Кафедра обчислювальної математики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 53
 • Документ
  Моделювання процесів загального розвитку суспільства
  (2023) Пицко Андрій Ярославович; Ляшко Сергій Іванович
  Розглянуто побудову математичної моделі для динамічної задачі дослідження розвитку суспільства в цілому. Для побудови модернізованої математичної моделі динаміки світового розвитку, яка враховує ефект запізнення, використано теорію звичайних диференційних рівнянь (теорію стійкості і другий метод Ляпунова). Проведено чисельне моделювання описаного процесу.
 • Документ
  Дослідження процесу озброєння в математичній моделі Річардсона
  (2023) Орган Богдан Сергійович; Хусаінов Денис Ях’євич
  У роботі висвітлюються проблеми співвідношення теоретичних і прикладних аспектів політичного аналізу в контексті розуміння процесу моделювання, оскільки наукова модель включає ряд складових, одні з яких виражаються у формалізованій мові наукових теорій, а інші містяться в ній як неявні припущення і подання ціннісного характеру. Розкриваються теоретичні підстави аналізу та моделювання політичних процесів. Методичною основою такого роду моделювання являються системна динаміка, теорія багаторівневих ієрархічних систем, міжрайонний міжгалузевий підхід (витрати - випуск), математичне прогнозування.
 • Документ
  Об"єднання якісного та кількісного моделювання складної динаміки за допомогою штучного інтелекту на прикладі математичного моделювання патернів будови органів
  (2023) Чертикало Денис Олександрович; Гуляницький Андрій Леонідович
  Мета роботи. Побудова нових алгоритмів, методів та загальної методології моделювання та оптимізації складних біологічних систем. Об’єктом роботи є задача оптимізації параметрів стохастичного нелінійного мультикомпонентного диференційного рівняння з частковими похідними. Предмет застосування є багатомасштабне моделювання в біології, автоматизований пошук моделей утворення складних біологічних патернів. Була побудована модифікація моделі реакції - дифузії що є більш оптимальною ніж інші. На її основі було побудована модель розвитку патернів шкіри Ictidomys tridecemlineatus, що є, найбільш якісною моделлю для цього патерну з тих що є. Ключовi слова : диференційовані системи з самоорганізацією,стохастичні диференційні рівняння, мультикомпонентні диференційні рівняння реакції-дифузії, теорія стійкості, багатомасштабне моделювання
 • Документ
  Чисельний прогноз криптовалюти за даними останніх років
  (2023) Тархуні Анатолій Алекс; Тимошенко Андрій Анатолійович
  У ході дослідження здійснено оцінку використання математичних моделей для прогнозування рухів валют. За отриманими результатами показано, що лінійна регресійна модель демонструє низьку придатність; точність поліноміальній регресійній моделі зростає зі збільшенням степеня полінома і має високу придатність у поясненні даних; модель B-сплайну демонструє задовільну здатність апроксимації для гнучкого моделювання залежностей, особливо коли вихідні дані мають складну структуру; модель N-сплайну здатна пояснити лише невелику частину варіації даних; згладжувальний сплайн демонструє найвищу придатність у прогнозуванні.
 • Документ
  Розробка автоматизованої elt системи для аналітики великих даних в реальному часі
  (2023) Олексієнко Микита; Жереб Костянтин Анатолійович
  Мета роботи: розробка автоматизованого та масштабованого ELT pipeline-у для обробки та аналітики великих даних в реальному часі та демонстрація його роботоспроможності на штучно створеному прикладі. Обʼєктом розробки є система з типовою ELT архітектурою, здатна до обробки та аналітики великих даних в реальному часі та буде підтримувати автоматичне розгортання всіх її компонентів. Інструменти розробки: розподілений рушій Spark, розподілена система потокової передачі даних Kafka, хмарні сервіси AWS, сховище даних Amazon S3, кластерна платформа Amazon EMR, аналітичний застосунок Metabase, cервіс шаблонів AWS CloudFormation, CI/CD pipeline-и GitHub Actions, контейнерна платформа Docker, мова програмування Python, бібліотека boto3, cередовище розробки PyСharm,. Розроблено типову ELT систему для обробки та аналітики великих даних в реальному часі з підтримкою автоматизації розгортання всіх її складових та перевірено її придатність на штучно створеному прикладі. Ключові слова : AWS, Big Data, CI/CD, Cloudformation, ELT, PipelinE, Spark, автоматизація розгортання, аналітика в реальному часі, кластер, хмарні обчислення.