Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 17
 • Документ
  Методичні рекомендації з підготовки до єдиного вступного фахового випробування галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Розділ “Підприємництво”
  (2023) Купалова Галина Іванівна; Гончаренко Наталія Володимирівна
  Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення підготовки студентів до предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру. Вони містять методичні і практичні матеріали по розділу “Підприємництво” і відповідають Програмі предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування, затвердженого Міністерством освіти та науки України 11 лютого 2023 р. №157. У Методичних рекомендаціях розкрито теоретичні засади підприємництва та його основні види. Окремий підрозділ присвячено класифікації підприємств за різними класифікаційними ознаками та опису їх видів. Висвітлено питання організації, планування підприємницької діяльності. Значне місце приділено ресурсному забезпеченню. Наведено показники ефективності підприємницької діяльності, методику їх розрахунку та економічну інтерпретацію. Окремий підрозділ присвячено питанням соціальної відповідальності бізнесу та діловій етиці. Для студентів економічних та інших спеціальностей, викладачів та інших зацікавлених осіб.
 • Документ
  Удосконалення стратегічного управління виробничо-торгівельною діяльністю підприємств
  (2022) Морозов Олександр Євгенович; Артюх Тетяна Миколаївна
  У роботі запропоновано напрями вдосконалення стратегічного управління торговельної діяльності, шляхом удосконалення цілої системи пов’язаних факторів, які є визначальними у покращенні ефективності роботи підприємства.
 • Документ
  Удосконалення управління логістичною діяльністю підприємств
  (2022) Бугайова Надія Сергіївна; Сагайдак Юлія Анатоліївна
  У роботі розглянуто теоретичні, методичні і практичні засад здійснення оцінки та прогнозування ефективності управління логістичними витратами на підприємстві «ДІ ПІ Форвардінг». В ході аналізу було розраховано коефіцієнт рентабельності активів , який визначається як співвідношення чистого прибутку до валюти балансу. Рентабельність власного капіталу є дуже важливим показником з огляду на те, що він показує скільки одиниць чистого прибутку отримано на одиницю інвестованого власного капіталу. Спостерігаємо різкий спад коефіцієнта у 2018 році до 20%, що пов’язано зі зменшенням власного капіталу у 2018 році на 30% внаслідок зростання непокритих збитків. А у 2019 р. спостерігається зростання до 28% і в 2020 - 26%.
 • Документ
  Розвиток екосистеми інноваційного підприємництва
  (2022) Жидик Ярослав Олегович; Бутенко Наталія Василівна
  У кваліфікаційній роботі проаналізовані ключові підходи до визначення інновацій та інноваційного підприємництва, запропоноване бачення екосистеми розвитку інновацій. На основі детального аналізу кожного з елементів вітчизняної екосистеми інноваційного підприємництва були визначені ключові проблеми та бар’єри, що стоять на шляху розвитку інновацій. У відповідь на поточні виклики були запропоновані ініціативи, які дозволять закласти основу та стимулювати інноваційне зростання вітчизняної економіки.
 • Документ
  Підприємницькі ризики в сфері торгівлі: оцінка та управління
  (2022) Ющак Владислава Юріївна; Гончаренко Наталія Володимирівна
  Кваліфікаційна робота присвячена актуальним проблемам управління ризиками торговельних підприємств. Встановлено, що підприємницький ризик доцільно розглядати, як ризик пов'язаний з управлінськими рішеннями та вибором на всіх рівнях організації управління. Визначено, що виділяють такі підстави для виникнення ризиків на торговельних підприємствах як джерело утворення ризику (зовнішні та внутрішні фактори) та ступінь впливу (прямі та непрямі фактори впливу).