Матеріали конференцій, семінарів і т.п.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 2 з 2
 • Документ
  Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату»
  (2021)
  Матеріали зимової сесії Карпатської школи містять погляди науковців, аспірантів, магістрів та бакалаврів, представників підприємницьких структур і організацій громадянського суспільства на актуальні питання захисту вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату. Тематика доповідей охоплює широке коло питань: стійкість гірських ландшафтів, адаптація до кліматичних змін, оцінка впливу на довкілля, інтегроване управління водними та лісовими ресурсами, а також поводження з твердими побутовими відходами. Значна увага приділена освітнім аспектам співробітництва на місцевому рівні між громадськістю, науковцями та бізнесовими колами задля подолання екологічних проблем регіону та надання екологічних послуг населенню, а також питанням збереження культурної спадщини. Тексти подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, термінології та інших відомостей.
 • Документ
  Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської школи "Університетська освіта на шляху до сталого розвитку: чисте довкілля і безпека життєдіяльності"
  (2022)
  Подані матеріали присвячено актуальним питанням досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 р. в умовах адаптації до кліматичних змін у період Covid-19. Розкрито питання сталого управління природними ресурсами гірських екосистем, захисту біорізноманіття, збереження водних джерел і зон рекреації, оцінки впливу на довкілля. Особливу увагу приділено туристичній перспективі сталості карпатського регіону та проблемі управління побутовими відходами. Освітню місію університетів розглянуто у зв'язку з освітніми, культурними та мистецькими надбаннями Косівської та Вижницької територіальних громад Карпатського регіону. Для науковців, аспірантів, магістрів, бакалаврів, представників підприємницьких структур і організацій громадянського суспільства.