Трансформація практик журналістики в нових медіа: етичний вимір

Дата
2023
Автори
Баглай Дар’я Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення сучасної української медіаетики відкриває перспективи для розвитку медійної жанрології, що є дискусійним напрямком у сучасній науці. Аналізуючи стан і перспективи розвитку медіалінгвістики в Україні, варто звернути увагу на науковий потенціал, який пов'язаний з підготовкою молодих медіаетиків. Проте важливо відзначити, що багато проблем, пов'язаних з медіаетикою в сучасній Україні, або не чітко сформульовані, або взагалі не розглядаються. Багато авторів зосереджуються на дослідженні окремих проблем, таких як образність в конкретних типах текстів, фрагменти висловлювань, функціонування певних мовних одиниць у медійній комунікації і т.д. Об’єктом дослідження є культурні практики особливості трансформації ЗМІ в сучасному суспільстві та їх концептуалізації в гуманітарному, зокрема етичному дискурсі. У роботі охарактеризовано комунікативний вибух електронних ЗМІ та його правове забезпечення, а також проаналізовано особливості сучасного інформаційного простору.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Баглай Д. Д. Трансформація практик журналістики в нових медіа: етичний вимір : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Баглай Дар’я Дмитрівна. - Київ, 2023. - 58 с.