аналізу україномовних відгуків на віртуальному торговельному майданчику
  (2023) Євдокимов Нікіта Віталійович; Тмєнова Наталія Пилипівна
  Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів аналізу тональності тексту в українській мові, розробка алгоритмів та методів аналізу, порівняння різних методів аналізу тональності, а також практичне застосування результатів дослідження в галузі обробки природної мови та інформаційних технологій. Об'єктом дослідження є аналіз тональності тексту в українській мові, а предметом є методи та алгоритми, що використовуються для визначення позитивної, негативної та нейтральної тональності текстів. У кваліфікаційній роботі проведено розробку програмного модуля для аналізу тональності тексту в українській мові, яке є важливим інструментом для розуміння емоційного відгуку читачів на різні тексти, включаючи коментарі в інтернеті, відгуки на продукти та послуги, новини тощо. Дослідження також має важливе значення для розвитку сучасних інформаційних технологій, зокрема, в галузі штучного інтелекту та обробки природної мови. Ключові слова: аналіз тональності, обробка природної мови, інформаційні технології, україномовний контент, аналіз відгуків, тональність контенту.