Матеріали конференцій, семінарів і т.п.

Постійний URI для цього зібрання

IX international conference «Information Technology and Implementation (Satellite)» : conference proceedings, 1 December, 2022, Kyiv / Taras Shevchenko National University of Kyiv [etc] ; Vitaliy Snytyuk (Editor). – Kyiv : [Publisher Individual entrepreneur Picha Y.V. ], 2022. - 186 p. - ISBN 978-966-969-154-5 (e-book)

Новини

http://iti.fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/02_e-book_Druk_Full_Block_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_001186_01_01_2023.pdf

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
This book includes abstracts of the 9th International Conference "Information Technology and Implementation (Satellite) – 2022". Philosophical, theoretical and applied aspects which describe the results, problems and prospects of the creation and use of intelligent computing methods and creating of information systems and technology on their basis are reviewing. Main tracks of the conference are: Artificial Intelligence Technologies, Cyberspace Protection Technologies, Data Analytics, Digital Project Management Technologies, E-commerce, Egovernment and E-learning Technologies, Mathematical Foundations of Information Technology, Network and Internet Technologies. До цієї збірки увійшли тези 9-ї Міжнародної конференції «Інформаційні технології та впровадження (сателітної) – 2022». Розглядаються філософські, теоретичні та прикладні аспекти, які описують результати, проблеми та перспективи створення і використання інтелектуальних обчислювальних методів та створення на їх основі інформаційних систем і технологій. Основні напрямки конференції: Технології штучного інтелекту, Технології захисту кіберпростору, Аналітика даних, Технології цифрового управління проєктами, Електронна комерція, Електронне урядування та Технології електронного навчання, Математичні основи інформаційних технологій, Мережеві та Інтернет-технології.