Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 18
 • Документ
  Розвиток людського капіталу в економіці спільної участі
  (2023) Загоруль Тетяна Андріївна; Гражевська Надія Іванівна
  У кваліфікаційній роботі виокремлено передумови формування та сутність економіки спільної участі. Наведено характерні ознаки економіки спільної участі, її завдання та функції. Розкрито особливості реалізації людського капіталу в економіці спільної участі, а також проаналізовано методичні підходи до оцінювання людського капіталу та ефективності його використання. Проаналізувано сучасний стан та визначено стратегічні пріоритети ефективної реалізації людського капіталу в умовах глобальних трансформацій економіки України.
 • Документ
  Фіскальна політика держави як засіб стабілізації економіки
  (2023) Гончарук Олександр Вікторович; Красота Олена Вадимівна
  У кваліфікаційній роботі досліджено макроекономічну стабільність, яка є ключовою складовою успішної економіки країни.
 • Документ
  Економічний націоналізм в умовах відкритості національної економіки
  (2023) Клим Анастасія Олександрівна; Ходжаян Аліна Олександрівна
  У кваліфікаційній роботі розкриті різні підходи до розуміння сутності економічного націоналізму і його форм. Досліджено умови виникнення державної політики економічного націоналізму та еволюцію його розвитку у різних країнах світу. В межах магістерської роботи виявлено особливості реалізації економічного націоналізму в сучасних умовах відкритості економіки України за допомогою інструментів протекціонізму.
 • Документ
  Розвиток ринку об’єктів інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної трансформації економіки
  (2023) Курбанова Владислава Олексіївна; Вірченко Володимир Віталійович
  В межах магістерської роботи проаналізовано сутність і роль інтелектуальної власності в постіндустріальній економіці. Визначено економічні функції та структуру ринку об’єктів інтелектуальної власності. Досліджено сутність та принципи ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Проаналізували особливості інституційно-правового регулювання ринку об’єктів інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі. Охарактеризували динаміку та тенденції розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності в умовах постіндустріальних трансформацій. Дослідили сучасний стан та проблеми розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності в Україні.
 • Документ
  Збалансований розвиток національної економіки в умовах глобалізації
  (2023) Гайсинська Анжеліка Володимирівна; Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано еволюцію наукових підходів до трактування сутності поняття «збалансований розвиток», його місця і ролі в національній економіці. Розкрито зміст концепцій збалансованого розвитку в системі реалізації інтересів національної економіки. Висвітлено роль держави у впровадженні засад збалансованого розвитку національної економіки України. Проаналізовано моделі збалансованого економічного розвитку України. Проведено аналіз зарубіжного досвіду впровадження концепцій збалансованого розвитку із застосуванням авторського підходу до оцінки та складу показників. Сформульовано ключові проблеми збалансованого розвитку України в умовах післявоєнного відновлення. Визначено пріоритетні напрями оптимізації збалансованого розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Розглянуто особливості та переваги впровадження корпоративно соціальної відповідальності бізнесу як одного з напрямів підтримки збалансованого розвитку.