Кафедра психології розвитку

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 33
 • Документ
  Індивідуально-типологічні предиктори академічної успішності студентів в умовах дистанійного навчання
  (2021) Сіукаєв Євгеній Юрійович; Запека Яна Григорівна
  На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури досліджено взаємозв’язок індивідуально-типологічних особливостей студентів з їх з академічною успішністю та мотивацією. Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня академічної успішності у студентів з різними індивідуально-типологічними особливостями.
 • Документ
  Розвиток креативності особистості у середньому шкільному віці
  (2021) Панасюк Анна Михайлівна; Максимов Микола Володимирович
  У ході роботи проаналізовано теоретичні аспекти креативності особистості в середньому шкільному віці. Виявлено рівень розвитку особистісної креативності в експериментальній та контрольній групах школярів. Проаналізовано методи та способи створення середовища, що розвиває креативність за вітчизняними та зарубіжними джерелами Створено тренінгово - ігрову програму для розвитку креативності школярів. Констатовано, що в сучасній психології й педагогіці не існує єдиної структури або моделі креативності, проте в усіх моделях зроблено акцент на важливості особистісних рис. Головними чинниками у розвитку творчих здібностей школярів є особливості психічного розвитку самої дитини, її схильність чи генетичні дані. Стиль викладання та методики навчання педагогів, особливо важить індивідуальність самого вчителя, чи є він сам креативною особистістю чи ні. Важливим є також сімейне середовище, традиції та ставлення до оригінальності дитячої особистості, підтримка прагнень та інтересів школяра. Створення для розвитку креативності дитини спеціального середовища. В усіх перелічених способах та діяльностях, що розвивають творчі навички тим чи іншим чином задіяна гра. Тому, після аналізу великої кількості джерел, було створено програму для розвитку творчих здібностей школярів, шляхом підбору сучасних настільних ігор, що розвивали б дивергентне мислення.
 • Документ
  Зв’язок улюбленого музичного стилю з рівнем емоційного та соціального інтелекту у молоді
  (2021) Волинець Володимир Олегович; Мілютіна Катерина Леонідівна
  У ході виконання дослідження, з метою об’єктивної диференціації музичних жанрів, та пошуку культурних відповідностей сприймання різних музичних жанрів та стилів, було використано методику STOMP та виділені у ній жанри. Розроблено процедуру дослідження зв’язку улюбленого музичного стилю з рівнем емоційного та соціального інтелекту у молоді. Запропоновано авторську методику дослідження суб’єктивної оцінки музичного життя людини. За результатами емпіричного аналізу дослідження, було виявлено підвищену зацікавленість до таких музичних жанрів, як рок то поп-музика. Також ці жанри пов’язані з віком респондентів. До 21 року більш поширеною є поп, а після 22 років спостерігається значне переважання рок-музики серед всіх можливих жанрів. Емпірично встановлено, що улюблений музичний жанр формується в дитинстві та залишається актуальним протягом всього життя, що проявляється у частоті його прослуховування. На противагу цьому, улюблена пісня є більш мінливою та часто змінюється. У ході емпіричного аналізу з’ясовано, що між групами респондентів, що слухають різноманітну музику та надають перевагу лише одному жанру чи стилю музики немає статистично значущої різниці за рівнем соціального інтелекту.
 • Документ
  Особливості романтичних стосунків у віртуальному просторі
  (2023) Мартієнко Єлизавета; Корольов Дмитро
  Вивчення феномена закоханості в соціальних мережах дає можливість прикладного аналізу психологічних характеристик індивідів, схильних до висловлення подібних почуттів у соціальному та віртуальному світі. Дослідження психологічних особливостей романтичних стосунків у віртуальному просторі потребують особливої уваги до етики. На основі теоретичних досліджень психологічних особливостей людей, які практикують романтичне кохання в соціальних мережах, було висунуто гіпотезу про те, що такі люди відрізняються за ціннісними орієнтаціями щодо задоволеності життям. У ході виконання роботи було розроблено комплекс дослідницьких методів для емпіричного вивчення ціннісних орієнтацій щодо задоволеності життям людей, які практикують романтичні стосунки в соціальних мережах. Ключові слова : соціальні мережі, віртуальний світ, феномена закоханості, ціннісні орієнтації, романтичне кохання.
 • Документ
  Проблеми тривожності у дітей, які зазнали вимушеної міграції
  (2023) Кавак Рюмейса; Пащенко Світлана
  Мета дослідження теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити проблему тривожності у дітей підліткового віку, які зазнали вимушеної міграції. В ході виконання роботи проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення тривожності; визначено психологічні особливості тривожності дітей, які зазнали вимушеної міграції; емпірично досліджено особливості тривожності у дітей-мігрантів підліткового віку; розроблено психологічні рекомендації задля зниження рівня стресу та тривоги для підлітків, які зазнали вимушеної міграції. На основі отриманих даних емпіричного дослідження розроблено рекомендації для заохочення розвитку через підтримку підлітка – вимушеного мігранта : забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної служби системи освіти всіх без винятку дітей, залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для їх самореалізації та проведення з ними діагностичної та корекційно-відновлювальної роботи практичними психологами цих закладів. Ключові слова : тривожність, діти-мігранти, психологічна служба, підлітковий вік, вимушені мігранти.