Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса

Дата
2016
Автори
Соболєвський Павло Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено комплексний аналіз інференційної прагматики П. Грайса. Набуло подальшого розвитку уявлення про історичні етапи розвитку цієї концепції, а також неограйсівської та постграйсівської прагматик. Визначено умови виникнення та формування логіко-філософських поглядів філософа у контексті аналізу суперечки між представниками різних підходів до аналізу виразів природної мови, а саме: школи повсякденної мови та формально-логічних підходів. Результати наукових досліджень П.Грайса в галузі інференційної прагматики можуть бути застосовані з метою витлумачення логічних сполучників, зокрема захисту розуміння сполучників не, і, або, якщо, то як істинно-функціональних. Створивши своєрідний місток між конвенційним значенням і значенням мовця П. Грайс започаткував новий горизонт наукових досліджень, який активно розвивався і розвивається представниками неограйсівської та постграйсівської прагматик.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Соболєвський П. А. Логіко-філософський аналіз інференційної прагматики Пола Грайса : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 - логіка / Соболєвський Павло Андрійович. – Київ, 2016. – 177 с.
Зібрання