Кафедра землезнавства та геоморфології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 15
 • Документ
  Геолого-геоморфологічні пам'ятки лівобережної України (на прикладі Донецької складчастої споруди)
  (2023) Обертас Олексій Максимович; Комлєв Олександр Олександрович
  В дипломній роботі було детально розглянуто геолого-геоморфологічні пам'ятки Донецької складчастої споруди. Дослідження показали, що ці пам'ятки є унікальними природними утвореннями, які складаються з різних гірських порід і мають різні форми і властивості. Проведено огляд локальних та регіональних пам'яток, вивчення структури їхнього гірського складу, різними методами було встановлено різноманітність досліджуваного матеріалу з точки зору морфології та геологічних характеристик. З точки зору геолого-геоморфічної унікальності природних і природно-техногенних ландшафтів Донецька складчаста споруда є дуже цікавою і маловивченою територією. Контрастні форми рельєфу, розчленовані глибокими балками, у поєднанні з високим рівнем антропогенного освоєння території, велика кількість різновікових форм рельєфу утворюють відклади, різного походження та літологічного складу, є сприятливими факторами для виділення об’єктів, які можна віднести до геоморфологічних та геологічних пам'яток. У результаті проведеного дослідження виявлено, що Донецька складчаста споруда має багату геолого-геоморфологічну історію, яка відображена у пам'ятках природи різного рівня захисту. Вивчення цих пам'яток дозволяє не тільки пізнати історію розвитку території, але й зберегти ці значущі об'єкти для майбутніх поколінь. Також у роботі було зроблено спробу систематизувати та класифікувати геолого-геоморфологічні пам'ятки Донецької складчастої споруди згідно з їхніми основними ознаками.
 • Документ
  Зміни ґрунтів Вишгородського району під впливом військових дій та шляхи відновлення ґрунтових покривів і раціонального природокористування у районі
  (2023) Лилик Ростислав Ярославович; Герасименко Наталія Петрівна
  На сьогоднішній день збереження навколишнього середовища та його екологічного стану є головним завданням для людства. Ґрунтовий покрив є надзвичайно вразливою частиною екосистеми на нашій планеті, можливо навіть найуразливішою з усіх. Ця екосистема постійно піддається негативному впливу, зокрема і військовим діям. На території Вишгородського району розповсюджені дерново-підзолисті, дерново-підзолисті оглеєні, дернові, торфово-болотні ґрунти та низинні торфовища. Вплив військових дій можна розділити на 4 групи, а саме: фізичний, хімічний, біологічний та підтоплення. До факторів фізичного впливу відносяться: бомбардування, рух важкої техніки по відкритим ґрунтам та створення окопів. До наслідків фізичного впливу відноситься: ущільнення ґрунту, розвиток ерозії, забруднення та спотворення рельєфу. До факторів хімічного впливу відносяться: витоки нафтопродуктів, радіаційне забруднення, забруднення важкими металами та іншими хімічними елементами. До наслідків хімічного впливу відносяться: зміна хімічного склад ґрунту, це може впливати на фізико-хімічні властивості ґрунту, його pH-рівень, доступність поживних речовин для рослин та мікроорганізмів. До причини підтоплення у Вишгородському районі відноситься підрив дамби, що захищала річку Ірпінь від затоплення водою з Київського водосховища. Наслідками затоплення є: активізація процесу оглеєння, унеможливлення сільського господарства, втрата біологічної активності, змінюються також і фізико-механічні та хімічні властивості ґрунту, що призводить до таких явищ як карст, суфозії, та зсуви. Факторами біологічного впливу на ґрунти є зміни макрофлори і мікробіоти, зумовлені лісовими пожежами, хімічне забруднення рослинності. Наслідками є зниження біорізноманіття, зміна мікробіологічного складу ґрунтів, зниження біологічної активності ґрунту, зниження родючості. На піщаних ґрунтах є ризики розвитку процесу опустелювання внаслідок військових дій, що може змінити й мікроклімат.
 • Документ
  Планувальна структура міста Світловодськ: проблеми та перспективи просторового розвитку
  (2023) Кужильська Єва-Мішель Віталіївна; Лаврук Тетяна Миколаївна
  Актуальність дослідження полягає в необхідності розуміння та вирішення проблем, що стосуються просторового організації та розвитку міста. Світловодськ, як населений пункт зі значним потенціалом, стикається з рядом викликів, пов'язаних з ефективним використанням простору, створенням комфортного середовища для життя та розвитку громади. У роботі розглянуто теоретичні засади просторового планування урбанізованих територій, описано основні характеристики міста Світловодськ, досліджено планувальну структуру міста та історію її створення, проаналізовано стратегії просторового розвитку, висвітлено основні просторові проблеми та перспективи розвитку міста.
 • Документ
  Територіальне планування у Ніжинській громаді – шляхи оптимізації
  (2023) Кратков Кіріл Володимирович; Герасименко Наталія Петрівна
  Комплексно досліджено та виконано оцінку місцевості для реконструкції інфраструктури в Ніжинській громаді. Вивчивши загальні географічні характеристики території, виконавши геоморфологічну оцінку рельєфу та вивчивши перспективи просторового розвитку, ми отримали інформацію, яка відкриває шлях до прийняття обґрунтованих рішень до сталого зростання. Продемонстрований у цій роботі потенціал території Ніжинської громади свідчить, що правильне його використання та раціональне територіальне планування може забезпечити громаді довгострокове процвітання і гармонійний баланс між економічним розвитком, соціальним благополуччям та охороною довкілля.
 • Документ
  Вплив військових дій на стан земель та ґрунтів на сході України і можливі засоби повоєнної рекультивації
  (2023) Квітка Людмила Василівна; Герасименко Наталія Петрівна
  Широкомасштабне вторгнення країни-агресора Росії в Україну в лютому 2022 року відзначається використанням усіх видів наявної зброї, військової техніки та боєприпасів. Вони призводить до механічних, фізичних, хімічних та біологічних уражень земель та ґрунтів. Механічний вплив спричиняють вибухи, бомбардування, транспортування важкої техніки, риття окопів. Внаслідок вибухів ґрунт деформується в усіх напрямках їхнього поширення. Механічне спотворення ґрунтів призводить до руйнування їхньої структури, ущільнення. Фізичний вплив полягає у зміні фізичних властивостей ґрунту, спричинених використанням зброї та військових боєприпасів. Містить вібрації, радіоактивний розпад і теплові ефекти. Результатом є руйнування здатності ґрунту буферизувати пошкодження, втрата ґрунтової вологи та зниження природної родючості. Хімічний вплив проявляється у зміні природних фізико-хімічних властивостей ґрунтового покриву (рН, ЄКО, вміст гумусу), підвищенні концентрації отрутохімікатів. Під час вибуху та детонації зброї утворюються побічні продукти, більшість із яких є токсичними або небезпечними для здоров’я. Застосування військової техніки призводить до значного забруднення території нафтою, свинцем, кадмієм, ароматичними хімікатами, вуглекислим газом та нафтопродуктами. Пари нафтогазових продуктів є однією із причин забруднення у місцях розміщення військового обладнання. Суттєвими факторами забруднення землі і ґрунтів є транспортні засоби, включаючи автомобілі, броню, артилерію. Джерелами забруднення є аеродроми, склади палива, ангари, літаки та гелікоптери.