Кафедра української мови та прикладної лінгвістики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 62
 • Документ
  Укладання корпусу українськомовних текстів соціальної мережі Інстаграм
  (2023) Харченко Марина; Зубань Оксана
  Метою роботи є створення корпусу текстів воєнного часу за матеріалами соціальної мережі Інстаграм. Об’єктом дослідження є українськомовні тексти соціальної мережі Інстаграм, предметом – програмний функціонал оброблення, класифікації та пошуку лінгвістичних об'єктів у текстових даних. У роботі досліджено особливості текстового блоку на просторах Інстаграму, включаючи інтернет-комунікацію; досліджено тексти різних сторінок в Інстаграм з початку воєнного періоду; було створено базу даних, яка включала в себе тексти і метадані до них, а саме – фото, дату публікації, автора, мову написання тексту, тематику сторінки тощо. Створена база даних зібраних текстів базується в Google таблиці. Для реалізації створення корпусу текстів було обрано мову програмування Python. Для написання коду було використане інтегроване середовище розробки PyCharm, спеціально призначене для роботи з мовою програмування Python. Створений корпус текстів воєнного періоду може послужити зручним застосунком для лінгвістичного аналізу українськомовних текстів.
 • Документ
  Ідеографічна база даних фразеологізмів української мови
  (2023) Івахненко Богдана; Зубань Оксана Миколаївна
  Мета дослідження — укласти ідеографічну базу даних фразеологізмів української мови. Обʼєктом вивчення є фразеологізми української мови, а предметом —ідеографічна структура фразеологічної системи української мови семантики фразеологізмів. У ході дослідження проаналізовано літературу й визначено термінологічну та класифікаційну базу дослідження фразем; вивчено існуючі лексикографічні та текстові матеріали, в яких систематизовано фразеологізми; оглянуто способи обробки фразеологізмів у компʼютерній лінгвістиці; визначено лексикографічну концепцію та практичне використання ідеографічного словника фразеологізмів; створено електронний ідеографічну базу даних фразеологізмів; проанотовано фразеологізми в базі даних за семантично-ідеографічним принципом; проаналізовано анотовану базу даних; окреслено можливості розвитку бази даних та її застосування у системах автоматичного оброблення природної мови.
 • Документ
  Традиційний та академічний спів: фонетико-акустичні особливості
  (2023) Дюжник Анастасія; Сажок Микола Миколайович
  Мета роботи – дослідити й описати відмінності й спільні ознаки в артикуляції й акустиці під час творення співочого мовлення різних видів за допомогою сучасних технічних засобів. Об'єкт дослідження: українське співоче мовлення академічного й традиційного виду. Предмет дослідження: артикуляційно-акустичні особливості українського традиційного (фольклорного) й академічного співочого мовлення. У ході дослідження проаналізовано наукову літературу на тему фізіології, видів та жанрів співу; відібрано записи академічного та двох технік (відкритої та напівприкритої) фольклорного співу з метою створення корпусу для досліджень; уніфіковано дані про відібрані записи співу двох вищезгаданих жанрів; здійснено сегментування, анотування й детальний аналіз записів співу в академічному й традиційному жанрах у програмі Praat; описано фонетичні відмінності творення співочого мовлення академічного та фольклорного видів. На основі аудіо матеріалів, зібраних у корпусі, за допомогою програми Praat було здійснено детальне порівняння формантної структури й тривалості звуків, частоти основного тону й інтенсивності. Сукупність джерел, використаних для дослідження, дала змогу зіставити процес звукоутворення в академічному та традиційному видах співу.
 • Документ
  Автоматичне редагування українськомовних текстів із суржиком
  (2023) Двояка Максим; Костіков Микола Павлович
  Метою даної дипломної роботи є розробка алгоритму автоматичного редагування українськомовних текстів із суржиком. В процесі виконання роботи було проведено аналіз сучасних методів автоматичної обробки текстів; визначено особливості суржику та його відмінності від літературної мови; розроблено алгоритм автоматичного визначення помилок суржику в текстах; створено програмне забезпечення для автоматичного редагування українськомовних текстів з використанням розробленого алгоритму. В результаті виконання дипломної роботи був розроблений інструмент для автоматичного виправлення помилок суржику в текстах, що дозволить покращити якість комунікації в українській мові та забезпечить більш точне розуміння тексту для широкої аудиторії. Крім того, результати дослідження можуть бути використані для подальшого вдосконалення методів автоматичної обробки текстів та розвитку мовленнєвих технологій в Україні.
 • Документ
  Мовні особливості текстів книжкового блогінгу (на матеріалі корпусу букстаграмних дописів)
  (2023) Левакова Вероніка; Цигвінцева Юлія Олександрівна
  Мета роботи – дослідити мову відносно нового для України та світу типу літературної критики, розглядаючи книжковий блог як особливий жанр інтернет-комунікації. Об’єктом дослідження є тексти, що належать до українського сегмента книжкового блогінгу, знаходяться у вільному доступі в соціальній мережі Instagram та мають мультимедійний супровід. Предмет дослідження – мовні особливості букстаграмних текстів. В процесі виконання роботи було визначено причини виникнення явища та з’ясовано основні поняття; досліджено особливості книжкових блогів у різних соціальних мережах, зокрема Instagram; виділено характерні риси букстаграмного тексту в порівнянні з класичною літературною рецензією; укладено та проанотовано корпус букстаграмних текстів; здійснено лінгвістичний аналіз текстів корпусу та визначено їхню мовну специфіку.