Кафедра інформаційних систем та технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 51
 • Документ
  Управління проектом зі створення та впровадження електронної системи управління багатоквартирним будинком
  (2023) Борсук Олександра Сергіївна; Морозов Віктор Володимирович
  У роботі було розроблено концепцію, проведено SWOT-аналіз для оцінки всіх чинників, що можуть повпливати на прийняття рішень, ідентифіковано потенційні ризики. Сформульовано вимоги до продукту проекту. Для якісної класифікації і оцінки взаємодій розроблено матрицю взаємодії стейкхолдерів. Наукова новизна та перспективність розглянутої теми полягає в поєднанні концепцій управління проектами, електронних технологій та інноваційних підходів для створення ефективних електронних систем управління багатоквартирними будинками, що може сприяти покращенню якості життя мешканців, забезпеченню сталості та збереженню ресурсів.
 • Документ
  Інформаційний аналіз та управління проектом розробки веб сервісу планування подорожей
  (2023) Руденко Юрій Олегович; Осауленко Ігор Анатолійович
  Як результат виконання кваліфікаційної роботи , було розроблено систему аналізу даних і проаналізовано методи управління розробкою веб сервісу планування подорожей. Було проведено аналіз сфери, пов'язаної з ІТ-проектом. Після пандемії COVID-19, глобальна економічна проблема у туристичній галузі залишається актуальною, і відновлення ринку займе кілька років. Для управління проектом була використана методологія Waterfall.
 • Документ
  Управління проєктом зі створення та запуску інтернет-сервісу для онлайн відвідування закладів культури
  (2023) Серебров Кирило Борисович; Данченко Олена Борисівна
  Дана дипломна робота присвячена детальному дослідженню та розробці проєкту CultOnline - інтернет-сервісу, який надає доступ до культурних подій та вистав. В ході роботи було проведено ретельний аналіз предметної області, включаючи опис предметної області, PEST-аналіз, аналіз п'яти сил Портера, SWOT-аналіз та аналіз схожих проєктів. Ці аналізи дозволили отримати глибоке розуміння оточуючого середовища та конкурентного положення проєкту. Було розроблено концепцію проєкту, включаючи формування дерева проблем та дерева цілей, визначення мети, цілей та завдань проєкту, а також опис продукту проєкту та організаційні структури компанії та проєкту.
 • Документ
  Управління проектом з міграції сервісів в хмару та обслуговування хмарної інфраструктури
  (2023) Скоробагатько Карина; Стешенко Григорій
  У ході виконання роботи були розглянуті сучасні стратегії міграції, визначено особливості застосування кожної, сформовано графічні матеріали щодо вибору стратегії міграції даних. Було сформовано детальну інструкцію з розробки власної стратегії міграції в хмару. Розглянуто концепції міграції бази даних та проведено міграцію бази даних на прикладі бази даних компанії, що розробляє веб-сайт для збору благодійності. У роботі було також сформульовано вимоги до якості продукту та стратегії їх забезпечення. Сформовано реєстр ризиків та розроблені інструкції щодо дій для застереження виникнення ризику, а також дій постфактум, після його виникнення. Побудовано економічну модель проекту, проведено аналіз основних економічних показників та продемонстровано графіки їх змін протягом проєкту.
 • Документ
  Прогнозування фільмографічних уподобань користувача по аналізу емоцій з селфі фото
  (2022) Шелея Олександр; Хлевний Андрій Олександрович
  Дану роботу присвячено актуальній темі розробки програми для прогнозування фільмографічних уподобань користувача по аналізу емоцій з селфі фото. У ході виконання роботи досліджено існуючі алгоритми визначення людей на фото. Визначено особливості функціоналу для проектованої мережі. Реалізовано програмну модель визначення людей на фото з використанням сучасних методів та засобів розробки. У якості засобів розробки обрано відкриті й безкоштовні інструменти, підтримувані світовою спільнотою. Виконано тестування функціоналу проектованої мережі.