Кафедра країнознавства та туризму

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 131
 • Документ
  Музеї та їх використання в туристично-екскурсійній діяльності (на прикладі Києво-Подолу)
  (2023) Новобранець Катерина Олексіївна; Смирнов Ігор Георгійович
  Магістерська робота присвячена вивченню ролі музеїв у розвитку туризму в місті, зокрема на прикладі Києво-Подолу. Дослідження включало в себе теоретичні та методологічні аспекти, аналіз та опис історико-культурного потенціалу регіону, а також визначення впливу російської агресії на розвиток туризму та використання музеїв у цих умовах. У першому розділі роботи були визначені теоретичні та методологічні засади дослідження ролі музеїв у розвитку туризму. Розглядалися різновиди музеїв та їх значення, а також важливість медологічних аспектів дослідження. Другий розділ магістерської роботи присвячений аналізу туристичного потенціалу Києво-Подолу. Розглядалися його давні та середньовічні частини, архітектурні та історичні особливості, що роблять його осередком української православної архітектури. Цей розділ виокремив Києво-Поділ як важливий об'єкт для туристичного розвитку, враховуючи його культурний та історичний багаж. Третій розділ роботи детально розглядав використання історико-архітектурного потенціалу Подолу в музеях, розташованих на його територіях, та в туризмі. Особливу увагу приділено музею Подолу як історико-культурній та туристичній цінності, а також екскурсіям по Києво-Подолу. Завершенням розділу був аналіз розвитку туризму в умовах російської агресії та використання музеїв у цих умовах. Зазначений розділ привертає увагу до складнощів та викликів, які стоять перед розвитком туризму на Києво-Подолі через вплив російської агресії. Нестабільність та обмеження в умовах конфлікту можуть суттєво вплинути на туристичний потік та роботу музеїв.
 • Документ
  Міжкультурний менеджмент у готельному бізнесі: стратегії для забезпечення комфортного перебування гостей різних культур
  (2023) Оцевич Марина Олександрівна; Михайленко Тетяна Ігорівна
  Базою дослідження є теоретичні основи міжкультурного менеджменту, що охоплюють визначення та сутність цього поняття, розвиток міжнародного готельного бізнесу та роль культурного контексту в готельному обслуговуванні. Емпіричний компонент дослідження базується на конкретному готелі "Hilton", що дозволяє аналізувати його особливості та вплив міжкультурного менеджменту на його репутацію та успішність. Робота внесе вклад у розвиток теоретичних засад міжкультурного менеджменту, розширивши розуміння ролі культурного аспекту в готельній сфері. Вивчення етапів розвитку готельного бізнесу та інструментів міжкультурного управління сприятиме визначенню ключових факторів успішної взаємодії культур у глобальному контексті.
 • Документ
  Туристсько-рекреаційний потенціал Київської області
  (2023) Павлюковський Ілля Олегович; Гайдай Сергій Вікторович
  Дипломна робота присвячена дослідженню розвитку туристично- рекреаційного потенціалу Київської області. Основною метою роботи є виявлення перспектив та можливостей розвитку туризму в даній області з метою привернення більшої кількості туристів та стимулювання економічного зростання. У роботі проведено аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу Київської області, включаючи природні та культурні ресурси, існуючі туристичні об'єкти та послуги. Вивчено також досвід інших регіонів та країн з розвитку туризму з метою впровадження успішних практик. На основі зібраних даних та проведеного дослідження було розроблено пропозиції та рекомендації щодо подальшого розвитку туристичного сектору в Київській області. Ці рекомендації включають створення нових туристичних маршрутів, розширення і покращення існуючої туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичних послуг, просування області на міжнародному туристичному ринку та залучення інвестицій для реалізації проектів з розвитку туризму.
 • Документ
  Палацово-паркові комплекси Вінницької області та їх використання в туризмі
  (2021) Щигорцов Костянтин Олександрович; Шпарага Тетяна Іліодорівна
  У ході виконання дослідження було розглянуто поняття про палацово-паркові комплекси та законодавчу основу перш за все у сфері памяткоохоронної діяльності На основі зібраного матеріалу було застосовано класифікацію, яка поєднує в собі розуміння історичної та мистецької складової (класифікація за історичними періодами створення культових об’єктів). Було виділено такі розподілено за істричним принципом. Також було систематизавано палацово-паркові комплекси за історичним принципом і приналежність до державних утворень за часів яких вони були побудовані це Річ Посполита і Російська імперія, було оглянутго залученість об'єктів до туризму та запропоновано туристичний маршрут. Було систематизовано наявні палацово- паркові комплекси в різних типах населених пунктів, що мають значні перспективи для залучення в туризмі. Результати було представлено у туристичному маршруті у у вигляді опису, який охоплює сім розташованих поряд палацово-паркових комплексів різного ступеня збереженості «Забутими стежками минулої величі», який має значні перспективи для реалізації.
 • Документ
  Розвиток військового туризму (український досвід)
  (2021) Мележик Анастасія Вадимівна; Любіцева Ольга Олександрівна
  В ході дослідження виявлено роль військово-історичного туризму в створенні культурних зв'язків та міжнародного співробітництва за допомогою знайомства з життям, культурою і звичаями народу, пов'язаними з військовою історією. Встановлено, що передумовами розвитку військово-історичного туризму є світоглядні фактори, закладені в людській культурі, потреби у формуванні та розвитку самосвідомості і самовизначення народів. При цьому в сучасній системі управління військово-історичним туризмом особлива роль належить фортифікаційною спорудам, що забезпечує інтерактивний характер туристського пізнання історичної спадщини країни і регіону. В результаті дослідження визначено передумови військово-історичного туризму на основі фундаментальних світоглядних теорій, розроблений системний підхід до розвитку військово-історичного туризму на регіональному рівні на основі взаємодії організацій туристського ринку, органів координації федерального і регіонального рівні, організацій військово-історичної та військово-патріотичної спрямованості. Досліджено форми військово-історичного туризму, що реалізуються в Закарпатському краї: туристські маршрути на військово-історичні музейні комплекси і фортифікаційні споруди, військово-історичні та військово патріотичні заходи, що дозволило виявити проблеми і розробити комплекс першочергових заходів, спрямованих на розвиток туризму в Закарпатському краї.