Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 92
 • Документ
  Особливості економічної термінології в сучасній китайській мові
  (2022) Лиховоз Вероніка Володимирівна; Козоріз Олександр Павлович
  Мета дослідження полягає у вивчення структурних та семантичних особливостей економічної термінології сучасної китайської мови. Об’єктом дослідження є економічна термінологія сучасної китайської мови. Предмет дослідження – структурні та семантичні особливості економічної термінології в сучасній китайській мові. У ході роботи уточнено поняття та особливості терміну в китайській мові; розглянуто сучасну економічну систему КНР; досліджено особливості формування економічної терміносистеми китайської мови; розглянуто особливості афіксального словотвору у економічній термінології СКМ. Проаналізовано структурні характеристики словосполучення та словоскладання в економічній термінології СКМ; розглянуто терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення у економічній термінології СКМ; досліджено іншомовні запозичення та термінологічні кальки у економічній термінології СКМ; розглянуто статистичні характеристики мовних одиниць економічної термінології СКМ; досліджено класифікацію термінів-синонімів у економічній термінології СКМ; проаналізовано явище гіпонімії та гіперонімії у економічній термінології СКМ; досліджено явище антонімії у економічній термінології СКМ; визначено особливості полісемії у економічній термінології; розглянуто випадки омонімії в економічній термінології СКМ.
 • Документ
  Етимологія ієрогліфіки японської мови
  (2023) Карацуба Ольга Костянтинівна; Філонова Вікторія Олександрівна
  Мета роботи полягає у виділенні основних етапів еволюції ієрогліфіки, виокремленні унікальних аспектів вивчення та специфіки ієрогліфіки канджі, її детальному аналізі та класифікуванні. У ході роботи було розглянуто різні канджі, що складаються з ключів (радикалів), що розташовані на різних позиціях у структурі ієрогліфу та виступають окремим семантичним елементом, який допомагає передавати загальний зміст явища/терміну, що фіксується за допомогою ієрогліфів. У роботі на декількох показових прикладах відстежено, як саме значення ключів впливає на зміст певного ієрогліфічного словосполучення або окремого ієрогліфу, переказати етимологію конкретних базових та розвинутих ієрогліфів (із розділенням на різні категорії за семантичним принципом). Звернулися до питання перекладу давніх ієрогліфічних текстів Японії, проблем та складнощів, які виникають у процесі їхнього аналізу, та дійшли висновку, що це питання також потребує окремого розгляду. Кожний окремий ключ має власну давню історію походження. Не зважаючи на те, як з часом змінювалася їхня форма, зміст багатьох ключів (та ієрогліфів також) все одно було збережено у давніх записах та фольклорних зразках. Попри сумнівну достовірність певних даних, наявність багатьох теорій на позначення окремого ключа, існує усталене розуміння змісту ієрогліфа. А.
 • Документ
  Специфікації перекладу молодіжного китайського сленгу
  (2023) Зінченко Андрій Валерійович; Савченко Алла Сергіївна
  В рамках даної дипломної роботи розглянуті основні риси молодіжного китайського сленгу, зокрема лексичні, граматичні та стилістичні особливості. Проаналізовані виклики, які пов'язані з перекладом молодіжного китайського сленгу, такі як різні рівні мовлення, відтінки значень слів та виразів, використання абревіатур та інтернет-сленгу.
 • Документ
  Китайсько-українсько-англійський переклад лексики у сфері електронної комерції
  (2023) Згоник Софія Олексіївна; Кірносова Надія Анатоліївна
  У дослідженні розглянуто різні методи запозичення (外来词) з англійської мови при перекладі лексичних одиниць у сфері ЕК, а саме: семантичний, семантико-фонетичний, фонетичний та графічний методи. Запозичення є досить частим явищем у новітніх сферах економіки, тому у сфері електронної комерції представлено велику кількість термінів запозичених з англійської мови різними методами запозичення. Явище запозичення доцільно вивчали і описали в своїх роботах В.І. Горелов, Гао Мінкай (高名凯), Лю Чжентан (刘正埮) , Ши Ювей (史有为), Май Юнцянь (麦永乾), Куй Чжу (Zhu K.), Лю Юнцюань (刘涌泉).
 • Документ
  Лексико-граматичні особливості перекладу поезії «Мій шлях» Лесі Українки китайською мовою
  (2023) Титаренко Богдана Миколаївна; Нестеренко Ольга Олександрівна
  Дана робота присвячена питанню перекладу україномовної поезії китайською мовою. У цьому дослідженні розгянуто явище художнього перекладу та перекладацьких трансформацій. Зокрема, основна увага зосереджена на особливостях поетичного перекладу, а також лексико-граматичних трансформаціях, що застосовуються у цьому процесі, на прикладі перекладів поезії «Мій шлях» Лесі Українки китайською мовою.