Кафедра слов'янської філології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 2 з 2
 • Документ
  Феміністичний дискурс в сучасній російській літературі
  (2023) Євтушок Поліна; Василевич Олена Олександрівна
  Мета дипломної роботи - на основі опрацьованого матеріалу щодо гендерних досліджень, визначити яке місце у сучасній російській літературі займає жіноча проза і яку роль вона відіграє у феміністичному дискурсі. Об’єктом дослідження є фемінізм, етапи його формування і сучасний стан розвитку. Предметом дослідження є феміністичний дискурс в прозі російських письменниць. Новизна дослідження реалізована у гендерному підході до творчості російських письменниць. Також, застосовувалися культурно- історичний підхід, психоаналітичний та компаративістський методи. У ході дослідження висвітлено шляхи формування та становлення фемінізму та встановлено зв’язок між феміністикою в західній традиції та феміністикою пострадянського періоду, які базуються на боротьбі за рівність, критиці гендерних стереотипів, жіночій солідарності та підтримці. Визначено особливості феміністичного дискурсу: розмаїття підходів, голосів та досвіду, спрямованість на досягнення рівноправ’я і рівності для всіх людей, незалежно від їхньої гендерної ідентичності, надання інструментів та платформи для жінок для вираження своїх потреб та зміни негативних гендерних практик і структур. У роботі дана характеристика сучасним підходам у дослідженні фемінізму, серед яких інтерсекційний, постколоніальний, культурологічний, транснаціональний та інші.
 • Документ
  Сучасна шокова реклама в лінгвосеміотичному та лінгвопрагматичному вимірах
  (2023) Гашимова Айсель; Слухай Наталія Віталіївна
  Мета роботи : дослідження сучасної шокової реклами (ШР) у лінгвосеміотичному на лінгвопрагматичному вимірах. Об'єкт дослідження: сучасна шокова реклама. Предмет дослідження є лінгвосеміотичні та лінгвопрагматичні виміри сучасної шокової реклами. Матеріалом дослідження виступають понад 70 текстів комерційної, соціальної, політичної шокової реклами, вилучених із сучасних україномовних, англомовних, російськомовних медіа, доступних в Україні. У ході дослідження розглянуто роль шокової реклами як цивілізаційного маркера сучасності та її вплив на споживачів. досліджено поняття "шокова реклама" та встановлено його ознаки, основні характеристики та принципи використання в рекламній практиці. Проаналізовано місце шокової реклами в комерційному, соціальному та політичному секторах реклами та виявлено особливості використання в кожному з них. Визначено семіотичні і лінгвістичні маркери шокової реклами в комерційному секторі та проаналізовано їх вплив на споживачів. Встановлено роль лінгвістичних і семіотичних маркерів у соціальній шоковій рекламі та їх значення для формування повідомлення; їх вплив на цільову аудиторію.. Визначено семіотичні маркери політичної шокової реклами та їх роль у формуванні політичних дискурсів. Проаналізовано лінгвістичні маркери політичної шокової реклами та їх вплив на формування громадської думки.