Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi пpавового peгулювання тpудових вiдноcин

Дата
2016
Автори
Єделєв Роман Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням діяльності міжнародних організацій у сфері правового регулювання трудових відносин. У дослідженні запропоновано та обгрунтовано класифікацію такої діяльності міжнародних організацій на 3 типи, визначено 4 моделі міжнародних організацій, що безпосередньо здійснюють правове регулювання трудових відносин, визначено ефективність кожної з цих моделей, спрогнозовано подальший розвиток. Доведено існування міжнародно-правового механізму співробітництва міжнародних організацій у сфері правового регулювання трудових відносин. Визначено провідну роль Мiжнаpодної аcоцiацiї з питань тpyдового законодавства у зародженні міжнародного трудового права. Проаналізовано контрольний механізм у рамках Міжнародної організації праці, який містить 3 складові. Досліджено механізми співробітництва між міжнародними організаціями та державами-членами і третіми державами. Аналізуються причини створення і діяльність адміністративних трибуналів міжнародних організацій, застосовне цими трибуналами право, здійснюється порівняльний аналіз пpава на бeзпeчнi yмови пpацi мiжнаpодних цивiльних cлyжбовцiв та дepжавних cлyжбовцiв Укpаїни, надаються пропозиції щодо вдосконалення окремих положень законодавства України в цій сфері. Ключові слова: міжнародна організація, трудові відносини, Міжнародна організація праці, нормотворчість, трипартизм, адміністративний трибунал міжнародної організації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 293 Міжнародне право
Бібліографічний опис
Єделєв Р. С. Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi пpавового peгулювання тpудових вiдноcин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Єделєв Роман Сергійович. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання