Кафедра фізичної хімії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 15
 • Документ
  Наногібриди Ag/ZnO в реакції каталітичного окиснення водню киснем
  (2021) Лавська Валерія Олегівна; Болдирєва Ольга Юріївна
  У результаті проведених досліджень одержано активні гібридні каталізатори окиснення водню киснем в газових сумішах з надлишком кисню. Також встановлено безгистерезисний характер температурної залежності конверсії водню, вірогідно, що реакція окиснення водню перебігає за гетерогенним механізмом.
 • Документ
  Гідролітичні властивості фторовмісних вуглецевих волокон
  (2021) Черненко Софія Ігорівна; Діюк Віталій Євгенович
  У результаті дослідження даної теми розроблено простий і ефективний метод прямого фторалкілування поверхні пористих вуглецевих матеріалів, який полягає в обробці матеріалу фреонами (CF2Br-CF2Br (B), CF2Cl2 (L) чи CH2F-CF3 (F)) в температурному інтервалі від 400 до 800 С.
 • Документ
  Адсорбція йонів кадмію на модифікованих вуглецевих волокнах
  (2021) Совгуть Тетяна Василівна; Діюк Віталій Євгенович
  З використанням різних математичних моделей проаналізовано адсорбцію йонів Кадмію на модифікованих зразках ВВ і АВ і показано, що ефективність адсорбції визначається наявністю мікропор та функціональних полярних поверхневих груп. Таким чином, окиснені та аміновані вуглецеві матеріали є перспективними сорбентами для вилучення йонів Кадмію з водних розчинів.
 • Документ
  Дослідження відновлення кисню на одержаних піролізом CO-N-C електрокаталізаторах
  (2021) Черченко Костянтин Олександрович; Курись Я. І.; Олексенко Л. П.
  Мета даної роботи полягала у отриманні нових кобальвмісних нанокомпозиційних електрокаталізаторів РВК на основі карбонізованих N-СП та DES, встановленні складу, будови та фізико-хімічних властивостей синтезованих матеріалів, їх електрокаталітичної активності у РВК в кислих та лужних електролітах та з’ясування впливу на неї різних чинників (умов отримання, хімічної природи N-СП та DES, типу допанту, структурування тощо).
 • Документ
  Вплив природи газової фази на електричний опір вуглецевих волокон
  (2021) Ковальський Михайло Юрійович; Діюк В. Є.
  Встановлено, що електроопір вуглецевих волокон, одержаних з поліакрилонітрилу і віскози, істотно залежить від складу газової фази, яка знаходиться в рівновазі з поверхнею.