Кафедра моделювання складних систем

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 39
 • Документ
  Керованiсть лiнiйної дискретної системи зi змiною розмiрностi вектору стану
  (2021) Мазур Дарина Анатолiївна; Пічкур Володимир Володимирович
  У данiй роботi проаналiзовано керованiсть лiнiйними дискретними системами системами зi змiнною розмiрнiстю вектора стану. Розглянуто задачу про переведення даної системи в довiльний кiнцевий стан. Обгрунтовано теорему про побудову множини досяжностi та побудовано критерiї керованостi з множини початкових станiв на термiнальну множину.
 • Документ
  Нечітка модель дезагрегованої змішаної економіки
  (2021) Ніколаєва Олена Володимирівна.; Волошин Олексій Федорович
  Метою роботи є розгляд моделі Демократичного Капіталізму, її модифікація та фазифікація. У ході роботи показано як працювати з даними в умовах нечіткості. Підхід з нечіткими даними у задачах розподілу доходу витрат є рішенням сучасних проблем в математичній економіці.
 • Документ
  Комп’ютерно-аналітичне моделювання динамічних систем
  (2020) Літвін Дмитро Васильович; Стоян Володимир Антонович
  У роботі розглянуті некласичні, нестандартні підходи до знаходження розв’язку неповно визначених задач, а саме: задачі Коші, крайової задачі, задачі з поточними спостереженнями. В результаті виконання роботи створений програмно-аналітичний комплекс, який дає можливість розв’язувати задачі наведені в п. 1.
 • Документ
  Математичнi моделi процесiв у вищiй освiтi
  (2022) Радагуз Єлiзавєта Вiкторiвна; Пічкур Володимир Володимирович
  Квалiфiкацiйна робота на здобуття ступеня бакалавра присвячена математичному моделюванню процесiв у вищiй освiтi. Розглядаються моделi у плануваннi освiти без вибору серед альтернатив. Аналiзуються та модифiкуються математичнi моделi соцiального попиту в освiтi. Розглядається макро-модель вищої освiти. Результати цiєї роботи можуть бути використанi при плануваннi бюджету державного замовлення вищих закладiв.
 • Документ
  Порівняльний аналіз моделей бойових дій та гонки озброєнь
  (2021) Дзюба Євген Сергійович; Шатирко Андрій Володимирович
  В науковій роботі було розглянуті загальні математичні моделі військових дій, з різною оцінкою та впливом різних факторів. Розглянуті детально моделі Ланчеста. Також в роботі наведено приклади використання моделі Ланчестера та приклад побудови власної математичної моделі бойових дій в Битві при Аламо. Також розібрано модель прогнозування війни Річардсона, з реальним прикладами використання що дало нам смогу повністю оцінити реальність конфлікту Росії та України.