Кафедра гідрології та гідроекології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 23
 • Документ
  Визначення оптимальної глибини заглиблення підпірної стінки на ділянці схилу по вулиці Академіка Кащенка у Голосіївському районі м. Києва
  (2023) Шомко Анастасія; Рева Максим Валерійович
  У ході виконання роботи було зібрано та описано загальні геологічні, гідрогеологічні, фізико-географічні умови району робіт. Визначення оптимальної глибини заглиблення підпірної стінки на ділянці схилу по вулиці Академіка Кащенка у Голосіївському районі м. Києва є важливим завданням з міркувань безпеки будівництва та експлуатації підпірної стінки. Це дозволяє уникнути руйнування стінки та зсуву ґрунту. Для визначення оптимальної глибини заглиблення підпірної стінки необхідно враховувати різні фактори, включаючи геологічні, геометричні, навантаження, гідрологічні і будівельні фактори. Це підкреслює необхідність комплексного підходу до вирішення даної проблеми. У процесі виконання роботи було проведено дослідження фізичних властивостей порід у розрізі, а також визначено глибину заглиблення підпірної стінки шляхом порівняння активного та пасивного тиску в районі ділянки. У даному випадку, було проведено заглиблення у двох свердловинах на глибину 13 м та 12 м відповідно. Також були надані рекомендації для забезпечення подальшої стійкості схилу. Результати розрахунків та досліджень, отримані в ході роботи, мають велике практичне значення. Вони допоможуть у будівництві підпірних стінок і запобіганні їх руйнуванню, що є важливим для забезпечення безпеки будівництва та експлуатації об'єкту.
 • Документ
  Водопостачання та водовідведення м. Києва та глобальна ціль сталого розвитку «Чиста вода і належна санітарія»
  (2023) Тихоненко Марина Олександрівна; Хільчевський Валентин Кирилович
  Об'єктом цього дослідження є системи водопостачання і водовідведення столиці України. Водопостачання і водовідведення є однією із значимих галузей інфраструктури столиці України – міста Києва. Ця галузь поряд із електроенергетичною і транспортною забезпечують життєдіяльність великої урбосистеми. Виконані дослідження за деякими завдання ЦСР 6 «Чиста вода і належні санітарні умови» для Києва показали відносну стабільність системи водопостачання і водовідведення міста, що було доведено навіть в умовах війни з російським агресором, яка триває з 24 лютого 2022 р.
 • Документ
  Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Тетерева
  (2023) Кузьмочко Володимир Юрійович; Ободовський Олександр Григорович
  У роботі досліджено гідрологічний режим річок басейну Тетерева. Встановлено загальну тенденцію до зменшення середньорічних витрат води. Проаналізовано поздовжні профілі річок басейну. На досліджуваних річках вцілому спостерігаються незмінні похили річок за досліджуваний період. На р. Тетерів похил річки збільшився на 0,01 %, на річці Ірша на 0,02 % за досліджуваний період. Похил річки спостерігається незмінним на р. Гуйва та р. Гнилоп’ять. Проаналізовано зв’язки Q=f(H) на р. Тетерів – с. Троща показав зростання рівнів води при постійній витраті в середньому за рік на 0,39 см. Аналіз вищезгадоного зв’язку на р. Тетерів – смт Іванків показав зростання рівнів води при постійній витраті в середньому за рік на 1,32 см.
 • Документ
  Розрахункові характеристики середньорічного стоку води річки Стир
  (2023) Копейкіна Дарина Вадимівна; Москаленко Станіслав Олексійович
  У даному дослідженні здійснено аналіз розрахункових характеристик середнього річного водного стоку на р. Стир – с. Щуровичі та р.Стир – м. Луцьк різної забезпеченості, їх узагальнення та порівняння. Охарактеризувано фізико-географічні умови формування стоку води, особливості водного режиму річки Стир; Узагальнено та порівняно розрахункові характеристики середнього річного стоку річок правобережної та лівобережної частини басейну р. Дністер.
 • Документ
  Характеристика гідрохімічного режиму річок Західного Поділля
  (2023) Гладка Софія Вадимівна; Хільчевський Валентин Кирилович
  Важливою складовою природнього середовища є річки, які відіграють значну роль у життєдіяльності суспільства. Поверхневі води рік використовують для водопостачання і водовідведення , а також для скидання в них промислових та сільськогосподарських стічних вод. Зі збільшенням кількості населених пунктів уздовж течії роль річок зростає, а відтак і хімічний склад води та загальний екологічний стан привертає більшу увагу. В цілому, публікацій по гідрохімії цих річок надзвичайно мало, тому такі дослідження є актуальними. Об’єкт дослідження: річки Західного Поділля - ліві притоки р. Дністер: Золота Липа, Коропець, Стрипа, Серет, Нічлава, Збруч. Предмет дослідження: Гідрохімічні та гідрологічні характеристики.