Кафедра економічної та соціальної географії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 61
 • Документ
  Дослідження сталого розвитку міста на основі теорії симбіозу - приклад Шанхаю
  (2023) Лі Цзясю; Кононенко Олена Юріївна
  У магістерській роботі розглянуто Шанхай як дослідницький кейс на основі теорії симбіозу з природничих наук для створення системи міського симбіозу Шанхаю, що складається з підсистеми населення, економічної, соціальної, екологічної, ресурсної та технологічної підсистеми. Для оцінки сталого розвитку міста розроблено систему індексів оцінювання. Вибравши дев’ять репрезентативних наборів даних з 2011 по 2019 роки для кількісного аналізу, у дослідженні всебічно оцінюється сталий розвиток Шанхаю на рівні сталого розвитку міст, а також надаються відповідні контрзаходи та пропозиції. В роботі аналіз головних компонент використовується для отримання кількох груп даних, які мають найбільший вплив на кожну підсистему, а потім розраховується комплексний рівень сталого розвитку кожної підсистеми. Комплексний рівень сталого розвитку міста Шанхая обраховується через коефіцієнти сталого розвитку підсистем шляхом проведення процедури аналітичної ієрархії. Обробка даних здійснюється за допомогою SPSS25. Використовуючи пропонований метод, комплексний рівень сталого розвитку в Шанхаї з 2011 по 2019 рік узгоджується з фактичним розвитком Шанхаю. Ключові слова: сталий розвиток, Шанхай, міська система, теорія симбіозу, аналіз головних компонент, аналітичний ієрархічний процес.
 • Документ
  Набережні малих річок Києва як публічні простори міста
  (2023) Киричек Микита Русланович; Провотар Наталія Іванівна
  Мета дослідження полягає здійсненні дослідження набережних малих річок Києва в контексті необхідності ревіталізації цих публічних просторів міста. Об'єктом дослідження курсової роботи є набережні малих річок як публічні простори Києва. Предметом дослідження є просторово-часові аспекти функціонування набережних малих річок. У ході виконання роботи з'ясовано сутність поняття малих річок як публічних просторів міста та трансформації їх набережних; проведено ознайомлення із зарубіжним досвідом облаштування та використання набережних малих річок; визначено методи дослідження набережних малих річок та сформовано методику його проведення; проаналізовано історичні аспекти використання набережних малих річок у Києві; проаналізовано сучасний стан та виявлено проблеми використання малих річок Києва; проведено глибинні інтерв’ю з мешканцями Києва щодо оцінки сучасного стану та перспектив використання набережних малих річок Києва; здійснено спостереження за використанням набережних малих річок Києва на прикладі річки Либідь; за результатами польових досліджень та глибинних інтерв’ю визначено основні напрями ревіталізації та проблеми використання набережних малих річок Києва.
 • Документ
  Зміни в структурі економіки внаслідок переходу України з традиційної на альтернативну енергетику
  (2023) Жабко Всеволод Іванович; Трусій Оксана Миколаївна
  Об’єкт дослідження: енергетичний сектор України. Предмет дослідження: зміни в структурі економіки внаслідок енергетичного переходу. Мета: дослідження стану та перспектив об’єкта дослідження, потенційні вигоди для системи в цілому та окремих її елементів. У процесі виконання роботи було досліджено стан головних генеруючих потужностей; визначено ключові тренди в розвитку енергетичного сектору України; оцінено рівень доступності електроенергії для кінцевих споживачів; прослідковано зміни внаслідок впровадження зеленого тарифу; проаналізовано можливість залучення міжнародного досвіду та можливості застосування кредитів для будівництва нових генеруючих потужностей; проаналізовано можливість використання українського досвіду нормального функціонування енергетики під час війни; проаналізовано вплив енергетичного переходу на структуру зайнятості та рівність в оплаті праці.
 • Документ
  Економіко-просторові трансформації міст другого порядку в Україні
  (2023) Іванішак Назарій Васильович; Мезенцев Костянтин Володимирович
  Мета дослідження – виявити просторові особливості економіко-просторових трансформацій у містах «другого порядку» України. Об’єктом даного дослідження є міста України «другого порядку». Предметом дослідження є економіко-просторові трансформації у цих містах в Україні. У ході дослідження розкрито сутність поняття міст «другого порядку», економіко-просторових трансформацій у містах, охарактеризовано зарубіжний досвід дослідження просторових трансформацій, сформульовано методику дослідження; проведено порівняльний аналіз економіко-просторових трансформацій міст «другого порядку» України, проаналізовано їх прямі та непрямі індикатори; проаналізовано вплив війни та воєнного стану на просторові зміни міського середовища та господарську спеціалізацію міст «другого порядку».
 • Документ
  Поліцентричність розвитку Донецької області – вплив війни та перспективи післявоєнного відновлення
  (2023) Рашевська Дар’я Андріївна; Мезенцев Костянтин Володимирович
  Метою кваліфікаційної роботи магістра є суспільно-географічний аналіз поліцентричного розвитку Донецької області. Об’єктом даного дослідження є регіональні центри Донецької області, а предметом – просторово-часові особливості розвитку регіональних центрів Донецької області. У ході дослідження був проведений аналіз та узагальнення попередніх досліджень з питання поліцентричності просторового розвитку регіону та моделі «центр-периферія» та їх застосування; оцінено роль Донецька як регіональної столиці; проведений аналіз розвитку головних регіональних центрів Краматорська та Маріуполя після 2014 року; проведено інтерв’ю з мешканцями Краматорська щодо поліцентричного розвитку регіону; зроблений аналіз опитування мешканців Маріуполя щодо визначення центру і гіпотетичної можливості створення окремої одиниці – регіону Приазов’я; проведено глибинні експертні інтерв’ю щодо поліцентризму Донецької області і перспективи на майбутнє; обгрунтовано бачення розвитку регіону після повної деокупації.