Кафедра економічної кібернетики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 26
 • Документ
  Моделювання стратегій науково-технічного розвитку підприємства
  (2022) Базака Сергій Сергійович; Ляшенко Олена Ігорівна
  У дослідженні визначено сутність стратегій науково-технічного розвитку підприємств. Охарактеризовавні підходи та методи побудови моделей стратегічного розвитку підприємств. Розроблено модель стратегічного розвитку ТОВ «Гейзер», зокрема модель Інтернет-сайту компанії для роздрібної реалізації продукції.
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика
  (2022) Ляшенко Олена Ігорівна; Кравець Тетяна Вікторівна; Банна Оксана Леонідівна; Шпирко Віктор Васильович
  В основу добору задач покладено багаторічний досвід викладання курсу теорії ймовірностей та математичної статистики на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у Тернопільському національному економічному університеті. Посібник складається з двадцяти двох розділів. В ньому викладено теоретичні відомості та підібрано задачі з комбінаторики, основ теорії ймовірностей, теорії оцінювання невідомих параметрів, перевірки статистичних гіпотез, регресійного та дисперсійного аналізів, аналізу часових рядів. У кожному розділі (крім розділу 22) наведено приклади розв’язання задач, а також задачі для аудиторної та самостійної роботи. В кінці кожного розділу пропонуються задачі для індивідуальної роботи, які також можна використати при проведенні модульно-рейтингового оцінювання знань. У додатку вміщено основні статистичні таблиці, необхідні для розв’язання прикладів та задач. Посібник може бути корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та науковців, які використовують у своїх дослідженнях імовірнісно-статистичні методи.
 • Документ
  Креативна економіка як запорука реалізації цілей сталого розвитку
  (2022) Степанова Лана Дмитрівна; Харламова Ганна Олексіївна
  Досліджено розвиток креативних індустрі в Україні.
 • Документ
  Моделювання впливу екології на сталий розвиток країни (України)
  (2022) Плохотнюк Олександра Ігорівна; Федоренко Ірина Костянтинівна
  Метою дослідження є встановлення взаємозв’язку між екологічними факторами та сталим розвитком.
 • Документ
  Застосування методів економіко-математичного моделювання для оцінки та прогнозування результатів маркетингової діяльності підприємства
  (2022) Мітнічук Богдан Олександрович; Харламова Ганна Олексіївна
  У роботі здійснено аналіз можливостей застосування методів економіко-математичного моделювання для маркетингової аналітики.