Міжклітинна взаємодія як механізм впливу на імунобіологічну та регенеративну активність гемопоетичних і мультипотентних стромальних клітин тимуса

Дата
2021
Автори
Демченко Дарія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу міжклітинної взаємодії на імунобіологічну та регенеративну активність гемопоетичних клітин та мультипотентних стромальних клітин тимуса (МСКт). Встановлено, що попередня контактна взаємодія надає клітинним трансплантатам нових імунокорегуючих властивостей. Виявлено спорідненість мембранних рецепторів МСКт та диференційованих з них стеобластів і адипоцитів з лімфоїдними клітинами різного походження, а саме тимоцитами, спленоцитами, клітинами лімфовузлів та кісткового мозку. Вперше показано, що експозиція МСКт і тимоцитів, але не клітин кісткового мозку (ККМ), призводить до потенціювання ідукції диференціювання МСКт по остеогенному напрямку у відповідному диференціювальному середовищі. З використанням оптимізованої моделі циклофосфанового імунодефіциту продемонстровано виражений стимулюючий ефект МСКт на відновлення лімфоїдних органів та формування імунологічних реакцій, тоді як ККМ більшою мірою активуються на регенерацію еритропоезу, що проявляється нормалізацією показників гематокриту та гемоглобіну і підвищенням кількості ретикулоцитів в крові. ККМ, що були у передінкубації з МСКт, цю здатність втрачають, однак, виражено активуються в напрямку дії на імунну систему, що проявляється відновленням лімфоїдних органів, бактерицидної активності, супресією проліферації in vitro, що характерно МСКт і може пояснюватись впливом контактної взаємодії. Ефекти котрансплантації ККМ і МСКт реалізуються у вигляді кількох складових: стимуляції відновлення гематологічних показників (як при дії окремо ККМ), нормалізації клітинних показників лімфоїдних органів (як при дії МСКт), пригнічення активності РБТЛ (як при дії активованих ККМ) та стимуляції формування РГСТ, що є проявом впливу, притаманного саме котрансплантації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Демченко Д. Л. Міжклітинна взаємодія як механізм впливу на імунобіологічну та регенеративну активність гемопоетичних і мультипотентних стромальних клітин тимуса : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Демченко Дарія Леонідівна. - Київ, 2021. - 21 с.
Зібрання