Кафедра країнознавства та туризму

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 129
 • Документ
  Туристсько-рекреаційний потенціал Київської області
  (2023) Павлюковський Ілля Олегович; Гайдай Сергій Вікторович
  Дипломна робота присвячена дослідженню розвитку туристично- рекреаційного потенціалу Київської області. Основною метою роботи є виявлення перспектив та можливостей розвитку туризму в даній області з метою привернення більшої кількості туристів та стимулювання економічного зростання. У роботі проведено аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу Київської області, включаючи природні та культурні ресурси, існуючі туристичні об'єкти та послуги. Вивчено також досвід інших регіонів та країн з розвитку туризму з метою впровадження успішних практик. На основі зібраних даних та проведеного дослідження було розроблено пропозиції та рекомендації щодо подальшого розвитку туристичного сектору в Київській області. Ці рекомендації включають створення нових туристичних маршрутів, розширення і покращення існуючої туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичних послуг, просування області на міжнародному туристичному ринку та залучення інвестицій для реалізації проектів з розвитку туризму.
 • Документ
  Палацово-паркові комплекси Вінницької області та їх використання в туризмі
  (2021) Щигорцов Костянтин Олександрович; Шпарага Тетяна Іліодорівна
  У ході виконання дослідження було розглянуто поняття про палацово-паркові комплекси та законодавчу основу перш за все у сфері памяткоохоронної діяльності На основі зібраного матеріалу було застосовано класифікацію, яка поєднує в собі розуміння історичної та мистецької складової (класифікація за історичними періодами створення культових об’єктів). Було виділено такі розподілено за істричним принципом. Також було систематизавано палацово-паркові комплекси за історичним принципом і приналежність до державних утворень за часів яких вони були побудовані це Річ Посполита і Російська імперія, було оглянутго залученість об'єктів до туризму та запропоновано туристичний маршрут. Було систематизовано наявні палацово- паркові комплекси в різних типах населених пунктів, що мають значні перспективи для залучення в туризмі. Результати було представлено у туристичному маршруті у у вигляді опису, який охоплює сім розташованих поряд палацово-паркових комплексів різного ступеня збереженості «Забутими стежками минулої величі», який має значні перспективи для реалізації.
 • Документ
  Розвиток військового туризму ( український досвід)
  (2021) Мележик Анастасія Вадимівна; Любіцева Ольга Олександрівна
  В ході дослідження виявлено роль військово-історичного туризму в створенні культурних зв'язків та міжнародного співробітництва за допомогою знайомства з життям, культурою і звичаями народу, пов'язаними з військовою історією. Встановлено, що передумовами розвитку військово-історичного туризму є світоглядні фактори, закладені в людській культурі, потреби у формуванні та розвитку самосвідомості і самовизначення народів. При цьому в сучасній системі управління військово-історичним туризмом особлива роль належить фортифікаційною спорудам, що забезпечує інтерактивний характер туристського пізнання історичної спадщини країни і регіону. В результаті дослідження визначено передумови військово-історичного туризму на основі фундаментальних світоглядних теорій, розроблений системний підхід до розвитку військово-історичного туризму на регіональному рівні на основі взаємодії організацій туристського ринку, органів координації федерального і регіонального рівні, організацій військово-історичної та військово-патріотичної спрямованості. Досліджено форми військово-історичного туризму, що реалізуються в Закарпатському краї: туристські маршрути на військово-історичні музейні комплекси і фортифікаційні споруди, військово-історичні та військово патріотичні заходи, що дозволило виявити проблеми і розробити комплекс першочергових заходів, спрямованих на розвиток туризму в Закарпатському краї.
 • Документ
  Гастробрендинг та його роль у розвитку українсько-італійських туристичних зв’язків
  (2021) Бондар Олеся Володимирівна; Смирнов І.Г.
  Мета й завдання даної роботи полягає в дослідженні ролі та значення стимулювання гастрономічного туризму в структурі розвитку регіональних туристичних ринків України та Італії. У ході виконання роботи досліджено особливості гастробрендів та гастробрендингу; розкрито основні теоретичні аспекти гастробрендів в розвитку гастротуризму; визначено методичні засади дослідження гастробрендингу та його ролі у розвитку українсько-італійських туристичних зв’язків; проаналізовано гастробренди в Італії та їхні регіональні особливості; досліджено гастротуризм в Італії та Україні; визначено основні гастробренди в Україні та їхні регіональні особливості. Глобальна трансформація туризму вплинула на Україну, але потреба у захисті національних інтересів світового туристичного ринку робить ідеальним "рухатися" відповідно до глобальних структурних змін, дотримуючись та захищаючи слід. Світовий розвиток. Це одна з найважливіших вимог "безпеки"в умовах глобалізації, яка визначає пріоритет розвитку туристичної галузі в Україні з точки зору національної ідентичності. SWOT-аналіз проблеми гастрономічного розвитку туризму показав, що більшість проблем пов'язані з економічним становищем країни: недостатнє фінансування, застаріле обладнання, відсутність автомагістралей, повітряного та залізничного сполучення. Як тільки економічне становище країни покращиться, ці фактори мають бути усунені.
 • Документ
  Використання етнографічних ресурсів Болгарії в туризмі: досвід для України
  (2023) Степаненко Микола Дмитрович; Шпарага Тетяна Іліодорівна
  Мета дослідження полягає у вивченні різноманітності етнографічних ресурсів Болгарії, їх залучення до туристичної діяльності задля запозичення досвіду для розвитку туризму в Україні та створення на їх основі туристичного продукту. У ході виконання дослідження визначено сутність поняття «етнографічні ресурси», з’ясовано їх класифікацію та можливості використання у туризмі; досліджено матеріальні етнографічні ресурси болгарського народу; охарактеризовано нематеріальні етнографічні ресурси болгарського народу; вивчено залучення етнографічних ресурсів до розвитку туризму у Болгарії; досліджено збереженість етнографічний ресурсів болгарського народу в місцях компактного проживання болгар в Україні; створено, на основі наявних етнографічних ресурсів та з використанням досвіду Болгарії, власний туристичний продукт в одному із місць компактного проживання болгар в Україні. Ключові слова : етнографічні ресурси, болгари, Болгарія, уристичний продукт, етнографічні ресурси.