Кафедра психодіагностики та клінічної психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 75
 • Документ
  Взаємозв’язок між типом прив’язаності та механізмами психологічного захисту молодих жінок
  (2023) Коваленко В. С.; Власова Олена Іванівна
  В роботі розглянуто проблеми феномену захисних механізмів психіки та типу прив’язаності. Метою роботи є дослідження взаємозв’язку між психологічними захистами та типом прив’язаності молодих жінок й представлення його результатів. Було виявлено наявність кореляцій між механізми психологічного захисту та типами прив’язаності. Виявлені кореляційні зв’язки дають змогу зробити висновок, що механізми захисту особистості значною мірою обумовлені особливостями типу прив’язаності. Було встановлено достовірну кореляцію між примітивними механізми психологічного захисту та ненадійними типами прив’язаності. Також було розроблено та проведено тренінг, покликаний вплинути на механізми захисту. У результаті було виявлено його вплив на суб’єктивне відчуття благополуччя учасниць, регресію, загальну напруженість захистів та деякі риси характеру. Ключові слова: механізми психологічного захисту (МПЗ), студенти, тип прив’язаності, сильні риси.
 • Документ
  Особливості прояву психотравми вимушених переселенців
  (2023) Солдатова Роксана Миколаївна; Вакуленко Юлія Віталіївна
  Мета дослідження: виявити особливості прояву психотравми вимушених переселенців внаслідок війни. Об’єкт дослідження: психотравма. Предмет дослідження: особливості прояву психотравми вимушених переселенців внаслідок війни. У ході виконання дослідження було здійснено теоретичний аналіз особливостей прояву психотравми серед вимушених переселенців; здіцснено організацію та підбір методичного інструментарію для дослідження особливостей прояву психотравми серед переселенців в межах України та переселенців,які опинились за кордоном; встановлено та порівняно особливості прояву психотравми серед переселенців в межах України та переселенців, які опинились за кордоном; встановлено зв‘язок між ознаками ПТСР, ознаками комплексного ПТСР з депресією та тривогою; надано загальні рекомендації психологам щодо роботи з вимушеними переселенцями.
 • Документ
  Особистісні чинники емоційного вигорання у волонтерів
  (2023) Баляліна Олександра Олександрівна; Вакуленко Юлія Віталіївна
  Об’єкт дослідження – емоційне вигорання. Предметом дослідження є особистісні чинники емоційного вигорання у волонтерів під час війни . Мета роботи полягає у дослідженні та оцінці особистісних чинників що сприяють появі та синдрому емоційного вигорання серед волонтерів. У ході виконання роботи здійснено аналіз теоретичних джерел; визначено емоційні особливості особистості . що впливають на появу синдрому емоційного вигорання серед волонтерів; розроблено практичні рекомендації щодо зниження психоемоційного напруження волонтерів та попередження емоційного вигорання.
 • Документ
  Клініко-психологічні особливості депресивних розладів невротичного спектру в жінок у післяпологовому періоді
  (2023) Замула Аліна Юріївна; Вакуленко Юлія Віталіївна
  Об’єкт дослідження - депресивні розлади. Предмет дослідження - клініко-психологічні особливості депресивних розладів невротичного спектру в жінок у післяпологовому періоді. Метою роботи є дослідження клініко-психологічних особливостей депресивних розладів невротичного спектру в жінок у післяпологовому періоді. У ході дослідження здійснено теоретичний аналіз сучасних джерел вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблеми післяпологових депресій. Проведено емпіричне дослідження проявів післяпологової депресії невротичного спектру. Розроблено програму психопрофілактики післяпологової депресії невротичного спектру, оцінити ефективність розробленої програми психологічного супроводу вагітних і породіль.
 • Документ
  Вплив соціально-психологічних інтервенцій на резильєнтність працівників медіа сфери
  (2023) Вороніна Олександра Вікторівна; Проскурня Аліна Сергіївна
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості впливу соціально-психологічних інтервенцій на резильєнтність працівників медіа сфери. Об’єкт дослідження: резильєнтність особистості працівників медіа сфери. Предмет дослідження: соціально-психологічні інтервенції як метод підтримки резильєнтності працівників медіа сфери. У ході дослідження проаналізовано теоретичні концепції та сучасні дослідження поняття резильєнтість», а також особливості взаємозв’язку медитативних практик та йога-ретриту з показником резильєнтності; встановлено вплив соціально-психологічних інтервенцій на фактори психологічного благополуччя працівників медіа сфери; визначено вплив соціально-психологічних інтервенцій на резильєнтність працівників медіа сфери; розроблено рекомендації щодо покращення рівня резильєнтності за допомогою медитативних практик та йога-ретритів.