Кафедра галузевої соціології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 81
 • Документ
  Етнокультурна ідентичність вірменської громади в міському просторі
  (2021) Степанян Тігран Арменович; Петренко-Лисак Алла Олександрівна
  Об'єктом дослідження є етнічна громада вірмен на території м. Київ. Предметом дослідження є шляхи і способи формування етнокультурної ідентичності вірменської громади в міському просторі. Мета дослідження - виявлення тенденцій етнокультурного розвитку вірменської громади в міському просторі.
 • Документ
  Соціальні аспекти правопорушень щодо публічних просторів в Україні
  (2021) Балаж Андрій Віталійович; Петренко-Лисак Алла Олександрівна
  В даній роботі розібраний приклад приватизації суспільного простору у вигляді житлових комплексів у сучасних великих містах України. Дослідження публічних просторів в українському урбаністичному дискурсі переважно охоплюють архітектурні та правові аспекти, тоді як існує потреба в соціологічному вивченні та описанні даної проблеми.
 • Документ
  Особливості проведення дебатів під час президентської кампанії в політичному дискурсі українського суспільства
  (2020) Савчук Христина Миколаїіна; Чудовська Ірина Анатоліївна
  Реалізація поставлених завдань дозволила досягнути поставленої мети: було здійснено дослідження теоретичних підходів до політичного дискурсу, який є важливою складовою суспільного життя, а політичні теледебати досить популярною комунікативною практикою, що має свою специфіку, особливо в українському соціальному просторі. З’ясовано, що політичний дискурс включає комплекс різноманітних комунікативних практик, таких як: політична реклама, прес–конференції, ток–шоу, відеоролики, зустрічі з виборцями, виступи на телебаченні, новини, а також політичні дебати. Однією із специфічних складових політичного дискурсу є політичні теледебати, у яких змагаються кандидати в Президенти України. Політичні дебати є унікальним явищем, яке проводиться у відповідності до правових норм і відіграють досить важливе значення в електоральному виборі та розумінні цілей кандидатів у Президенти. Ключові слова: дискурс, політичний дискурс, політичні дебати, електорат, інтент–аналіз, політичне поле, практика, комунікативна практика, агент.
 • Документ
  Образ ідеального тіла як чинник соціального конструювання власної суб’єктності
  (2021) Соловей Яна Богданівна; Чудовська Ірина Анатоліївна
  В даній роботі проведено огляд наукової літератури, в результаті опрацювання якої було виявлено, що соціологічне теоретизування феномена «тілесність» починається лише з середини XX ст., Тоді як до цього «тілесність» не була віднесена до розробленим областям наукового знання, про що свідчить відсутність власне соціологічної теорії тіла протягом тривалого періоду часу. У зв'язку з цим виникає цілком закономірне питання щодо того чому саме з другої половини XX ст. відбувається проблематизація тілесності на рівні соціологічного осмислення і які основні чинники, що детермінують цей процес. Проведено міні-дослідження щодо представлення власної самості студентами КНУ у контексті тілесності та ЗМІ. Підтверджено те, що студенти суб’єктивно вважають соціальні мережі та ЗМІ, а також образ ідеального тіла, що в них транслюється фактором впливу на формування власної суб’єктності. Тобто, було встановлено, що образ власного тіла має значення як для позитивного так і негативного сприйняття себе і в формуванні образу себе для інших. серед стимулів, що були б найбільш вагомими для змін респондентами власної тілесності були думки оточення та бажання бути схожими на блогерок та зірок
 • Документ
  Інституціоналізація волонтерства як соціальної практики : актуалізація проявів в умовах суспільних викликів
  (2023) Будник Олександра Григорівна; Безрукова Ольга Анатоліївна
  Випускна кваліфікаційна робота присвячена дослідженню впливу травматичних подій як суспільних викликів українського суспільства на актуалізацію проявів волонтерських практик та їх інституціоналізацію. Для реалізації поставленої мети було виділено теоретичні орієнтири дослідження явища волонтерства, а саме здійснено концептуалізацію поняття «волонтерство», визначено його етимологію та зафіксовано теоретичне підгрунтя волонтерства у вигляді його концептуального аналізу як соціальної практики. Проаналізовано основні універсуми, що актуалізують перетворення волонтерства з ситуативної ініціативи на інституціоналізовану практику. Зафіксовано концептуальну основу травматичних подій як чинника трансформації інституціоналізованої практики волонтерства. Результати теоретичного аналізу підкріплені вторинним аналізом волонтерських практик та результатами фокус-групового дослідження щодо впливу суспільних викликів на актуалізацію відтворення волонтерських практик. Ключові слова: волонтерські практики, волонтерська діяльність, суб’єкти волонтерської діяльності, інституціоналізація, культурна травма, повномасштабне вторгнення.