Осмислення феномену смерті у працях екзистенційних філософів (Кє́ркегор, Унамуно, Сартр, Камю)

Дата
2023
Автори
Баліна Дарія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження: розкрити специфіку осмислення феномену смерті у роботах Серена К'єркегора, Мігеля де Унамуно, Альбера Камю та Жан-Поль Сартра. Об’єктом дослідження є філософська спадщина Серена К'єркегора, Мігеля де Унамуно, Альбера Камю та Жан-Поль Сартра. Предметом дослідження є концептуалізація проблематики смерті та суміжних з нею понять у вченнях Серена К'єркегора, Мігеля де Унамуно, Альбера Камю і Жан-Поль Сартра. Проаналізувано праці чотирьох екзистенційних філософів (Серена К'єркегора, Мігеля де Унамуно, Альбера Камю, Жан-Поль Сартра), та зроблено висновки, що кожен із них через тлумачення проблеми смерті прагнув описати сутність самого існування людини та способи боротьби із трагедію, відчаєм чи абсурдністю. Перелічені мислителі наголошували, що ця боротьба з абсурдністю є індивідуальною і особистою задачею. Кожна людина має знайти свій власний шлях і визначити власні цілі та сенс життя. Цей акт свободи та самостійного творчого вибору є ключовим аспектом екзистенційної філософії, який відрізняє її від інших філософських напрямів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Баліна Д. В. Осмислення феномену смерті у працях екзистенційних філософів (Кє́ркегор, Унамуно, Сартр, Камю) : кваліфікаційна робота … бакалавр : 033 Філософія / Баліна Дарія Василівна. – Київ, 2023. – 57 с.