Штучні нейронні мережі та їх практичне застосування

Дата
2022
Автори
Дерябін Микита Євгенійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було описано генетичний алгоритм навчання нейронних мереж NEAT. Використано модуль NEAT-Python, що надає доступ до реалізації даного алгоритму. Розроблено застосунок, який на базі нейроеволюційного алгоритму, демонструє процес навчання проходження об’єктів через перешкоди. Описано принцип роботи нейронної мережі для даної задачі, виконано огляд параметрів конфігурації. Наведено порівняльну таблицю, що демонструє необхідну кількість епох навчання при різних початкових умовах для подолання 20 перешкод.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Дерябін М. Є. Штучні нейронні мережі та їх практичне застосування : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Дерябін Микита Євгенійович. - Київ, 2022. - 73 с.