Кафедра педагогіки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 17
 • Документ
  Організація освітнього процесу в Лозанському університеті та КНУ імені Тараса Шевченка
  (2023) Снігур Олена Юріївна; Марушкевич Алла Адамівна
  Проаналізовано досвід організації освітнього процесу в Лозанському університеті та КНУ імені Тараса Шевченка задля виявлення актуальних ідей щодо їх втілення в українську систему вищої освіти.
 • Документ
  Педагогічні умови формування моральних якостей у майбутніх викладачів вищої школи в процесі навчання
  (2023) Бондаренко Елеонора; Жиленко Микола Володимирович
  У суспільстві професійна діяльність людини складається з цілого ряду складових, які характеризують, з одного боку, ступінь її кваліфікації, з іншого боку, здатність продуктивно співпрацювати з іншими людьми у професійній сфері. Успішне співробітництво багато в чому залежить від моральних установок особистості та норм поведінки, що історично склалися в суспільстві. Моральність — це необхідний елемент людської особистості та основа соціальних відносин, тому засвоєння моральних норм та досвід морально-соціальної діяльності є необхідним елементом професійної освіти. Мета дослідження – визначити зміст моральних характеристик викладача вищої школи, організаційно-педагогічні умови їх формування у майбутніх викладачів в процесі навчання. Проведено дослідження організації освітнього процесу на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка, в ході якого з’ясовано можливості формування моральних якостей викладача засобами освітньо-наукової програми «Педагогіка вищої школи». В анкетуванні взяли участь 64 особи, з них 35 магістрантів, 10 викладачів 19 випускників.
 • Документ
  Фоpмувaння кpеaтивної компетентностi мaйбутнix виклaдaчiв у зaклaдax вищої освiти
  (2023) Бaштовa Кaтеpинa Костянтинiвнa; Плaxотнiк Ольгa Вaсилiвнa
  Метa дослiдження полягaє у визнaченнi педaгогiчниx умов ефективного фоpмувaння кpеaтивної компетентностi мaйбутнix виклaдaчiв, у pозкpиттi кpеaтивностi як необxiдної умови стaновлення пpофесiйної тa компетентної особистостi мaйбутнix фaxiвцiв, у pозкpиттi сутi кpеaтивної освiти, її pолi у фоpмувaннi фaxiвця нового типу тa умов впpовaдження кpеaтивної педaгогiки в освiтнiй пpоцес.
 • Документ
  Навчально-методична діяльність І. П. Львова
  (2022) Кузьменко Надія Михайлівна
  У навчальному посібнику на основі архівних матеріалів представлена освітня, наукова, методична, виховна, громадська та організайно-управлінська діяльність українського педагога Івана Петровича Львова (1879-1972. Посібник розрахований насамперед на студентів і викладачів закладів вищої освіти. Він буде корисним також вчителям, керівникам закладів освіти та всім, кого цікавить педагогіка та історія педагогіки.
 • Документ
  Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника
  (2018) Марушкевич Алла Адамівна; Кузьменко Надія Михайлівна; Плахотнік Ольга Василівна; Спіцин Євгеній Сергійович; Жиленко Микола Володимирович
  У навчальному посібнику розкрито вимоги до особистісних і професійних якостей викладачів ЗВО, названі їх основні посади, види професійної діяльності, права, обов'язки і соціальні гарантії. Висвітлені нормативно-правові засади професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника, особливості планування його професійно-педагогічної діяльності. Розглянуто можливості професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника до навчання і виховання студентської молоді, навчально-методичної діяльності та науково-дослідницької роботи. Розтлумачено основні поняття та проаналізовано структуру професійно-педагогічної майстерності і зміст професійної етики науково-педагогічного працівника. Представлено розроблені практичні заняття. Підготовлений авторами навчальний посібник знадобиться науково-педагогічним працівникам, аспірантам та всім тим, хто прагне працювати у ролі викладача ЗВО.