Кафедра мережевих та інтернет технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 47
 • Документ
  Методи проектування та реалізація мережі на базі безшовного роумінгу та забезпечення автономної роботи підприємства
  (2022) Бачинський Андрій Ігорович; Труш Олександр Вікторович
  В роботі проведено аналіз інтернет-мереж на декількох підприємствах. Створена модель побудови комп’ютерної мережі, яка, на відміну від існуючих, базується на власноруч створеній мережі на підприємстві. Дана модель проходила тестування в реальних умовах і оптимізована вже під справжню існуючу IT-компанію. Таких робіт ще не існувало. Також відсутні будь-які роботи, які б давали чіткі вказівки на автоматизацію підприємства в умовах війни. Ключові слова: технологія Starlink, безшовний Інтернет, оптимальні методи, супутниковий Інтернет, протоколи безпеки, стресостійкість, параметри.
 • Документ
  Розробка інформаційної системи для автоматизації роботи з довідковими джерелами з використанням low-code платформ
  (2022) Півторак Каріна Сергіївна; Старкова Олена Володимирівна
  У результаті виконання дипломної роботи здійснене дослідження та порівняння сучасних методів реалізації додатків та інформаційних систем, особливу увагу було приділено технології Low-Code та платформам що забезпечують можливість роботи із цими технологіями. Проаналізований та обґрунтований вибір оптимальної технології для реалізації обраної системи, здійснена розробка серверної та клієнтської частини системи на базі Corezoid, Messengers Chat-Bot API та MongoDb.
 • Документ
  Прогнозування цін на житло за допомогою технологій машинного навчання
  (2022) Баранюк Катерина Іванівна; Дахно Наталія Борисівна
  Досліджено моделі машинного навчання: Лінійна Регресія, Support Vector Regression, SGD Regression, Random Forest. Моделі було реалізовано за допомогою відкритих бібліотек та Python. Моделі порівняно за метриками: середньоквадратична похибка, абсолютна похибка, медіана абсолютної похибки, коефіцієнт детермінації. В результаті аналізу можна зробити висновок, що алгоритм Random Forest є найбільш ефективним при прогнозуванні цін на житло. Результати досліджень показали, що можливо доволі точно спрогнозувати дані з великою кількістю ознак. Але, в подальшому дослідженні варто більше звернути увагу на параметри та їх покращення. Особливо в моделях з поганими або середніми показниками.
 • Документ
  Модель віртуалізації мережних функцій для впровадження мережних технологій майбутнього
  (2022) Нікольчев Кирил Степанович; Герасименко Оксана Юріївна
  У роботі розглядаються існуючі методи маршрутизації, їх переваги та недоліки. Повністю описана послідовність роботи симуляції. Це дозволяє протестувати протоколи динамічної маршрутизації, написані з використанням мови програмування Python, у будь-якій мережі та з будь-якою кількістю маршрутизаторів та з'єднань між ними.
 • Документ
  Моделі та методи забезпечення інформаційної безпеки в мережах де використовуються IOT пристрої
  (2022) Науменко Денис Ігорович; Плющ Олександр Григорович
  Розглянуто криптографічні методи захисту зв’язку захисту вбудованого програмного забезпечення та автентифікації пристроїв. Поставлене завдання та визначено подальші кроки наступних розділів. Визначені основні методи забезпечення безпеки для екосистем IoT, такі як Blockchain-based та SDP поверх SDN. Реалізовано та розгорнуто приклад приватного блокчейну на основі рішення Hyperledger Fabric для IoT. Також було проведено аналіз реалізації рішення приватної інфраструктури ключів PKI для IoT на основі блокчейну. Блокчейн Ethereum покращив безпеку ключів в дуже багато разів та зробив її надійнішою. Розглянуто застосування Cisco DNA серверу та досліджено технологію Cisco SDA для створення програмно визначених периметрів безпеки.