Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам

Дата
2016
Автори
Павленко Андрій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті проведеного дисертаційного дослідження можна зробити такі висновки: Існуючі концептуальні підходи європейської інтеграції в центр своєї уваги повсякчасно ставили природу цього явища та роль виконавчої влади держав-членів у становленні європейського інтеграційного об’єднання. При чому кожна концепція дає підстави вважати, що становлення механізму ЄС щодо протидії злочинам транскордонного характеру є закономірним процесом, спричиненим різними факторами. Цей механізм був покладений в основу кримінального права ЄС, яке перебуває зараз в процесі формування. Механізм запобігання злочинам транскордонного характеру та боротьба з їх наслідками пройшов довгий шлях свого становлення: від нерегулярних зустрічей представників правоохоронних органів держав-членів з певних спільних проблемних питань, до повноцінної політики Європейського Союзу в рамках простору свободи, безпеки та юстиції. Цей механізм можна умовно поділити на чотири етапи, кожному з яких притаманні свої особливості щодо компетенції інтеграційного об’єднання в зазначеній сфері, системи джерел, ролі та повноважень інститутів. Основу організаційно-правового механізму у сфері протидії злочинам транскордонного характеру складають положення установчих договорів, цілий ряд актів вторинного законодавства ЄС у зазначеній сфері (регламенти, директиви, рамкові рішення, конвенції), універсальні міжнародні договори. Інституційний механізм забезпечення політики Євросоюзу щодо співробітництва у кримінальних справах складають основні інститути ЄС: Європейська Рада, Європейський Парламент, Рада та Комісія, наділені відповідними повноваженнями, а також спеціалізовані агентства ЄС, створені для покращення співробітництва в цій сфері – Європол, Євроюст, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством. Ключові слова: Європейський Союз, простір свободи, безпеки та юстиції, транскордонний злочин, тероризм, торгівля людьми, сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерні злочини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Павленко А. В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 Міжнародне право / Павленко Андрій Володимирович. - Київ, 2016. - 244 с.
Зібрання