Кафедра моделювання складних систем

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 50
 • Документ
  Випадковi vp-дерева та пов’язанi ланцюги Маркова на просторi замкнених множин
  (2023) Цимбал Софiя Анатолiївна; Маринич Олександр Віталійович
  У роботi вивчаються властивостi метричних дерев, зокрема vp-дерев, та пов’язаних iз ними ланцюгiв Маркова. Розглянуто теоретичнi основи vp-дерев для органiзацiї даних, пiдходи до їх побудови та використання. Проаналiзованi властивостi vp-дерев, а також пов’язаних iз ними випадкових множин та ланцюгiв Маркова. Побудовано модель vp-дерева, виконано серiю експериментiв iз моделювання vp-дерев та пов’язаних iз ними множин. Ключові слова : ланцюги Маркова, метричні дерева, vp-дерева, просторi замкнених множин.
 • Документ
  Цифрова обробка сигналів : методи і їх порівняння
  (2023) Житник Владислав; Шатирко Андрій Володимирович
  Мета роботи: дослiдження цифрових способiв i методiв обробки сигналiв. Об’єкт дослiдження: набiр цифрових сигналiв взятих з вiдкритих джерел i способiв їх обробки. Предмет дослiдження: реалiзацiя програмного забезпечення для аналiзу FM-сигналу i перетворення його на звук. Результати дослiдження : проведено дослiдження в галузi цифрової обробки сигналiв, розглянуто види сигналiв, їх застосування, описано повний ланцюжок генерацiї сигналу − > модуляцiї − >передачi − > прийому − > демодуляцiї − > декодування, реалiзовано програму для цифрової обробки аналогових i цифрових сигналiв, розглянуто протокол RDS що використовується для кодування FM-радiо. Ключові слова: цифрова обробка сигналiв, цифровi фiльтри,модуляцiя, перетворення фур’є, обробка радiо сигналiв.
 • Документ
  Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами
  (2023) Кушнарьов Артем; Волощук Сергій Дмитрович
  Метою роботи є побудова функції вартості опціону на основі моделі Блека-Шоулза з неповністю визначеними початково-крайовими умовами. Обєктом дослідження є математичні моделі визначення вартості ціни опціонів. Предметом дослідження є диференціальна модель Блека-Шоулзаз неповністю визначеними початково-крайовими умовами. При дослідженні використовувалися методи диференціальних рівнянь, математичного моделювання, обчислювальні методи, методи візуалізації даних. Ключові слова : опціон, рівняння Блека-Шоулзаз, дискретні початково-крайові умови, дмскретизація.
 • Документ
  Виявлення контурів зображення зі згладжуванням поверхнею другого порядку
  (2023) Підлетейчук Анна; Матвієнко Володимир Тихонович
  Мета роботи : розглянути різні відомі методи виділення контурів зображення, проблему виникнення фіктивних границь, з якою можна зустрітися під час цього та основні способи боротьби з нею. Також розробити алгоритм виявлення контурів зображення зі згладжуванням поверхнею другого порядку. Об’єкт дослідження : застосування різноманітних методів цифрової обробки, а саме тих, які дозволяють знаходити контури в зображенні, а також тих , які дозволяють покращити якість знайдених контурів. Предмет дослідження : програмна реалізація градієнтних методів: Робертса, Превітта, Собела, Кірша, методів для проведення згладжування: прямокутного фільтра, фільтра Гауса, методу застосування порогової функції, більш складних методів таких, як використання детекторів Марра-Хілдрета та Кенні . Також програмна розробка алгоритму виявлення контурів зображення зі згладжуванням поверхнею другого порядку і програмна реалізація застосування його на експериментальних зображеннях. В рамках роботи було програмно реалізовано відомі методи пошуку контурів в зображенні: Робертса, Превітта, Собела, Кірша; згладжування зображення: прямокутний фільтр, фільтр Гауса; застосування порогової функції; більш складні методи пошуку контурів в зображенні: Марра-Хілдрета та Кенні . Також в роботі було розроблено та програмно реалізовано алгоритм виявлення контурів зображення зі згладжуванням поверхнею другого порядку. Ключові слова : пошук контурів, градієнт, оператор, згладжування, порогова функція, поверхня другого порядку.
 • Документ
  Моделювання вісесиметричних течій ідеальної нестислевої рідини
  (2023) Пилипченко Іван Юрійович; Калюжний Олександр Якович
  Мета роботи – методом математичного моделювання виявити аеродинамічні ефекти та вплив конструктивних елементів (типу насадку Бріггса-Форта) здатних збільшити кількисть руху (імпульс) середовища для утворення підйомної сили та збільшення тяглових характеристик рушиїв для перспективних надлегких та сверхмалих літальних апаратів нестандартного компанування. Об’єкт дослідження - математична модель та обчислювальна технологія для моделювання струменевих течій, які породжені вісесиметричними пристроями або відбуваються навколо перешкод вісесиметричної форми. Предмет дослідження - програмна реалізація моделей аеродинамічного впливу на вісесиметричні конструкції. В роботі представлено результати досліджень з математичного моделювання вісесиметричних течій ідеальної нестисливої рідини навколо конструкцій та споруд вісесиметричної форми. Ключові слова: метод діскретних особливостей, обчислювальна технологія, математична модель, аеродинамічний вплив, літальні апарати.