Дослідження стійкості матричних диференціальних рівнянь

Дата
2022
Автори
Баньковська Анна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню стійкості матричних диференціальних рівнянь. На основі першого методу Ляпунова записані та обгрунтовані критерії стійкості, асимптоматичної стійкості та нестійкості для матричного рівняння Ляпунова. Обгрунтовані теореми другого методу Ляпунова, а саме теорема про стійкість та нестійкость автономного та неавтономного випадку. Для матричного рівняння ляпунова наведений метод побудови функції Ляпунова за допомогою матричного рівняння Ляпунова.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Баньковська А. О. Дослідження стійкості матричних диференціальних рівнянь : кваліфікаційна робота …бакалавра : 113 Прикладна математика / Баньковська Анна Олександрівна. – Київ, 2022. – 48 с.