Кафедра інформаційних систем та технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 52
 • Документ
  Розробка низькорівневого графічного рендереру для візуалізації 3D-сцен з використанням Directx 12
  (2023) Навка Гліб; Жереб Костянтин Анатолійович
  Метою роботи є проведення детального дослідження роботи GPU, аналіз архітектури сучасних низькорівневих графічних API на прикладі DirectX 12 та розробка власного рендереру з використанням передових технології та методик рендерінгу. Об'єктом розробки є графічний рендерер для візуалізації 3D-сцен з використанням DirectX 12. Предметом є розробка графічного рендереру. Методи розроблення: розробка зверху-вниз (top-down development), об’єктно-орієнтоване програмування. Інструменти розроблення: мова програмування С++, мова програмування шейдерів HLSL, низькорівневе графічне API DirectX 12, Windows API, інтегроване середовище розробки Visual Studio 2022 Community, графічний debugger RenderDoc, конфігурація збірки Premake. Розроблено власний рендерер, а також досліджено структуру, компоненти та функціональні можливості графічного API DirectX 12. В процесі розробки було створено високорівневу абстракцію для функціоналу DirectX 12, завдяки чому створено рендерер, який здатний відображати 3D-моделі у форматі glTF. Крім того, реалізовано підхід відкладеного рендерінгу разом із фізично заснованим рендерінгом. За допомогою цього оптимізовано час рендерінгу та досягнуто більш реалістичного візуального ефекту. Також додано можливість відображати довкілля, що дозволяє створювати графічні сцени з ефектом присутності. Ключові слова : 3D-графіка, 3D-модель, C++,Directx 12, GPU, HLSL, графічний конвеєр, графічний рендерер, низькорівневе графічне API, шейдер.
 • Документ
  Управління проектом зі створення та впровадження електронної системи управління багатоквартирним будинком
  (2023) Борсук Олександра Сергіївна; Морозов Віктор Володимирович
  У роботі було розроблено концепцію, проведено SWOT-аналіз для оцінки всіх чинників, що можуть повпливати на прийняття рішень, ідентифіковано потенційні ризики. Сформульовано вимоги до продукту проекту. Для якісної класифікації і оцінки взаємодій розроблено матрицю взаємодії стейкхолдерів. Наукова новизна та перспективність розглянутої теми полягає в поєднанні концепцій управління проектами, електронних технологій та інноваційних підходів для створення ефективних електронних систем управління багатоквартирними будинками, що може сприяти покращенню якості життя мешканців, забезпеченню сталості та збереженню ресурсів.
 • Документ
  Інформаційний аналіз та управління проектом розробки веб сервісу планування подорожей
  (2023) Руденко Юрій Олегович; Осауленко Ігор Анатолійович
  Як результат виконання кваліфікаційної роботи , було розроблено систему аналізу даних і проаналізовано методи управління розробкою веб сервісу планування подорожей. Було проведено аналіз сфери, пов'язаної з ІТ-проектом. Після пандемії COVID-19, глобальна економічна проблема у туристичній галузі залишається актуальною, і відновлення ринку займе кілька років. Для управління проектом була використана методологія Waterfall.
 • Документ
  Управління проєктом зі створення та запуску інтернет-сервісу для онлайн відвідування закладів культури
  (2023) Серебров Кирило Борисович; Данченко Олена Борисівна
  Дана дипломна робота присвячена детальному дослідженню та розробці проєкту CultOnline - інтернет-сервісу, який надає доступ до культурних подій та вистав. В ході роботи було проведено ретельний аналіз предметної області, включаючи опис предметної області, PEST-аналіз, аналіз п'яти сил Портера, SWOT-аналіз та аналіз схожих проєктів. Ці аналізи дозволили отримати глибоке розуміння оточуючого середовища та конкурентного положення проєкту. Було розроблено концепцію проєкту, включаючи формування дерева проблем та дерева цілей, визначення мети, цілей та завдань проєкту, а також опис продукту проєкту та організаційні структури компанії та проєкту.
 • Документ
  Управління проектом з міграції сервісів в хмару та обслуговування хмарної інфраструктури
  (2023) Скоробагатько Карина; Стешенко Григорій Миколайович
  У ході виконання роботи були розглянуті сучасні стратегії міграції, визначено особливості застосування кожної, сформовано графічні матеріали щодо вибору стратегії міграції даних. Було сформовано детальну інструкцію з розробки власної стратегії міграції в хмару. Розглянуто концепції міграції бази даних та проведено міграцію бази даних на прикладі бази даних компанії, що розробляє веб-сайт для збору благодійності. У роботі було також сформульовано вимоги до якості продукту та стратегії їх забезпечення. Сформовано реєстр ризиків та розроблені інструкції щодо дій для застереження виникнення ризику, а також дій постфактум, після його виникнення. Побудовано економічну модель проекту, проведено аналіз основних економічних показників та продемонстровано графіки їх змін протягом проєкту.