Кафедра гідрогеології та інженерної геології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 17
 • Документ
  Моделювання потоку грунтових вод на території будівництва по вул. О. Гончара 17-23, в м. Києві
  (2023) Половець Микола; Кошляков Олексій Євгенович
  Метою роботи є прогнозування локальних змін рівня ґрунтових вод внаслідок будівництва по вул. О. Гончара № 17-23 в м. Києві. Об’єкт дослідження є ґрунтові води на ділянці дослідження. Предметом дослідження є зміни рівня ґрунтових вод на ділянці дослідження внаслідок будівництва «стіни в ґрунті». В процесі виконання роботи проаналізовано фізико-географічні, геологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні умови майданчика будівництва. Відображено умови геофільтрації для території вишукувань, визначено розрахункові параметри інженерно-геологічних елементів та характеристики об’єкту «стіна в ґрунті», створено вихідну гідродинамічну схему усталеного потоку ґрунтових вод. Розглянуто обернену задачу геофільтрації у програмному забезпечені PMWIN (Processing Modflow for Windows), відкореговано вихідну гідродинамічну схему, створено найбільш реальну математичну модель усталеного потоку ґрунтових вод у природних умовах та на її основі визначено природний рівень ґрунтових вод на майданчику будівництва. Шляхом розв’язання прямої задачі геофільтрації визначено прогнозний рівень на майданчику будівництва з урахуванням впливу «стіни в ґрунті». Побудовано карти різниць природного та прогнозного рівнів ґрунтових вод, здійснено аналіз локальних змін рівня після зведення «стіни в ґрунті».
 • Документ
  Моделювання потоку грунтових вод на території будівництва по вул. О. Гончара 69, в м. Києві
  (2023) Романюк Ярослав; Кошляков Олексій Євгенович
  Метою магістерської роботи є прогнозування локальних змін рівня ґрунтових вод внаслідок будівництва по вул. О. Гончара № 69 в м. Києві. Об’єкт дослідження – ґрунтові води на території будівництва. Предмет дослідження – зміни рівня ґрунтових вод на території будівництва внаслідок спорудження «стіни в ґрунті». В роботі проведено аналіз фізико-географічних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов досліджуваної території. Виконано схематизацію умов геофільтрації для території досліджень, визначено розрахункові параметри і характеристики об’єкту моделювання та побудовано вхідну гідродинамічну схему усталеного потоку ґрунтових вод. Шляхом розв’язання оберненої задачі геофільтрації у програмному середовищі PMWIN (Processing Modflow for Windows) виконано корегування вхідної гідродинамічної схеми та отримано достовірну математичну модель усталеного потоку ґрунтових вод у природних умовах. Біля фундаменту споруди спостерігається досить значний напірний градієнт, що свідчить про велику швидкість фільтрації. В подальших дослідженнях на даному об’єкті слід звернути увагу, що підвищена фільтрація в цій зоні може призвести до виникнення механічної суфозії та руйнування фундаменту споруди.
 • Документ
  Оцінка перспективи використання грунтового водоносного горизонту на території села Катанське
  (2023) Зеленіна Дарина; Рева Максим Валерійович
  Робота присвячена дослідженню ґрунтового водоносного горизонту в межах села Катанське Охтирського району Сумської області. До початку повномасштабного вторгнення рф село мало централізоване водопостачання, але водогін вийшов з ладу. На сьогодні, водопостачання досліджуваної території здійснюється одиночними свердловинами та шахтними колодязями. Були виміряні рівні ґрунтових вод, побудовані графіки зміни рівнів поди та зміни потужності стовпів води, а також карти гідроізогіпс для 8 місяців спостереження. Аналізуючи масив даних (рівні грунтових вод, графіки та карти), можна зробити наступний загальний висновок: що за восьмимісячний період спостережень суттєвих змін рівнів ґрунтових вод не відбулося. Таким чином, вважаємо, що мешканці с. Катанське забезпечені водою. Отже, ґрунтовий водоносний горизонт забезпечує потреби жителів села в господарсько-питному водопостачанні.
 • Документ
  Визначення стійкості схилу на ділянці будівництва по вул. Миколи Пимоненка, 15 у Шевченківському районі м. Києва
  (2023) Єнацька Ганна; Чомко Дмитро Федорович
  Метою роботи є з’ясування геологічної будови, гідрогеологічних умов і фізико-механічних властивостей̆ґрунтів, які залягають на глибині до 27,0м. Також розрахувати стійкість схилу. Об’єктом дослідження даної роботи є схил на ділянці по вул. Миколи Пимоненка у Шевченківському районі м .Києва. Предметом дослідження є визначення стійкості схилу в межах правого схилу Глибочицької балки по вул. Миколи Пимоненка, 15 у Шевченківському районі м. Києва. В роботі розгянуто : 1.Збір та аналіз даних на ділянці відносно фізико-географічних, геологічних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов; 2. Опановано методів розрахунку стійкості схилу; 3. Виконано обробки результатів дослідних робіт для інженерно-геологічних цілей. Практичне значення полягає у визначенні стійкості схилу на досліджуваній ділянці для двох можливих випадків: для природного та водонасиченого стану ґрунтів з метою подальшого планування проведення проектованої діяльності.
 • Документ
  Визначення осідання ґрунтової основи на дослідній ділянці вул. Миколи Амосова 9, в м. Києві
  (2023) Ярмішко Дарина Володимирівна; Рева Максим Валерійович
  Мета цієї бакалаврської роботи полягає у визначенні величини можливих вертикальних деформацій ґрунтової основи на ділянці будівництва житлового будинку. Об’єктом дослідження є ґрунтова основа на ділянці будівництва житлового будинку. Предметом дослідження є деформаційні властивості ґрунтової основи на будівельному майданчику. В ході роботи охарактеризовано загальні природні умови території. Виконано розрахунок величини осідання ґрунтової основи фундаменту на природній основі методом пошарового підсумовування. Розраховано величину деформацій ґрунтової основи для стрічкового та прямокутного фундаменту. Вибрано оптимальний тип фундаменту для даної ділянки робіт. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі визначеного значення величини вертикальних деформацій ґрунтової основи можна оцінити надійність проектованої споруди та правильність інженерних рішень.