Кафедра психології розвитку

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 41
 • Документ
  Взаємозв’язок духовних цінностей та резильєнтності у підлітків
  (2023) Іванюк Оксана Сергіївна; Власова Олена Іванівна
  Мета роботи : дослідити особливості взаємозв’язку духовних цінностей та резильєнтності у підлітків. Об’єкт: духовні цінності та резильєнтність у підлітків. Предмет: взаємозв’язок духовних цінностей та резильєнтності у підлітків. У ході виконання дослідження було здійснено теоретико-методологічний аналіз взаємозв’язку духовних цінностей та резильєнтності у підлітків; сформульовано теоретичну модель взаємозв’язку духовних цінностей та резильєнтності у підлітків; емпірично досліджено особливості взаємозв’язку духовних цінностей та резильєнтності у підлітків; розроблено корекційну гру для оптимізації резильєнтності у підлітків
 • Документ
  Психологічні чинники міжособистісної взаємодії студентів в умовах академічної мобільності
  (2023) Усиченко Євгенія Сергіївна; Дембицька Наталія Миколаївна
  Метою дослідження є дослідження психологічних чинників міжособистісної взаємодії студентів в умовах академічної мобільності. Об’єкт дослідження - процес міжособистісної взаємодії студентів. Предмет дослідження - психологічні чинники міжособистісної взаємодії студентів в умовах академічної мобільності. У ході виконання роботи здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми психологічної детермінації міжособистісної взаємодії та, на цій основі, розроблено теоретичну модель дослідження психологічних чинників міжособистісної взаємодії студентів на академічній мобільності. Емпірично з’ясовано особливості міжособистісної взаємодії у студентів, що навчаються дистанційно та тих, хто навчається за програмами академічної мобільності; виокремлено типи міжособистісної взаємодії студентів. Визначено психологічні чинники міжособистісної взаємодії студентів, що навчаються дистанційно та тих, хто навчається за програмами академічної мобільності. Розроблено методичні рекомендації для психологічних служб закладів вищої освіти щодо оптимізації міжособистісної взаємодії студентів в умовах крайньої невизначеності.
 • Документ
  Особистісні та сімейні кореляти батьківського вигорання жінок в часи війни
  (2023) Лук’янець В.В.; Булатевич Наталія Миколаївна
  Мета дослідження -з’ясувати та емпірично дослідити особливості зв’язку між рівнем батьківського вигорання, особливостями функціонування сімейної системи, вибором копінг-стратегій та рівнем співзалежності українських матерів. Об'єктом дослідження є синдром батьківського вигорання. Предметом дослідження є взаємозв’язок між між рівнем батьківського вигорання і такими чинниками як: особливості функціонування сім’ї, рівень співзалежності, копінг-стратегії. Відповідно до вказаної мети було здійснено теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури з проблеми синдрому батьківського вигорання, виокремлено джерела формування, чинники, структуру та наслідки; адаптовано опитувальник «Визначте ваш рівень співзалежності» (автори Барі та Дженей Уайнходл) українською мовою; емпірично досліджено зв’язок рівня співзалежності та вибору копінг-стратегій подолання батьківського стресу з рівнем батьківського вигорання; на основі отриманих даних розроблено практичні рекомендації у вигляді авторського тренінгу для батьків, які страждають від синдрому вигорання з метою гармонізації дитячо-батьківських та сімейних стосунків, що буде запобігати у тому числі зниженню рівня насильства над дітьми.
 • Документ
  Емоційне вигорання батьків дітей з розладами аутистичного спектру
  (2023) Тимків О. В.; Пащенко Світлана Юріївна
  Об’єкт дослідження: емоційне вигорання. Предмет дослідження: емоційне вигорання батьків дітей з РАС. Мета дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні емоційного вигорання батьків дітей з РАС та психологічних особливостей його переживання. Відповідно до мети роботи було здійснено аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми; проведено емпіричне дослідження для визначення міри вираженості синдрому вигорання у батьків дітей з РАС; розроблено психологічний тренінг на тему «Емоційне вигорання: як з ним впоратися» для батьків дітей з РАС та здійснено перевірку його ефективності.
 • Документ
  Чинники ставлення студентів до навчання в період воєнного стану
  (2023) Макарчук Анастасія Володимирівна; Дембицька Наталія Миколаївна
  Мета дослідження: дослідити прояви та психологічні чинники ставлення студентів до навчання в період воєнного стану. Об‘єкт дослідження – це ставлення студентів до навчання. Предмет дослідження: прояви та психологічні чинники ставлення студентів до навчання в період воєнного стану. У ході виконання роботи було проаналізовано наукові джерела з проблеми психологічної детермінації ставлення особистості до навчання, на основі чого розроблено теоретичну модель психологічних чинників ставлення українських студентів до навчання в період воєнного стану; емпірично досліджено прояви ставлення сучасних студентів до навчання в період воєнного стану; емпірично виокремлено психологічні чинники ставлення сучасних студентів до навчання в період воєнного стану; розроблено методичні рекомендації психологічним службам ЗВО щодо оптимізації ставлення сучасних студентів до навчання в період воєнного стану.