Організація обліку та аналізу розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством

Дата
2022
Автори
Білан Софія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто теоретико–методичні аспекти процесу організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві та здійснено аналіз складу, структури та динаміки фонду оплати праці АТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Досліджено теоретико-методичний базис організації оплати праці на підприємстві. Проведено аналіз сутності поняття «оплата праці» та «заробітна плата» за результатами якого можна стверджувати, що вони не є тотожними. Також наведено перелік принципів на яких базується організація оплати праці. Під час дослідження соціально-економічної сутності заробітної плати, розглянуто її функції, серед який основними було виділено : відтворювальну і стимулюючу. І як підсумок, визначено завдання, які має вирішувати правильна організація обліку праці та її оплати на підприємстві.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Білан С. О. Організація обліку та аналізу розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Білан Софія Олександрівна. - Київ, 2022. - 86 с.