Кафедра психодіагностики та клінічної психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 56
 • Документ
  Взаємозв'язок стресостійкості та самотності в геймерів
  (2023) Нечепурна Марина Вячеславівна; Проскурня Аліна Сергіївна
  У роботі досліджено взаємозв’язок стресостійкості та самотності в геймерів.
 • Документ
  Звʼязок механізмів психологічного захисту із рівнем особистісної тривожності
  (2023) Шамінова Єлизавета Гургенівна; Молотокас Антоніна Андріївна
  У роботі визначено особливості захисних механізмів у осіб молодого віку та проаналізовано взаємозв’язок між певними механізмами захисту та рівнем особистісної тривожності.
 • Документ
  Статеві відмінності аутодеструктивної поведінки старших підлітків в умовах війни
  (2023) Яремчук Юлія Юріївна; Вавілова Альона Сергіївна
  Для вивчення схильності старшокласників до аутодеструктивної поведінки та окремих видів залежностей були використані такі методики : 1. Експрес – опитувальник суїцидального ризику (ОСР) у модифікації Т.М. Разуваєвої. 2. Методика діагностики схильності до 13 видів залежностей, Г.В. Лозова. 3. Тест «Схильність до залежної поведінки» В.Д. Менделевич. 4. Голандський опитувальник харчової поведінки. Експеримент показав, що старшокласники характеризуються помірно вираженим рівнем схильності до залежної поведінки, високим рівнем схильності до пошуку нових відчуттів низькими рівнями схильності до алкогольної, наркотичної залежності – схильності до спортивного та музичного фанатизму, схильності до залежності від комп’ютерних ігор. У ході дослідження визначено, що проблема аутодеструктивної поведінки стає мультидисциплінарною. Все більш чітко видніється необхідність інтегрального підходу, який вивчив би всі детермінанти аутоагресивної поведінки і одночасно передбачав можливість вибору варіанта поведінки. Систематизація підходів забезпечує комплексний характер вивчення умов та факторів виникнення аутодеструкцій та прогнозованих патернів аутодеструктивної поведінки. До них віднесено: певну генетичну схильність до аутодеструктивної поведінки; біологічні передумови – обмін речовин, гормональний фон; умови раннього розвитку дитини з формуванням стрес-уразливості; посилення соціально-психологічного стресу у суспільстві; періодичні зміни у суспільстві.
 • Документ
  Книголікування як спосіб корекції синдрому емоційного вигорання у медичного персоналу
  (2023) Ковалевич Тетяна Юріївна; Проскурня Аліна Сергіївна
  Здійснені дослідження показують, що бібліотерапія може мати позитивний вплив на медичний персонал, який стикається зі стресом та емоційним вигоранням. Присутність бібліотеки в медичних закладах та можливість звернення до неї може бути важливим чинником для зменшення рівня емоційного вигорання у медичного персоналу. На основі отриманих досліджень та аналізу літературних джерел запропоновано наступні рекомендації для використання бібліотерапії як методу корекції емоційного вигорання у медичного персоналу : Розробляти та використовувати спеціалізовані програми з бібліотерапії для медичних працівників, які містять книги, що сприяють розвитку різних типів емоційної інтелігентності, включаючи емоційний контроль, соціальну підтримку та самоопіку. Організовувати клуби читачів серед медичного персоналу з метою забезпечення можливості обговорення книжок та обміну думками та враженнями, що сприятиме формуванню спільноти та підвищенню самопочуття працівників. Поширювати інформацію про бібліотерапію серед медичного персоналу та проводити тренінги, що навчатимуть користувачів бібліотерапії засобів, які вони можуть використовувати для поліпшення свого емоційного стану. Встановлювати партнерства з бібліотеками та видавництвами, що спеціалізуються на книгах з психології, які можуть стати корисними для працівників медичних закладів.
 • Документ
  Вплив стресу на харчову поведінку українців під час воєнного стану
  (2023) Короткевич Єлизавета Юріївна; Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
  У ході виконання дослідження проведено теоретичний аналіз особливостей розвитку ставлення людства, у тому числі українців, до їжі, особливостей впливу стресу, соціально-демографічних та особистісних особливостей на харчову поведінку. Вдалось з‘ясувати, що соціально-демографічні показники, в особливості стать, наявність дітей, працевлаштованість та зміни, пов‘язані з нею впливають на харчову поведінку українців. Розроблена модель емпіричного дослідження впливу стресу на харчову поведінку українців під час воєнного стану та проведено відповідне дослідження зі збором соціально-демографічних показників респондентів через відповідне опитування та із використанням наступних методик: «Шкала тривоги» (STAI), «П'ятифакторний опитувальник усвідомленості» (FFMQ), «Шкала оцінки харчової поведінки» (EDI). Виявлені основні закономірності та особливості впливу стресу на харчову поведінку українців під час воєнного стану. Надано психологічне пояснення виявленим закономірностям та охарактеризовано особливості впливу стресу на харчову поведінку українців під час воєнного стану із використанням наукових джерел задля підтвердження отриманих результатів та правильності їх інтерпретації.